മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അമേരിക്കൻ ചികിത്സയുടെ ഒരു താത്വിക അവലോകനം

അമേരിക്കയിൽ പോയി ചികിത്സ നടത്തി മാത്രം ഭേദമാക്കാനാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉള്ളതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ പോകുക തന്നെ വേണം. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശമുണ്ട്. ജീവൻ എല്ലാ വിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരോഗ്യവാനായിരിക്കണം. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമേരിക്കൻ ചികിഝ നമ്മുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രിയ അവസ്ഥകളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.

നമ്മൾ ഏത് വ്യവസ്ഥിതിയെയാണോ എതിർക്കുന്നത് ആ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ സഹായം പറ്റാതെയും ആ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമായി മാറാതെയും ഇന്നത്തെ ഗ്ലോബൽ പൗരനു ജീവിക്കാനാവില്ല എന്നതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ചൈനയെ ആനുകൂലിക്കുകയും അമേരിക്കയെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ നേതാവിന് രോഗം വന്നാൽ ചൈനയെ അല്ല അമേരിക്കയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെയാണ് അമേരിക്കയെ അമേരിക്ക ആക്കിയ pragmatism എന്ന തത്വ ചിന്ത വിജയം നേടുന്നത്. പ്രഗ്മാറ്റിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രദാനപ്പെട്ട ആശയം ഇതാണ്:”Consider the practical effects of the objects of your conception.” പ്രായോഗികത ആശയ വാദത്തിനും തത്വ ചിന്തയ്ക്കും മുകളിൽ വിജയം നേടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അമേരിക്കൻ ഉന്നത ചികിഝയ്ക്ക് പോകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും നമ്മളോട് പറയുന്നത് പ്രാഗ് മാറ്റിസത്തിന്റെ വിജയമാണ്.

കുത്തക മുതലാളിത്ത രാജ്യമായ അമേരിക്കയുടെ ഒരു നന്മയിലേക്കും ഇത് വെളിച്ചം വീശുന്നുണ്ട്. പിണറായി വിജയൻ ചൈനയുടെ ഒരു വിമർശനായിരിന്നു കൊണ്ട് ചൈനയിൽ ചികിത്സിക്കാൻ പോകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതു നടന്നില്ല ന്നുവരും. ചൈന ഒരു ചൈനാ വിമർശന് സന്ദശനാനുമതി നൽകാറില്ല. എന്നാൽ അമേരിക്കയെ എതിർക്കുന്നവർക്കും അമേരിക്കയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും, യാതൊരു സെൻസറിംഗിനും അടിമപ്പെടാതെ. നോം ചോംസ്കി ഉദാഹരണമാണ്. ട്രംബിന്റെ വികൃത നഗ്ന പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ചൈനയിൽ നടക്കില്ല. എന്തിന് ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇൻഡ്യയിൽ പോലും നടക്കില്ല. മോദിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാൽ പോലും ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഭരണകൂടത്തെ എതിർത്തതിന് ചൈനീസ് കലാകാരൻ Ai Weiwei യുടെ വീടു പോലും ചൈന പട്ടാളം അടിച്ചു തകർത്തു. സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബേൽ സമ്മാനം നേടിയ LU xaiobo നെ പിടിച്ച് രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരനാക്കി . കസ്റ്റഡിയിൽ കിടന്നു തന്നെയായിരിന്നു 61- വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാരുണ അന്ത്യം.

അത്യന്തികമായി നമ്മൾ എന്തിന്റെ നീയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അമേരിക്കൻ ചികിഝ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോളറാണ് ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നത്. ഡോളറിനു ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രഞ്ജൻ മാരെയും ബുദ്ധിമാൻ മാരെയും വിലക്കെടുക്കാൻ കഴിയും. ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക പരീക്ഷണശാലകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും , ഏറ്റവും മികച്ച ചികിഝയും ജീവിത രീതിയും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അമേരിക്കയെ എതിർക്കുന്ന വരും ഡോളറിന്റെ മുൻപിൽ തല കുനിക്കും.

ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് സിറിയയുടെയും ഇറാക്കിന്റെ യും ഭൂരിഭാഗം കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ ഇവർ കൊന്നു. പുരാവസ്തു പ്രാധാന്യമുള്ള എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിച്ചു. പ്രതിമകളെ തച്ചുടച്ചു പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ സ്വാധീനമുള്ള എല്ലാം അവർ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. പക്ഷെ . ബാങ്കുകളിൽ ചെന്നപ്പോൾ, അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ മുഖം അലങ്കരിക്കുന്ന, അമേരിക്കൻ മതത്തെയും മൂല്യങ്ങളെയും വാഴ്ത്തുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാചകങ്ങളുള്ള, മുതലാളിത വ്യവസ്ഥിതിയെ താങ്ങുന്ന ഡോളർ നോട്ടുകളെ അവർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുകയോ തുപ്പുകയോ ചെയ്തില്ല. ഒരു വിശിഷ്ട വസ്തു എന്നവണ്ണം അതിനെ പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി അവർ കൊണ്ടു പൊയി.

എല്ലാ വ്യവസ്ഥിതി വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആചാര വണക്കങ്ങളും സ്ഥീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഡോളർ ഭരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദികളും നോർത്ത് കൊറിയൻ ഏകാധിപതികളും ഇൻഡ്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റുകളും ഡോളറിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോളറിനെ എതിർക്കാൻ മാത്രം ബലം ഇവർക്കില്ല.

Advertisements

ചിന്തിക്കുന്നവർ

ചിലർ യാതൊരു മന:സാക്ഷി കുത്തുമില്ലാതെ അവരുടെ ചീത്ത പ്രവൃത്തികൾ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്തിട്ട് യാതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മട്ടിൽ സന്തോഷിച്ച് നടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ അവർ ചെയിതുപോയ ചില പിഴകളോർത്ത് പരിതപിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ വാതിലുകളെല്ലാം കൊട്ടിയടച്ച് സ്വയംനിഷ്കാസിതരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. A man in crirls is better than a man without conscience എന്ന വലിയ സത്യം ഇവരുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദൊസ്തോവ്സ്കിയുടെ കാരമസോവ് ബ്രദേഴ്സ് എന്ന നോവലിലെ ഒരു കഥാപാത്രം അപരാധ ബോധം പിടിച്ചുലച്ച ജീവിതത്തിനുദാഹരണമാണ്. അന്നത്തെ റഷ്യയിലെ കുട്ടികളുടെ വിനോദം, സൂചികൾ കുത്തിയൊളിപ്പിച്ച അപ്പം പട്ടിക്കു കൊടുക്കുന്നതായിരിന്നു. അപ്പത്തിനോടൊപ്പം തിന്ന സൂചികൾ തൊണ്ടയിൽ തറച്ച പട്ടികൾ ചാകുന്നതു വരെ ഓടി നടക്കുമായിരിന്നു. പട്ടിയുടെ മരണ വെപ്രാളം കാണുന്ന കുട്ടികൾ ആർത്തു വിളിച്ച് ചിരിക്കും.

ഒരു ബാലൻ ഇതേ പോലെ കൂട്ടുകാരുമായി ചേർന്ന് സൂചിയുള്ള അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നു. പട്ടിയുടെ മരണ വെപ്രാളം അവനെയും കൂട്ടുകാരെയും രസിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ, അന്നു രാത്രി മുഴുവൻ മരണ വെപ്രാളം പിടിച്ച് ഓടുന്ന ആ പട്ടിയെ അവൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു. പിന്നീടൊരിക്കലും ഉറങ്ങാനോ, ഉണ്ണാനോ കഴിയാനാവാത്ത വിധത്തിൽ അവൻ കിടപ്പായി പോകുന്നു. അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പല ഉപായങ്ങളും കള്ളങ്ങളും പലരും പയറ്റി നോക്കി. പക്ഷെ, പട്ടിയെ കണ്ടെത്തി അതിന്റെ തൊണ്ടയിൽ നിന്നും സൂചികൾ എടുത്തു മാറ്റാതെ അവനു രക്ഷയില്ല. അവസാനം മരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അവൻ അപ്പനോട് പറയുന്നു, “എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്നെ സെമിത്തേരിയിൽ കാണാൻ വരണം. എന്റെ കുഴിമാടത്തിന്റെ മുകളിൽ അപ്പക്കഷണങ്ങൾ വിതറണം. അതു തിന്നാനായി വരുന്ന പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം ഞാനെന്റെ കുഴിമാടത്തിൽ കിടന്ന് കേൾക്കും.”
ഞങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഒരു വിനോദം ജനുവരി മാസത്തിൽ കടപ്പുറത്തു കൂടെ ദേശാടനം ചെയ്യുന്ന തുമ്പികളെ ആഞ്ഞിലി കൊണ്ട് എറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തുന്നതായിരിന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുമ്പികളെ വീഴ്ത്തുന്ന വനായിരിന്നു ഹീറോ. ഞങ്ങളുടെ കടപ്പുറം തുമ്പികളുടെ ഒരു ശ്മശാനമാണ്. മറ്റൊരു വിനോദം ഞണ്ടിനെ പിടിച്ച് മണ്ണെണ്ണ നനച്ച തുണി അതിന്റെ പെട്ടിയിൽ ചുറ്റി തീ കൊളുത്തിവിടുന്നതായിരിന്നു. ബാല്യത്തിന്റെ ചില ക്രൂര വിനോദങ്ങൾ.

നിഷ്ക്കളങ്കത അത്ര വലിയ കാര്യമാണോ? ചിന്തയില്ലായ്മയാണോ ഈ നിഷ്ക്കളത എന്നു വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന കാര്യം? നിഷ്ക്കളകത പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല, മറ്റുള്ളവരിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. നീ ഒരു നിഷ്ക്കളങ്കനാണ് എന്നു പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്തവനാണ് എന്ന അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാവുകളുടെ നിഷ്ക്കളങ്കത മാത്രം പര്യാപ്തമല്ലന്ന് ക്രിസ്തു മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ സർപ്പങ്ങളെ പ്പോലെ വിവേകികളുമായിരിക്കണം എന്നവൻ പറയുന്നു. ശുദ്ധരും നിഷ്ക്കളങ്കരുമായ മനുഷ്യർ വരുത്തിത്തിർക്കുന്ന വിപത്തുകൾ വലുതാണ്. തിന്മയുടെ ഉത്ഭവം അന്വേഷിക്കുന്ന കീർക്കേഗാർഡ് ചെന്നെത്തുന്നത് നിഷ്കളങ്കതയിലാണ്. ആദത്തിന്റെയും ഹവ്വ യുടെയും നിഷ്ക്കളങ്കതയെയാണ് പിശാച് ചുഷണം ചെയ്യുന്നത്. നിഷ്കളങ്കതയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവനാണ് പിശാച് എന്നു പറയാം. പലപ്പോഴും തിന്മയുടെ തന്ത്രങ്ങളിൽ വീണു പോകുന്നതാണ് നിഷ്കളങ്കത. അതു കൊണ്ട്, “innocence is ignorence” എന്ന് കീർക്കേഗാർഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതിനു പ്രതിവിധിയെന്നവണ്ണം കീർക്കേഗാർഡ് പറയുന്നു, “more the conscions, more the life.” ക്രിസ്തു പിശാചിന്റെ പ്രലോഭനത്തിൽ വിഴുന്നില്ല. പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അറിവ് അവനുണ്ടായിരുന്നു.ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകാനാണ് എന്നു പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ബോധ തലങ്ങളെ അഗാധമാക്കുന്ന ജ്ഞാനം പകരാനാണ് എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യ.

വാസ്തവത്തിൽ ഏതു തരം നിഷ്കളങ്കതതയാണ് ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരിന്നത്? യഥാർത്ഥമായ നന്മ നിറഞ്ഞ നിഷ്കളങ്കത എന്താണെന്നു പറയാൻ സിമോൺ വെയിലല്ലാതെ മറ്റൊരു ചിന്തകയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഏതു തരം നിഷ്കളങ്കതയാണ് ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരിന്നത്? യഥാർത്ഥമായ നന്മ നിറഞ്ഞ നിഷ്കളങ്കത എന്താണെന്നു പറയാൻ സി മോൺവെയിലല്ലാതെ മറ്റൊരു ചിന്തയില്ല. സി മോൺ വെയിൽ നിഷ്കളങ്കതയുടെ ദാർശനികത വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, “To be innocent is to bear the weight of the entire universe. It is to throw away the counter weight.” ഹെർക്കുലിസ് ഭൂമിയെ തോളിൽ താങ്ങി നിർത്താനായി counter weight ഉപയോഗിക്കണം. നിഷ്കളങ്കൻ ഒരു ഹെർക്കുലിസല്ല. യാതൊരു പ്രതിരോധവുമില്ലാതെ മുഴുവൻ ഭാരവും നെഞ്ചിലേറ്റി തകർന്നടിയുന്നവനാണ്. ഇത് ക്രിസ്തു വല്ലാതെ മറ്റാരാണ്? സിമോൺ വെയിൽ നിഷ്ക്കളകതയിലേക്ക് കൂടുതൽ വെളിച്ചം പകരുന്നു, “An innocent being who suffers sheds the light of salvation upon evil. Such a one is the visible image of the innocent God. That is why a God who loves man and a man who loves God have to suffer.”

ആരാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിലേറ്റിയത് ? അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന തന്നറിയാത്ത അവർ.
ക്രിസ്തു പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന്. എന്താണ് ത്നവർ ചെയ്യുന്ന തറിയാത്ത മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ചുറ്റും കൂടി വരുന്നു. ക്വറി മുതലാളിമാരും ഭൂമാഫിയക്കാരും മണൽ കടത്തുകാരും വനം വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നവരും കൊള്ള ലാഭത്തിനു വേണ്ടി മാരകമായ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും അറിയുന്നില്ല അവർ വരുത്തി കൂട്ടുന്ന വിപത്ത് എന്താണെന്ന് . ഇവരോട് ക്ഷമിക്കരുതെന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന.

ചിന്താശൂന്യർ പെരുകി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ , Robert Musil തന്റെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കൊണ്ടു പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സത്യമായി മാറുന്നു: Thinking is our greatest moral responsibility.” നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ വിശഖലനം ചെയ്യാനും വിലയിരുത്താനുമുള്ള കഴിവാണ്. നമ്മളെ മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത്. ഈ വ്യത്യസ്തതയെ ജീവിതാതെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറും വെജിറ്റേഷൻ ആയി മാറുന്നു. യാതൊരു കഥയുമില്ലാത്ത മനുഷ്യരായി മാറുന്നു. അജ്ഞത അത്ര വലിയ തിന്മയല്ല പക്ഷെ, അജ്ഞതയും അധികാരവും കുടിച്ചേരുമ്പോൾ അത് മാരക വിഷമായി മാറും. 21 lessons for 21 century എന്നെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രശസ്ത സാമുഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ Yuval Noah പറയുന്നത്, “We should never underestimate human stupidity. Both on the personal and on the collective level, humans are prone to engage in self-destructive activities.”

നമ്മുടെ മത സംസ്കാരിക രാഷ്ട്രിയ മേഖലകളിൽ നിന്നും തിരോഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിന്തയെ തിരിച്ചു പിടി ക്കാതിരിന്നാൽ നമ്മൾ വലിയ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിപതിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തത്വചിന്താപരമായ തെരെഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തത്വചിന്താപരമായ തെരഞ്ഞടുപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഫിലിപ്പ് ഗുഡ് ചൈൽഡിന്റെ നിരീക്ഷണം സഹായിക്കും, philosophical choice is to prefer the good above being, thought and conscience above the life of the body.” വികാരം പോലും സ്ഥായിയായി മാറുന്നത് ചിന്ത അതിനെ അഗാധമാക്കുമ്പോഴാണ്. എല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും ഏകാധിപതികളും ഏറ്റവും ഭയക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നവനെയാണ്. ചിന്തിക്കുന്നവനെ വേട്ടയാടി ഇല്ലാതാക്കി ബാക്കിയുള്ള സ്തുതിപാടകരുടെ നടുവിൽ വാഴാൻ എല്ലാ ഏകാധിപതികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സുധാ ഭരധ്യജ, ഗൗതം നവ് ലാഖ , വെർണോൺ ഗോൺസാൽവസ്, അരുൺ ഫെറയ് റ, വരവര റാവു, ഫാദർ സ്റ്റെൻ സ്വാമി എന്നിവരെ ഫാസിസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഡ്യൻ ഭരണകൂടം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഫാസിസ്റ്റ് മനോഭാവങ്ങളെ പ്രതിഷേധിച്ചതിനാണ് ഇവരെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി തുറുങ്കിലടച്ചത്. സുപ്രീം കോടതി ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഏകാധിപത്യത്തിനെ തീരെ ആഞ്ഞടിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസ്താവന അർത്ഥവത്താണ് , Dissent is the safest value of democracy, if dissent is not allowed democracy will burst under pressure.” Dissent ചിന്തിക്കുന്നവന്റെ സവിശേഷ സ്വഭാവമാണ്. ഇതു കൊണ്ടാണവർ എല്ലാ മുതലാളിത്തത്തെയും ഫാസിസത്തെയും ഏകാധിപത്യത്തെയും തടയുന്നത്.

How to be Impersonal 

Our misfortune lies in being personal or persons. We take everything personally and we cannot do the good we intent, all because we are persons. We came to this world as persons. That doesn’t mean that we should go out of this world as persons. God created us but we should decreate ourselves, then we become impersonal. Jesus said, “Be perfect as my heavenly father is perfect.” Jesus’ God was neither almighty nor force. He is perfect, perfection is impersonal, just like good and beauty. Jesus said, ‘God alone is good’ because he is perfectly impersonal or in him the difference between personal and impersonal is erased. Can evil be impersonal? Evil doesnt have a positive existence. God is and evil is not.

We are not really good. We are persons, a mixture of good and evil. The good we have is not actually good. It may be impaired by lack of visions, sullied by selfishness. The good we do also can be marred by various unconscious desires. Desire saturates every good. So, an intended good can become performed evil. It is quite true that “God alone is good.”

We cannot become perfectly evil either. Hitler considered to be the personification of evil. But he was good to someone, perhaps to his own party men, to some intimate Generals. At least he was good to his wife. More than all, He had an undeniable good thing: The life. Hitler took the life of millions of Jews. Now, can we kill Hitler? Then we are doing the same evil that Hitler did, destroying the life. Persons can be evil. But life is impersonal and undeniably good. 

Life somehow makes everyone good. Even in the most evil peron, life sparkles. “Our mutual Friend” is a minor novel of Charles Dickens. But Philosopher Deleuze uses it extensively to expound his theory of vitalism. 

A disreputable man, a rogue, held in contempt by everyone, is found as he lies dying. Suddenly, those taking care of him manifest an eagerness, respect, even love, for his slightest sign of life. Everybody bustles about to save him, to the point where, in his deepest coma, this wicked man himself senses something soft and sweet penetrating him. But to the degree that he comes back to life, his saviors turn colder, and he becomes once again mean and crude. Between his life and his death, there is a moment that is only that of a life playing with death.

In another example, Deleuze calls attention to very small children, as yet unformed as individuals, who all tend to resemble one another except in their singularities, a smile, a gesture. “Through all their sufferings and weakness, [they] are infused with an immanent life that is pure power and even bliss”

How to be impersonal? Rajchan says we should recognize what we share in our singularities, that what is common is impersonal and what is impersonal is common.” So, relation with others must be based not in identification or recognition but in encounter and new compositions formed by saying “yes” to what is singular and impersonal in living!

Truth, beauty and good in themselves are impersonal. When I conclude 2+2=4, this truth is not mine. I am just proving an universal and impersonal truth. But when I write 2+2=3, this wrong is mine. Wrong is ours because it is personal. One cannot invent truth. Truth is often discovered and this truth makes us impersonal. “Truth will set you free,” says Jesus.

Being impersonal is perhaps the best way to grow old. As we grow older, our personalities must dissolve into impersonality. Beltrant Russell died in a a ripe old age with the credentials of a great philosopher and mathematician. In his essay, ‘How to Grow Old’, Russell tells that best learning curve is to be impersonal,

Make your interests gradually wider and more impersonal, until bit by bit the walls of the ego recede, and your life becomes increasingly merged in the universal life. An individual human existence should be like a river small at first, narrowly contained within its banks, and rushing passionately past boulders and over waterfalls. Gradually the river grows wider, the banks recede, the waters flow more quietly, and in the end, without any visible break, they become merged in the sea, and painlessly lose their individual being.

It’s painful in the beginning to let go our personal interests. But it’s the best way to learn to die since death is a complete letting go. There are people who refuse with all their might to let go. They often inherit miserable death. Russell continues to meditate on the gift of impersonal death,

The man who, in old age, can see his life in this way, will not suffer from the fear of death, since the things he cares for will continue. And if, with the decay of vitality, weariness increases, the thought of rest will be not unwelcome. I should wish to die while still at work, knowing that others will carry on what I can no longer do, and content in the thought that what was possible has been done.

തിരുത്തപ്പെടുന്ന ഭൂതകാലം

ബോർഗസ്സ്, ” ഐതീഹ്യം ” എന്ന പേരിൽ എഴുതിയ ഒരു കഥയാണിത്,
ആബേലിന്റെ മരണത്തിനു ശേഷം കായേനും ആബേലും വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു പോകുകയായിരിന്ന അവർ അകലെവച്ചു തന്നെ പരസ്പരം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അവർ നല്ല പൊക്കമുള്ളവരായിരിന്നു. സഹോദരന്മാർ നിലത്തിരിന്നു, തീ കൂട്ടി, പിന്നെ ഭക്ഷിച്ചു. കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് അവർ നിശബ്ദരായിരിന്നു, ദിവസം മുഴുവനും ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് അവശരായവരെപ്പോലെയായിരിന്നു അവർ രണ്ടു പേരും. ആകാശത്ത് ഇനിയും പേരിട്ടില്ലാത്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. തീവെളിച്ചത്തിൽ ആബേലിന്റെ നെറ്റിയിലുള്ള കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടായ മുറിപ്പാട് കായേൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
കായേൻ വായിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ തുനിഞ്ഞ ഭക്ഷണം താഴെയിട്ടു. അവന്റെ പാതകത്തിന് മാപ്പ് ചോദിച്ചു.
“എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. നീയെന്നെ കൊന്നോ അതോ ഞാൻ നിന്നെ കൊന്നോ?”
ആബേൽ മറുപടിയായി പറഞ്ഞു,
“നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ രണ്ടു പേരും, പഴയതുപോലെ.”
“നീയെന്നോട് ക്ഷമിച്ചെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ശരിക്കും തോന്നുന്നു.” കായേൻ പറഞ്ഞു.”മറക്കുക എന്നാൽ പൊറുക്കുക എന്നാണ്. എന്നാലാവുന്ന വിധത്തിൽ ഞാനും മറക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.”
“ശരിയാണ്,” ആബേൽ പറഞ്ഞു, ശബ്ദം താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട്,
“നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, കുറ്റബോധം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പാപമുണ്ട്.”

കഥയുടെ അവസാനം ആബേൽ പറയുന്ന, “കുറ്റബോധം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പാപമുണ്ട്” എന്നത് കുറ്റത്തിന് വിധേയനായവൻ കുറ്റം ചെയ്തവനോട് പറയുമ്പോൾ മാത്രം ശരിയാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആരോടാണ് ഞാൻ ക്ഷമിക്കേണ്ടത് ? എന്ന ആഴമുള്ള നിഷ്ക്കളങ്കത അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ആബേൽ നിൽക്കുന്നു. ആ നിഷ്ക്കളങ്കതയുടെ പരുക്ക് മാത്രം പേറിക്കൊണ്ട് കായേൻ നടന്നു പോയിരിക്കണം, സ്വതന്ത്രനായി.
മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ച ഏറ്റവും അസ്തിത്വപരമായ പ്രശ്നം എങ്ങനെ ഭൂതകാലത്തെ തിരുത്താം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുള്ള ശേഷിയില്ലായ്മയെയാണ് എല്ലാ ദുരന്തകാവ്യങ്ങളും ഇതിവൃത്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തിന്റെ ബലരേഖകളിൽ പിണഞ്ഞു വീണ ഗ്രീക്ക് വീരന്മാരെല്ലാം അവരുടെ ഭൂതകാലത്തെ കൂടുതൽ കെട്ടുപിണഞ്ഞതാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഹോമറിന്റെ ഇലിയഡിന്റെ യഥാർത്ഥ നായകൻ, യഥാർത്ഥ ഇതിവൃത്തം ബലമാണ്. “കരുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യനും, അത് അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യനും ഒരു പോലെ കരുത്തിന്റെ മുൻപിൽ തോറ്റു പോകുന്നു. അതിന്റ പ്രഹരമേറ്റ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നു.” സിമോൺ വെയിലിന്റെതാണ് ഈ നിരീക്ഷണം.

ആരോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിന്നു. എന്നാലിപ്പോൾ ഇവിടെ ആരുമില്ല. യുദ്ധത്തിന്റെ ഹിംസ നിറഞ്ഞ കാഴ്ച വ്യതിയാനത്തിലേക്കാണ് ഇലിയഡ് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്.
“….. കുതിരകൾ
ശൂന്യമായ രഥങ്ങളെ സൈന്യങ്ങളുടെ ഇടയിലുടെ
വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അവരുടെ
ആഢ്യന്മാരായ സാരഥികൾക്കായി കേണുകൊണ്ട്.
എന്നാൽ അവരിവിടെ നിലത്തടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു,
ഭാര്യമാർക്കെന്നതിനേക്കാൾ കഴുകന്മാർക്ക്
പ്രിയപ്പെട്ടവരായി.”

അക്കില്ലസ്, ഹെക്ടറിനെ കൊല്ലുന്നത് വിവരിക്കുമ്പോഴാണ് യുദ്ധക്കളം നിറഞ്ഞാടുന്ന ശക്തിയുടെ പ്രചണ്ഡത നമ്മളെ വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്നത്.
“പ്രിയാമിന്റെ ഉജ്ജ്വലനായ മകൻ യാചനയുടെ
വാക്കുകളിൽ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു.
പക്ഷെ അവന് ലഭിച്ചത് നിഷ്ഠൂരമായ മറുപടിയായിരിന്നു. അവൻ സംസാരിച്ചു.
അപരന്റെ മുട്ടുകളും ഹൃദയവും തോറ്റു നിന്നു.
കുന്തം താഴെയിട്ട്, അവൻ മുട്ടുകുത്തി നിന്നു,
തന്റെ കൈകൾ വിരിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ട്.
അക്കില്ലസ്, മൂർച്ചയേറിയ അവന്റെ വാള് ഊരിയെടുത്തു കഴുത്തിനും ഹൃദയത്തിനും ഇടയിലൂടെ കുത്തിയിറക്കി.
ഇരുതലമൂർച്ചയുള്ള വാൾ മുഴുവനായും ആഴ്ന്നിറങ്ങി.
ഹെക്ടർ, തല പതിച്ച് നിലത്തു വീണു, കറുത്ത രക്തം കുത്തിയൊഴുകി, ഭുമിയെ നനച്ചു കൊണ്ട്.

ശക്തി, അതിന്റെ ഇരകളോടെന്ന പോലെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവനോടും യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും കാണിക്കുന്നില്ല. ഇരകളെ തകർക്കുമ്പോൾ, ഉപയോഗിക്കുന്നവനെ ഭ്രാന്തനാക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ആരും ഇത് സ്വന്തമാക്കുന്നില്ല. ഇലിയഡ്, മനുഷ്യകുലത്തെ കീഴടക്കിയവരെന്നും കീഴടക്കപ്പെട്ടവരെന്നും വേർതിരിക്കുന്നുമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് കരുത്തിനു മുൻപിൽ തല നീട്ടിക്കൊടുക്കാത്ത ആരും തന്നെ ഇലിയഡിൽ ഇല്ല. ആരാണോ കരുത്തിന്റെ പരാക്രമത്തെ അളക്കുകയും എങ്ങനെ അതിനെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കാം എന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അവൻ മാത്രമേ നീതിക്കും സ്നേഹത്തിനും ജന്മം നൽകുന്നുള്ളു എന്ന് സിമോൺ വെയിൽ എഴുതുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ മുൻനിർത്തിയാണ്.

ബോർഗസ്സിന്റെ ഐതീഹ്യം സത്യമാകുന്നത് ക്രിസ്തുവിനു ശേഷമാണ്. ക്രിസ്തുവിനു ശേഷം വെറുപ്പിന്റെ എല്ലാ ഭൂതകാല കഥകളും മാറ്റി എഴുതപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പാപത്തെ ഓർത്തു വയ്ക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയിൽ വിശ്വസിക്കുക വഴി നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തെ തിരുത്താം എന്ന് ക്രിസ്തു മനസ്സിലാക്കുന്നു. ദൈവം പാപത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് മറന്നു കൊണ്ടാണ്. തിന്മ ഓർമ്മ അർഹിക്കുന്നില്ല. പാപത്തെ വിശ്വസിക്കാത്ത സ്നേഹത്തിൽ ഉറച്ചുനിക്കുക, കരുത്തിനെ ആരാധിക്കാതിരിക്കുക, ശത്രുവിനെ വെറുക്കാതിരിക്കുക, ദൗർഭാഗ്യവാനെ പുച്ഛിക്കാതിരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഭൂതകാലത്തെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ. ഇലിയഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സുവിശേഷങ്ങൾ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. മനുഷ്യന്റെ തുന്നലിടാനാവാത്ത വേദനയുടെ ആഴഞ്ഞെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സുവിശേഷങ്ങൾ എല്ലാ ദുരന്തകാവ്യങ്ങൾക്കും പുതിയൊരു അർത്ഥം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇലിയഡിനു ജന്മം നൽകിയ അതേ ഗ്രീക്ക് ധീഷണത സുവിശേഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും പ്രവൃത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇലിയഡിലെ ദൈവം സഹനത്തെ അക്രമത്തെ മാറ്റുമ്പോൾ സുവിശേഷത്തിലെ ദൈവം അക്രമത്തെ സഹനമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട്. “കള്ളങ്ങളുടെ പടച്ചട്ട അണിയാത്ത മനുഷ്യൻ കരുത്തിന്റെ രൗദ്രത അനുഭവിക്കുന്നത് അവന്റെ ആത്മാവിൽ തന്നെയാണ്. അവന്റെ ആത്മാവിനെ ഇത് മലിനമാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇത് കുത്തിത്തുറക്കുന്ന മുറിച്ചുകളിൽ നിന്നും ഒന്നിനും അവന്റെ ആത്മാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാവില്ല.” എന്നും സിമോൺ വെയിൽ തിരിച്ചറിച്ചറിയുന്നു. “എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, എന്തു കൊണ്ട് നീയെന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു ” എന്ന നിലവിളി ഇതിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ്.

പരിശുദ്ധാത്മാവും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും

വിശ്വാസവും അവിശ്വാസവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിലനിൽപ്പ് വിശ്വാസിയെ ആശ്രയച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുവെർച്ചൽ റിയാലിറ്റി ആണ്. വാസ്തവവും ആവാസ്തവവും പൂർണവും അപൂർണ്ണവും സാങ്കൽപീകവും യാഥാർത്ഥ്യവും ആകാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി. എപ്പോഴാണോ ഒരാൾ അതുണ്ട് എന്നു കരുതി ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ അതുള്ളു, അല്ലാത്തപ്പോൾ അതില്ല. ഇതാണ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം. അവാസ്തകമായ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി വാസതവമാകണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് മറഞ്ഞിരിക്കും, ഒരു പക്ഷെ ഒരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ കഴിയാതെ. ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഒരു പ്രാവശ്യം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ അത് എക്കാലവു യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കും എന്നും കരുതരുത്. ഓരോ തവണയും യാഥാർത്ഥ്യമായതിനുശേഷം അത് വീണ്ടും വെർച്വൽ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. വെർച്വൽ ലോകം ആത്മീയ ലോകമല്ല . എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഭൗതികമായ ലോകമാണിത് അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആത്മീയമല്ല, ഭൗതികമാണ്.

വിശാല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കുറെഏറെ നീയമങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഐൻസ്റ്റിന്റെ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തമാണ് വിശാല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന നിയമ സംഹിത. പക്ഷെ, വിശാല പ്രപഞ്ചത്തിൽ സാധൂകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിയമവും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റ സൂക്ഷ്മ ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല. വിശാല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ക്രമവും നീയമവും സൂഷ്മ ലോകത്തിൽ ക്രമക്കേടുകളായി മാറുന്നു. വിശാല ലോകത്തിന്റെ വാസ്തവങ്ങൾ കണികാലോകത്തിന്റ ആവാസ്തവങ്ങളാണ്. ഈ രണ്ടു ലോകത്തിലും പ്രായോഗികമാകുന്ന ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ കണ്ടു പിടിക്കാൻ ശാസ്ത്രം കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ, ഇതുവരെ അതിനു സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്തിനെയെങ്കിലും ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതൊരു നിരീക്ഷകനെയാണ്. ഹൈസൻബർഗിന്റെ അനിശ്ചിത സിദ്ധാന്തവും ഷ്റോഡിംഗറിന്റെ പൂച്ചയും ഇതാണ് സമർത്ഥിക്കുന്നത്. സാധാരണ ലോകത്തിൽ ഒരു ഊർജം ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കണം എന്നു നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാം. പക്ഷെ ക്വാണ്ടം ലോകത്ത് ഒരാൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്ഥാനം അതുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലായിടത്തുമാണ്.

ക്വാണ്ടം എൻറ്റാഗിൾമെന്റ തിയറി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടു പാർട്ടിക്കിൾ അടുത്തു വെച്ച് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രകാശത്തിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയ രണ്ടു ഫോട്ടോണിനെ ഇങ്ങനെ എൻറ്റാംഗിൾ ചെയ്തു എന്നു കരുതുക. ഇതിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഘടികാര ദിശയിൽ ചലിച്ചാൽ മറ്റേത് അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ ചലിച്ചിരിക്കും. ഇതിൽ ഒരു ഫോട്ടോണിനെ ഭൂമിയിലും മറ്റേ ഫോട്ടോണിനെ ചന്ദ്രനിലും വെച്ചിട്ട് ഭൂമിയിലുള്ള ഫോട്ടോണിനെ ഘടികാര ദിശയിൽ ചലിപ്പിച്ചാൽ ചന്ദ്രനിലുള്ളത് അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിലായിരിക്കും ചലിക്കുന്നത്. എന്നു വെച്ചാൽ, ഈ ഫോട്ടോണുകൾ സന്ദേശം കൈമാറുന്നത് പ്രകാശത്തിനെക്കാൾ വേഗത്തിലായിരിക്കും , ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലകാലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട്. വിശാല ലോകത്തിൽ ഒന്നിനും പ്രകാശത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനികില്ല എന്നതാണ് ഐൻസ്റ്റിന്റെ കണ്ടുപിടിഞ്ഞം. കോണ്ടം ലോകത്തിൽ ഇത് ബാധകമല്ല. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ വിക്രിയ സത്യമായ എൻറ്റാഗിൾമെന്റ സിദ്ധാന്തം അംഗീകരിക്കാൻ ഐൻസ്റ്റിനു സാധിച്ചില്ല. ഇന്നിത് ഒരു സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ട നീയമമാണ്.

പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പോലെയാണ്. ക്വാണ്ടം ലോകത്ത് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല, ഒരു നിരീക്ഷകൻ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം. അനിശ്‌ചിതത്തിന്റെ ക്വാണ്ടം ലോകത്ത് എല്ലാം ഒരേ സമയം സത്യവും അസത്യവുമാണ്, കണവും തരംഗവുമാണ്. ക്വാണ്ടം ലോകം നിരീക്ഷകനെ ആശ്രയിക്കുന്നതു പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശ്വാസിയെ ആശ്രയിക്കുന്നു, അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായി. യാതൊരുവിധ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിനു വിധേയമാകാത്ത ആത്മാവ് വിശ്വാസത്തിനു മാത്രം വിധേയമാകുന്നു.

പെന്തക്കോസ്തയിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിന്റെ മുഴുവൻ ശക്തിയോടുംകൂടെ വാസ്തവമായത്. ഈ ദിവസമാണ് സഭ കത്തോലിക് ആയത്. കത്തോലിക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഉദാരമായ സാർവ്വജനിത എന്നാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ ശിഷന്മാരുടെ പ്രസംഗം ഓരോ കേൾവിക്കാരനും താന്താങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ശ്രവിക്കാനായി. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിരുകൾ ഭേദിക്കുന്ന ഉദാരതയെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഓരോരുത്തന്റെയും വൃതിരിക്തമായ ഭാഷയെയും സംസ്കാരത്തെയും അംഗീകരിക്കുന്ന ഉദാരതയുടെ സാർവ്വജനീതയാണ് സഭയിൽ ഇന്ന് അപ്രതൃക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും. മൂലഭാഷയിൽ നിന്നും അണുവിട വൃതിചലിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കുർബാന മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചു കൊണ്ട് കുർബാനയെ വികൃതമാക്കുന്ന സഭാനേതൃത്വം പെന്തക്കോസ്താ വിരുദ്ധമാണ്.

അബ്സലൂട്ടിസത്തിന്റെ മാരക പാപങ്ങളിൽ നിന്നും സഭയെ രക്ഷിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. വൈവിധ്യങ്ങളായ സംസ്ക്കാരങ്ങളിലും മതങ്ങളിലുമുള്ള നന്മകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അമ്പതുവർഷം പിറകിൽ നിന്നും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭയോട് എല്ലാത്തിനെയും പുതിയതാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് തുടർച്ചയായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, “പുതിയതാകുക”. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഡോഗ്മാ വിരുദ്ധമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇന്നിനെ മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളു, അങ്ങനെയാണ് ഇന്നലെകളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും നാളെയുടെ വാതിലുകൾ തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.

 യാത്രയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്

വിധി

ദൈവം അവനോട് ചോദിച്ചു “നീ എവിടെയാണ്, ഞാൻ ഭക്ഷിക്കരുതെന്ന് കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷത്തിന്റെ കനി നീ ഭക്ഷിച്ചോ?” “അങ്ങ് എനിക്ക് കൂട്ടിനു തന്ന സ്ത്രീ ആ മരത്തിന്റെ പഴം എനിക്ക് തന്നു, ഞാൻ തിന്നു.” അവൾ പറഞ്ഞു, “സർപ്പം എന്നെ വഞ്ചിച്ചു, ഞാൻ പഴം തിന്നു.”
ഒരാളെ കാണാതായപ്പോൾ ദൈവം അയാളുടെ സഹോദരനോട് ചോദിച്ചു, “കായേൻ നിന്റെ സഹോദരൻ ആബേൽ എവിടെ?” അവൻ പറഞ്ഞു, “ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ അല്ല.”
മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയുടെ ചരിത്രമാണ്. ആര്, എവിടെ എന്നീ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഒളിച്ചോടി. ഉത്തരവാദികൾ ഒളിച്ചോടിയ കുറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൂമി നിറഞ്ഞു. ഉത്തരവാദികൾ ഇല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങൾ പുതിയ കുറ്റങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയിൽ മരണത്തിന്റെ കേസെടുത്തപ്പോൾ പ്രതി ഒരിക്കലും ഹാജർ അല്ലായിരുന്നു.
അവസാനം, യാതൊരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അവൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ പുതിയ ചരിത്രത്തിന് അവർ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കിയ ദൊസ്തോവ്‌സ്കി പിന്നീട് എഴുതും, “all of us are responsible for everything and I even more.”
ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അപകടം പിടിച്ചതാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്ന പിതാവിന് എല്ലുമുറിയെ പണിയെടുക്കേണ്ടിവരും. മക്കളുടെ പനിക്കിടക്കയിൽ അമ്മയ്ക്ക് രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കമിളച്ച് ഇരിക്കേണ്ടിവരും. പെങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്താൻ സഹോദരന് മണലാരണ്യത്തിലെ പൊള്ളുന്ന വെയിലിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവരും.
നിർദോഷിയായ ക്രിസ്തു അവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു, കുറ്റാരോപിതനായി, മരണത്തിനു വിധിക്കപ്പെട്ട്. ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ എല്ലാ ഭീകരതയും അപകടങ്ങളും മരണവും അവനെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നു.

കുരിശ്
തലങ്ങനെയും വിലങ്ങനെയും വച്ച് രണ്ട് തടികൾകൊണ്ട് ഒരു കുരിശ് ഉണ്ടാക്കാം. കൊല്ലാനായി മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഉപകരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായത് കുരിശാണ്. പക്ഷേ, കുരിശിൻറെ ശക്തി അപാരമാണ്. ഒരാളുടെ തോളിൽ നിപതിച്ചു അയാളുടെ ജീവിതത്തെ തുടർച്ചയായി വീഴ്ത്താൻ സാധിക്കും. ഒരാളുടെ ജിവിതത്തിന് കുറുകെ നിഴലായി വീണു അയാളുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ അഭിശപ്തമാക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കും. ഭൂമിക്കും ആകാശത്തിനും മധ്യേ തൂക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ മരണത്തെ ഏറ്റവും ബീഭത്സമായി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കുരിശിനു സാധിക്കും. ഈ കുരിശാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ തോളിൽ വലിയ ഭാരമായി നിപതിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാരത്തിലും ഭീകരതയിലും പെട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം തകർന്നുടയുന്നു. പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിന്റെ തോളിലിരിക്കുന്ന കുരിശ് അതിന്റെ മുക്തിയുടെ പാതയിലാണ്. ആദ്യമായി കുരിശു അതിനെത്തന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു.  അതിന്റെ വിധിയോർത്ത് പരിതപിക്കുന്നു. ഇനി ഒരിക്കലും ആരുടെയും ചുമലിൽ പതിക്കാൻ, ആരുടെയും ജീവിതത്തെ അഭിശപ്തമാക്കാൻ, ആരുടെയും മരണത്തെ തൂക്കിപ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് അത് മനുഷ്യനോട് കേണപേക്ഷിക്കുന്നു

വീഴ്ച
എല്ലാറ്റിന്റെയും പൊതുസ്വഭാവമായി ഒന്നേയുള്ളൂ: വിഴ്ച, എല്ലാം വീണുപോകുന്നു. വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഇലകൾ വീഴുന്നു. കുറച്ചുകഴിയുമ്പോൾ വൃക്ഷവും വീഴുന്നു. രാത്രിയിൽ ആകാശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ വീഴുന്നതായി കാണാം. എങ്ങനെ വീഴണമെന്നും, ഇരുട്ടിലേക്ക് പിൻവാങ്ങണമെന്നും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു പോലുമറിയാം. ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചം പോലും എവിടേയ്ക്കോ വീണുപോകുന്നു. അകലം കൂടുംതോറും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചമാണ് നമ്മുടേത്. ഞാനും നിങ്ങളും വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അനുനിമിഷം. നമ്മുടെ അതിർത്തി ഒരു കുഴിമാടം ആണ്.
എല്ലാം വീഴ്ചകളും പരിഹാസ്യമാണ്, വേദനയാണ്. മുട്ടുകുത്തി നിലത്തുവീഴുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും ആരും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് നമ്മൾ ആശിച്ചു പോകാറുണ്ട്. ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചകളെ സ്നേഹിച്ചത്. മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയുടെ മുറിവുകളെ കരുണയുടെ തൈലം കൊണ്ട് പുരട്ടുമ്പോൾ. അതെല്ലാം വിശുദ്ധമായി മാറുമെന്ന് ക്രിസ്തു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു.
ക്രിസ്തുവും വീഴുന്നു. വിധിയുടെ ഭാരമേറ്റ് വേച്ചുവേച്ച് വീഴുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും പോലെ ക്രിസ്തുവും വീഴുന്നു. ഭൂമിയുടെ ബലം അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ബലത്തിന്റെ മേൽ വിജയം നേടുന്നു. വീഴ്ചകളുടെ അപഹാസ്യതയും പേറി ക്രിസ്തു ശുഷ്കിച്ചു നിൽക്കുന്നു.

നഗ്നൻ
നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീതി ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ മുന്നിൽ നഗ്നരായി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ്. മരിക്കുന്നതാണ് അതിലും ഭേദം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ നഗ്നത അയാളുടെ സ്വകാര്യതയാണ്. അതിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തെ എന്തുവിലകൊടുത്തും അയാൾ ചെറുക്കുന്നു. രണ്ടുപേരുടെ കിടക്കറയെ ദൈവംപോലും ബഹുമാനിക്കുകയും കണ്ണുകൾ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പടാളക്കാരാൽ നിരന്തരമായി മാനഭംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി ഇപ്രകാരം എഴുതി വച്ചു, “Each of my wound is a violation, because it’s inflicted by others.”
എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ മേൽ ഭരണകൂടവും ആൾക്കൂട്ടവും വൃക്തികളും ആധിപത്യ ഉറപ്പിക്കുന്നത്? മുറിവേൽപ്പിച്ചും കവർന്നെടുത്തും പ്രദർശിപ്പിച്ച് നാണം കെടുത്തിയും തന്നെയാണ്. മനുഷ്യന്റെ നാണക്കേടിനു കാരണം ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാണ്. അവയവങ്ങളിലൂടെയാണ് ആധിപത്യത്തിന്റെയും വിധിയുടെയും കണ്ണുകൾ ശരീരത്തെ ഭേദിക്കുന്നത്. വസ്ത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാറിനെ വിധിക്കുന്നവരെ മാറിടം തുറന്നു കാട്ടി തന്നെയല്ലേ പ്രതികരിക്കേണ്ടത്? മതപ്രഭാഷകരുടെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കണ്ണുകൾ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന വിധികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഈ ദുർഗന്ധം വഹിച്ചു കൊണ്ട് റാലി നടത്തുന്നു.
ഒൻപത് വർഷത്തെ നീണ്ട മനോരോഗ ആശുപത്രിയിലെ വാസത്തിൽ പലതവണ ഷോക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയനായ, ഫ്രാൻസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കവിയും നാടകകൃത്തുമായ അർറ്റോഡ് അവയവങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ശരീരത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നു, a body without organ can never be judged, condemned, violated.
ക്രിസ്തുവിനെ അവർ നഗ്നനാക്കുന്നു. ഏറ്റവും പരിഹാസ്യവും നിസ്സഹായവുമായ ഈ അവസ്ഥയിൽ ആരും തന്നെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ലെന്ന് തന്നെത്തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവൻ കണ്ണുകൾ മുറുക്കി അടക്കുന്നു. അവൻ നിർദ്ദയം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു .
അങ്ങനെ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ടു നഗ്നരായി നിൽക്കേണ്ടിവരുന്ന അനേകം മനുഷ്യരിൽ ഒരാളായി ക്രിസ്തു മാറി.
ഈ ക്രിസ്തുവിനെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിക്കേണ്ടത്? മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾ, ഡിസക്ഷൻ ടേബിളിലിട്ട് ആന്തരാവയവങ്ങൾ കുത്തി മുറിച്ചു പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തവളയെപ്പോലെ നിസ്സഹായൻ ആയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു. ഒരു കൃമി കീടത്തെപോലെ അവൻ ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെടുന്നു.

മരണം

ഒരുകഴുമരത്തിൽ തൂക്കപ്പെട്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു. ഇതൊരു യാത്രയുടെ അന്ത്യമാണ്. അവന്റെ യാത്രയെ ഭയന്നവർ എന്നന്നേക്കുമായി അവന്റെ യാത്രയെ അവസാനിപ്പിക്കാനായി അവനെ പിടിച്ച് കുരിശിൽ തറച്ചു. ഗലീലി മുതൽ ജെറുസലേംവരെ മൂന്നു വർഷം നീണ്ട ഒരു യാത്ര എന്തിനാണവൻ നടത്തിയതെന്നു നമ്മുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. ക്രിസ്തു ഈ യാത്ര നടത്തിയപ്പോൾ അവനു ചുറ്റും അനേകം യാത്രകൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിന്നു. ചരിത്രം ഉറ്റുനോക്കിയത് ഈ യാത്രകളെയായിരിന്നു. ചരിത്രം അതിനെ പടയോട്ടങ്ങൾ എന്നു വിളിച്ചു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ യാത്രയും ഒരു ശത്രുവിനെ തോല്പിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവിനെ തോല്പിക്കാനുള്ള യാത്ര. മരണമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. സ്നേഹമില്ലാത്ത എല്ലാത്തിനും എതിരെ ക്രിസ്തു കലഹിച്ചു. മരണം സ്നേഹമല്ല. അമ്മയുടെ മാറിൽനിന്ന് കുഞ്ഞിനേയും എടുത്തു കൊണ്ട് മരണം പോകും. കാമുകന്റെ ആലിംഗനത്തിൽ നിന്നും കാമുകിയേയും എടുത്തുകൊണ്ടുപോകും. ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും മരണത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം മരണം വന്നത് ദൈവത്തിൽനിന്നല്ല, ദൈവത്തിന് പുറത്തുനിന്നാണ്. മരിക്കാൻ അല്ല ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്.

ക്രിസ്തു ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു, ഏതൊരു ചെറുപ്പക്കാരനും പോലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ പിടിക്കാനായി പലപ്പോഴും അവർ വന്നപ്പോൾ, അവൻ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിലൂടെ നുഴഞ്ഞു രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും തന്റെ ജീവിതത്തെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അവന്റെ ജീവിതം തന്നെ മരണത്തിനെതിരെയുള്ള നീണ്ട പോരാട്ടമായിരുന്നു. മരണം എല്ലാവരുടെയും അടുത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അവൻ മാത്രം മരണത്തെ തേടി യാത്ര ചെയ്തു. മരണത്തിനറിയാമായിരുന്നു ഇവനെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ അവന്റെ വിജയം എന്നെന്നേക്കും ഉള്ളതാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് മരണം അതിന്റെ എല്ലാ ശക്തിയുമായി ക്രിസ്തുവിനെ ആക്രമിച്ചു, അവനെ ചവച്ചരച്ചു. അപ്പോഴാണ് മരണം അതിനു പറ്റിയ അമളി മനസ്സിലാക്കിയത്. മരണം കൊന്നത് ‘ഇല്ലാത്ത’ ഒരുവനെയായിരിന്നു. മരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അവൻ അനേകമായി മറ്റുള്ളവരിൽ പങ്കുവെക്കപ്പെട്ടിരിന്നു. അന്ത്യ അത്താഴ സമയത്ത് തന്റെ ശരീരവും രക്തവും പോലും പങ്കുവെച്ചു സ്നേഹം മാത്രമായി അവശേഷിച്ചു നിന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ഇല്ലാതാക്കിയതോടുകൂടി മരണം ഇല്ലാതായി. ക്രിസ്തു എന്ന കാളകൂടം വിഷംകഴിച്ച് മരണം മരിച്ചു. “മരണമേ നിന്റെ വിജയം എവിടെ?” പൗലോസ് ചോദിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണമായിരിന്നോ ഏറ്റവും വലിയ മരണം? ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ ഭീകരമായി കൊല്ലപ്പെട്ട മനുഷ്യരുണ്ട്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണമാണ് ഏറ്റവും തെന്നു പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? ക്രിസ്തുവിന് കൂടുതൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു. കൂടുതൽ ജീവനുള്ളവന് കൂടുതൽ വലിയ മരണമുണ്ട്. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അത് കടപുഴകി വീണു കഴിയുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ആകാശത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയിൽ നിന്നാണ്.

ക്രിസ്തു മരിച്ചപ്പോൾ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയിളകി, അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചു, കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചു. മരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവൻ മരിച്ചപ്പോൾ പ്രപഞ്ചം പ്രതികരിച്ച രീതിയാണിത്. മരണത്തിന് ഇല്ലാതാക്കാവുന്നതിനും കൂടുതലായിരുന്നു അവന്റെ ജീവൻ. “മരിച്ചവൻ മരിച്ചിട്ടില്ല,” എലിയട്ടിന്റ കവിത പറയുന്നു.

അപ്പോൾ, കുരിശിൽ കിടക്കുന്നവന് ഇനിയും അവന്റെ യാത്ര തുടരാനാവുമോ? കുരിശിന്റെ ലംബമാനത അവനു പുതിയ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കുമോ? കുരിശിനു ചിറകു മുളക്കുമോ? അവൻ ഭൂമിയെ വെറുത്തുപേക്ഷിക്കുമോ? അതോ മറ്റൊരു കടൽത്തിരത്ത് അവൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, പുതിയൊരു യാത്രയുടെ വിളികളുമായ് ?

നിഷേധിക്കപ്പെട്ട പറുദീസ

പറുദീസയെക്കുറിച്ച് രസകരമായ ഒരു നിരീക്ഷണം മിലൻ കുന്ദേര നടത്തുന്നുണ്ട്, ” പറുദീസയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം മൃഗമായിത്തീരാനുള്ളതാണ്. കാരണം മൃഗങ്ങളാണ് പറുദീസയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടാതിരിന്നത്.” പറുദീസാ വേർതിരിവില്ലായ്മയുടെ പ്രതീകമാണ്. ദൈവവും മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ. പറുദീസാ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വേർതിരിവ് ഭാഷയുടേതാണ്. ദൈവം പോലും തന്റെത് എന്നു പറയാവുന്ന ഒരു ഭാഷ ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നു.

പറുദീസയുടെ പ്രശ്നം സാധ്യതകളുടേതാണ്. പറുദീസയില ഓരോ വസ്തുവും ഒരായിരം സാധ്യതകളുമായി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഈ സാധ്യതകളാണ് ഹവ്വയെ ഭ്രമിപ്പിച്ചത്. ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ ഞാന്നു കിടക്കുന്ന കനി വഹിക്കുന്ന വിവരണാതീതമായ സാധൃതകൾ ഹവ്വയെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു കനി, അതിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിലക്ക്, വിലക്കിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം, അതിന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നിൽക്കുന്ന നന്മതിന്മകൾ, അതു ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ മാഞ്ഞുപോകുന്ന അതിർവരമ്പുകൾ. സ്ത്രീ വിവശയാകുന്നു. അതിലേക്കുള്ള ക്ഷണം നിരസിക്കാനാവാതെ നിൽക്കുന്ന പുരുഷൻ. ഭാഷ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രലോഭനമായിത്തിരുന്നു.

ലോർഡ് ബൈറന്റെ കവിതകളെ സാത്താനിക് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സാത്താൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിപരമായി സംസാരിക്കുന്നത് ബൈറന്റെ കവിതകളിലൂടെയാണ്. ബൈറന്റെ ‘കായേൻ’ എന്ന കവിത കായേനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ എത്തുന്ന ലൂസിഫറിനെ കാണിക്കുന്നു. ലൂസിഫറിന്റെ ഭാഷ നിർമ്മിക്കുന്ന അഗാധതയിൽ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കായേൻ. പെട്ടെന്ന് കായേൻ ലൂസിഫറിനോട് പരാതിപ്പെടുന്നു, “നീ ചതിയനാണ്. നീ എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ വഞ്ചിച്ചു. ആ കനി ഭക്ഷിച്ചാൽ നന്മതിന്മകളെ അതിലംഘിച്ച് ദൈവത്തെപ്പോലെ ആയിത്തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ നീ വഞ്ചിച്ചു. പകരം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് മരണം മാത്രമാണ്.” അപ്പോൾ ലൂസിഫർ പുഞ്ചിരിച്ച് കൊണ്ടു പറയുന്നു, ഞാനാരെയും ചതിച്ചിട്ടില്ല. ചതി എന്റെ സ്വഭാവമല്ല. ഞാൻ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെയാണ്. ആ കനി ഭക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ മരണമാണ് നന്മതിന്മയുടെ തിരിച്ചറിവ്. മരണത്തിലുടെയാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെപ്പോലെയാകുന്നത്. കായേനും ലൂസിഫറു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കായേന്റെ ഭാര്യ വരുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ അവളുടെ സാമിപ്യം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന കായേൻ ഇപ്പോൾ അവൾ അടുത്തെത്തിയിട്ടും തിരിച്ചറിയാത്തത് അവളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. അവൻ ഒരു അജ്ഞാതനുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ എല്ലാം മറന്ന് നിൽക്കുന്നു. കായേന്റെ ഭാര്യ അജ്ഞാതനോട് തട്ടിക്കയറുന്നു, “who are you to step between heart and heart.”

കാഫ്ക പറഞ്ഞ ഏറ്റവും നിഗൂഡമായ ഉപമയാണ്, ‘Before the Law’. നീയമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചേരുന്നു. പക്ഷെ നീയമത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ അയാളെ ഇപ്പോൾ കയറ്റി വിടാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു, “പിന്നീട് വന്നാൽ എന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമോ?” അതും അസാധ്യമാണെന്ന് കാവൽക്കാരൻ അറിയിക്കുന്നു. എപ്പോഴും തുറന്നു കിടക്കുന്ന നീയമത്തിന്റ കവാടത്തിനുള്ളിൽ എന്താണെന്നറിയാൻ അയാൾ എത്തി നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ കാവൽക്കാരൻ പറയുന്നു, ” അത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ എന്നെ മറികടന്ന് അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ നോക്കുക. പക്ഷെ, ഓർക്കുക ഞാൻ ശക്തനാണ്. കാവൽക്കാരിൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയിലുള്ളവനാണ് ഞാൻ. ഓരോ വാതിലിലും ഓരോ കാവൽക്കാരുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും മറ്റവനേക്കാൾ ശക്തനാണ്. മൂന്നു വാതിലിനപ്പുറ ചിന്തിക്കാൻ എനിക്കു പോലും സാധിക്കുന്നില്ല.”

എന്നെങ്കിലും അതിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് അയാൾ കാത്തു കിടക്കുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക് പല സാധനങ്ങളും നൽകി കാവൽക്കാരനെ പ്രലോഭിക്കാൻ അയാൾ ശ്രമിക്കുന്നു. അയാളുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമെങ്കിലും കാവൽക്കാരൻ അയാളെ നീയമത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല .

വർഷങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നു. അയാൾ വൃദ്ധനാകുന്നു, കാഴ്ചശക്തി മങ്ങുന്നു. കാലുകളുടെ ശക്തി ശേഷിക്കുന്നു. മരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് വീഴാൻ പോകുന്ന ശരീരത്ത താങ്ങി നിർത്തി അയാൾ കാവൽക്കാരനോട് ചോദിക്കുന്നു,” എല്ലാവരും നീയമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ഇത്രയും കാലത്തിനടയിൽ ഞാനൊഴിച്ച് ആരും ഇതുവരെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനോട് കാവൽക്കാരൻ പറയുന്നു, “ഇവിടെ മറ്റാർക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കില്ല. കാരണം ഇത് നിനക്കു വേണ്ടി മാത്രമുള്ള പ്രവേശന കവാടമാണ്. ഞാനിപ്പോഴിതാ അടക്കാൻ പോകുന്നു.”

വായനക്കാരനെ അസ്തപ്രജ്ഞനാക്കുന്ന ഈ ഉപമ പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ നിയമം പറുദീസയാണോ ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ തുറന്നു കിടക്കുമ്പോഴും പ്രവേശിക്കാനാവാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണോ പറുദീസ? അനന്തമായ കാത്തിരിപ്പിനുശേഷം തുറക്കപ്പെടുന്നതിനു പകരും അടഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വാതായനം!

ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കനി എന്തു കൊണ്ടാണ് വിലക്കപ്പെട്ടതാകുന്നത് ? ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ സ്ഥലം എന്തു കൊണ്ടാണ് പ്രവേശനം നൽകാത്തത്? എന്തു കൊണ്ടാണ് ഈ വിലക്കപ്പെടൽ മനുഷ്യൻറെ വിധിയായി മാറുന്നത്?

ഒരു പക്ഷെ ഒരു മൃഗമായിത്തിർന്ന് ശക്തിയും ശൗര്യവും കൊണ്ട് കാവൽക്കാരെ മുഴുവൻ കീഴടക്കി ഓരോ മനുഷ്യനും അവനു മാത്രം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വാതായനത്തിലൂടെ പറുദിസാ സ്വന്തമാക്കണമോ?

ഇതായിരിക്കും ക്രിസ്തു മത്തായിലൂടെ പറയുന്നത്, ” യോഹന്നാന്റ വരവോടെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ബല പ്രയോഗത്തിന് (ആക്രമണത്തിന്) വിധേയമായിരിക്കുന്നു. ബലവാന്മാർ (അക്രമികൾ) അത് കീഴടക്കുന്നു.