ഏകദൈവം

ഇന്ന് കത്തോലിക്കാസഭയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും മൂലകാരണം ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ലംഘിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം. ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ഇതാണ്, “നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാണ് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുത്.” വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണത്തിനു മുൻപ് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട പത്ത് കല്പനകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതാണ്. ഈ കൽപ്പനയ്ക്ക് ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് അത് അന്വേഷിക്കാം.

യഹൂദരും ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലീങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്ന ഏകദൈവം എന്ന സങ്കല്പം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? അത് അന്വേഷിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെന്നെത്തുന്നത് മൂന്ന് മതങ്ങളുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന അബ്രഹാമിന്റെ മുൻപിലായിരിക്കും. യഹൂദരും ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ തമ്മിൽ അടിക്കുമ്പോഴും ഇവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻറെ പിതാവ് ഒരാൾ ആണെന്നുള്ളത് ഒരു ട്രാജിക് കോമഡിയാണ്. ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധിക്കും എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും മുസ്‌ലിങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ മാത്രം സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പരിഹാസരൂപേണ പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനായ ഷൂസെ സരമാഗോ പറയുന്നുണ്ട്.
എബ്രഹാം ഏകദേശം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മെസൊപൊട്ടോമിയൻ ജിപ്സി ആയിരുന്നു. ഊർ എന്ന ജന്മദേശത്തു നിന്നും ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സമൃദ്ധിയുടെ ഒരു പുതിയ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി എബ്രഹാം ഒരു യാത്ര തിരിക്കുന്നു. തോമസ് മൻ അറിയപ്പെടുന്ന അറിയപ്പെടുന്നത് നോബൽ സമ്മാന ജേതാവായ ജർമൻ സാഹിത്യകാരൻ എന്ന നിലയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻറെ മാജിക് മൗണ്ടൻ ലോകസാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കൃതികളിലൊന്നായി കരുതപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ, ചരിത്രവും സാഹിത്യഭാവനയും മനശാസ്ത്രവും തത്വചിന്തയും കലർത്തി ഉന്നതമായ മറ്റൊരു കൃതി അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പേര് ജോസഫ് ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് എന്നാണ്. ജോസഫിനെ മുൻനിർത്തി പഴയനിയമത്തിലെ രഹസ്യങ്ങളെ അനാവരണം ചെയ്യാൻ തോമസ് മൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എങ്ങനെ എബ്രഹാം ഏകദൈവവിശ്വാസത്തിൽ എത്തി എന്നതിന് തോമസ് മൻ തരുന്ന വിശദീകരണം ചരിത്രത്തോട് നീതി പുലർത്തുന്നതാണ് എന്ന് കരുതുന്നത് കൊണ്ട് അത് വിശദീകരിക്കാം.
ഭൂമിദേവി ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ആരാധനയ്ക്കും ശുശ്രൂഷയ്ക്കും അർഹത എന്ന ചിന്തയോടെയാണ് എബ്രഹാം ഇതെല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്, കാരണം അവൾ ഫലമൂലാദികൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ജീവനെ പരിരക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഉടനെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഭൂമിക്ക് ഇതിനെല്ലാം ആകാശത്തു നിന്നും മഴ വേണം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി, ശപിക്കാനും അനുഗ്രഹിക്കാനും ശക്തിയുള്ള പ്രബലനായ സൂര്യനാണ് ആരാധനയ്ക്ക് യഥാർത്ഥ യോഗ്യനെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഒരുങ്ങി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി പ്രബലനായ സൂര്യൻ പോലും അസ്തമിക്കും. ചന്ദ്രനാണോ, നക്ഷത്രങ്ങളാണോ, ആരാണ് സർവ്വശക്തൻ? ആ ജിപ്സി ചിന്തിച്ചു കുഴഞ്ഞു. അവസാനം അബ്രഹാം വലിയൊരു തിരിച്ചറിവിൽ എത്തുന്നു. ““Might they, high as they are, not have above them yet a Lord who directs their courses, the rising and setting of each? It would be ill suited for me, as a man, to serve them and not that which perhaps rules over them.” അബ്രഹാമിന് മുമ്പ് അതുവരെ ആർക്കും ഇത്രയ്ക്ക് വ്യക്തമായി ഏകദൈവം എന്ന വെളിപാട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അനേകം ദൈവങ്ങളുടെ അനേകം രീതിയിലുള്ള കഥകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആകാശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ഈ മനുഷ്യനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. അബ്രഹാമിന്റെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ദൈവത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ദൈവം തന്നോട് തന്നെ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ““Unbelievable, how well this clod of earth understands Me! Have I not begun to make a name for Myself through him? Truly, I will anoint him!”
അബ്രഹാം ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ദൈവം അബ്രഹാത്തെയും കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ഇവരുടെ ബന്ധത്തിന് ആധാരം ഉടമ്പടിയും അനുഗ്രഹവുമാണ്. ദൈവത്തിൻറെ അനുഗ്രഹം മനുഷ്യന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏകദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കുകയുള്ളു എന്ന് മനുഷ്യൻ ദൈവവുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്യണം. പിന്നീടുള്ള ഇസ്രയേലിന്റെ ചരിത്രം ദൈവവുമായുള്ള ഉടമ്പടിയുടെയും ദൈവം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെതുമാണ്. എപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഉടമ്പടി ലംഘിക്കപ്പെട്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ രോഗത്തിന്റെയും യുദ്ധത്തിന്റെയും പലായനങ്ങളുടെയും ദൈവശാപം ഇസ്രയേലിനെ വേട്ടയാടി. അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ശാപങ്ങളുടെയും ഈ ദൈവ ചരിത്രത്തിൽ പിന്നെ ക്രിസ്തുമതവും ഇസ്ലാമും പങ്കുചേർന്നു. എങ്കിലും ജൂത മതവും ഇസ്‌ലാം മതവുമാണ് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസ്തത കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ആരായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവം? അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ശാപങ്ങളുടെയും ന്യായവിധികളുടെയും ഒരു ദൈവത്തിൽ ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. മനുഷ്യൻറെ തലയിൽ ഒരു അഴുക്ക് പണ്ടാരമായ് അടിഞ്ഞുകൂടിയ ദൈവ രൂപത്തെ ക്രിസ്തു അലക്കി വെളുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. യഹോവ എന്ന ദൈവത്തിൻറെ നാമം യഹൂദർ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം ദൈവത്തിൻറെ നാമം വൃഥാ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന കൽപ്പനയുടെ ലംഘനമാണ. അതുകൊണ്ടവർ ഭയത്തോടും വിറയലോടു കൂടി കർത്താവേ എന്ന് മാത്രം ദൈവത്തെ വിളിച്ചു. എന്നാൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തെ വിളിച്ചത് സ്നേഹമുള്ള പിതാവേ എന്നാണ്. അതുവരെ ഒരു യഹൂദനും ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല. യഹൂദരെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ ദൈവദൂഷണം ആണ്.

സർവ്വശക്തൻ സർവ്വജ്ഞാനി സർവവ്യാപി തുടങ്ങിയ 99 പേരുകളാണ് ഇസ്ലാം ദൈവത്തിന് നൽകുന്നത്. ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ സർവ്വശക്തൻ എന്നോ സർവജ്ഞാനി എന്നോ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, അവൻ പരിപൂർണ്ണൻ ആണ്. പരിപൂർണതക്ക് ശക്തിയോടും ജ്ഞാനത്തോടും അല്ല ബന്ധം, സ്നേഹവുമായിട്ടാണ് പരിപൂർണ്ണത ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പരിപൂർണമായതെന്തും ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ എന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് എൻ എസ് മാധവൻ എഴുതിയത് ഓർക്കുന്നു. പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണത ഒട്ടും പേടിപ്പിക്കാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പറയുന്നത് എൻറെ പിതാവ് പരിപൂർണ്ണൻ ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും പരിപൂർണ്ണർ ആയിരിക്കുവിൻ.

ക്രിസ്തു ഒന്നാം പ്രമാണത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നോ? തീർച്ചയായും. പക്ഷേ അത് യഹൂദർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. ഒന്നാംപ്രമാണത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു കഥയും പറയാൻ ക്രിസ്തുവിനില്ലായിരിന്നു. പക്ഷേ ഒന്നാംപ്രമാണത്തെ പോലെതന്നെ പ്രധാനമായ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്ന കല്പനയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ക്രിസ്തുവിനു കഥയുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല സമരിയാക്കാരന്റെ കഥ. കഥ സൂക്ഷിച്ചു വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും, ക്രിസ്തു ഈ കല്പനയിൽ വലിയ ഒരു അട്ടിമറി നടത്തുന്നതായിട്ട്‌. ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നു, “നിന്റെ ജനത്തോട് പകയോ പ്രതികാരമോ പാടില്ല. നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക.” ഇതിൽ “നിന്റെ ജനം” വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഇതനുസരിച്ച് യഹൂദന്റെ അയൽക്കാരൻ എപ്പോഴും ഒരു യഹൂദൻ തന്നെയാണ്.കൽദായരോ ഹിറ്റായിക്കാരോ എന്തിന് സമരിയാക്കാരു പോലും അല്ല. യഹൂദ ഗോത്രത്തിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നവർ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളാണ് ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം നൽകുന്നത്. യഹൂദർ അവരുടെ സ്വന്തം ഗോത്രത്തിൽ മാത്രം പാലിക്കേണ്ട കല്പനയാണ് നിന്നെപ്പോലെ നിൻറെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നത്. ക്രിസ്തു ലേവ്യരുടെ ഈ പ്രമാണത്തെ അതിലംഘിക്കുകയും മറിച്ചിടുകയും ചെയ്യുന്നു. പൊതുവേ നല്ലവരായി കരുതിയിരുന്ന ലേവ്യനെയും പുരോഹിതനെയും കഥയിലെ വില്ലനായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അയിത്തം കൽപ്പിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന സമരിയാകാരനെ കഥയിലെ നായകനാകുമാക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രമാണം നൽകിയിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൻറെ ഉടമകളായ ലേവ്യരെ തന്നെ പ്രമാണത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കൂന്നതായിരിക്കും ഒരുപക്ഷേ കഥയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം.
എന്താണ് നല്ല സമരിയാക്കാരൻ കഥകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്നത്? സ്നേഹത്തെ അവൻ കല്പനകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു, ഏറ്റവും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായി അതിനെ മാറ്റുന്നു. കാരണം സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു കല്പനയോ നിയമമോ ആകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സ്നേഹം കല്പനയായി മാറുമ്പോൾ അത് അതിൽതന്നെ വൈരുദ്ധ്യമായി മാറുന്നു. സ്നേഹത്തിന് സ്വന്തം ജനം അന്യജനം എന്ന് വേർതിരിവുകൾ അറിയില്ല. എന്തിനേറെ സ്നേഹത്തിന് കൽപ്പന എന്താണെന്നു പോലും അറിയില്ല. സ്നേഹം കൽപ്പനകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സ്നേഹം, സ്നേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അസാധാരണതയിൽ, അപൂർവതയിൽ, വ്യത്യസ്തതയിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്നേഹം ഈ കഥയിൽ കല്പിക്കപ്പെടുകയല്ല, അതിന്റെ എല്ലാ വിസ്മയങ്ങളോടും കൂടി ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ്.

ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണം സ്വതന്ത്രമായ ദൈവസ്നേഹത്താൽ തന്നെ ലംഘിക്കപ്പെടണം. പഴയതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ നവീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് മനസ്സിലാക്കാതെ, നിയമങ്ങളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻറെ ഉടമയായ ക്രിസ്തുവിൻറെ ഹൃദയം സ്വന്തമാക്കാതെ നമ്മൾ ഇനിയും പുലമ്പികൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നാം പ്രമാണം ലംഘിക്കപ്പെട്ടു എന്ന്. God is the silence of the universe, andman is the cry that gives meaning to that silence”എന്ന് എഴുതിയത് നിരീശ്വരവാദിയായ ഷൂസെ സരമാഗോ ആണ്. ചിലപ്പോൾ നിരീശ്വരവാദിക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ല ദൈവദർശനം ലഭിക്കുന്നത്. നിയമത്തെയും കല്പനകളുടെയും ദൈവത്തിനു പകരം ക്രിസ്തു കണ്ടെത്തിയത് സ്നേഹത്തിന്റെ ദൈവത്തെ ആയിരുന്നു.

Advertisements

വംശ ശുദ്ധി

വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ തന്നെ ധിക്കരിക്കുന്നുണ്ട്. വൈരുദ്ധ്യ സമ്പൂർണ്ണങ്ങളായ ഇത്തരം ധിക്കാരങ്ങൾ ഒരു അനാദ്യശ്യ ഭംഗി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. “J” പാരമ്പര്യം രചിച്ചു എന്നു പറയുന്ന പഴയ നീയമഗ്രന്ഥകളിലെ ദൈവമാണ് ഏറ്റവും വലിയ വൈരുദ്ധ്യ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരേ സമയം യുദ്ധത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ദൈവമായിരിക്കാൻ “J” യുടെ ദൈവം ശ്രമിക്കുന്നു. സ്വയം നിഷേധിക്കുന്നതിലും “J” യുടെ ദൈവം മിടുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും “J” യുടെ വായനക്കാരനു തോന്നിപ്പോകും: God is an atheist.

ധിക്കരണത്തിന്റെ അപനിർമ്മാണ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകം സഭാ പ്രസംഗകൻ ആണ്. ഇതൊരു Anti-Book ആണ്. ഒരു വിരുദ്ധ പുസ്തകം. തമോ ഗർത്തത്തെ പോലെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മറ്റെല്ലാ പുസ്തകങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ പുസ്തകം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. “മിഥ്യ, മിഥ്യ, സകലതും മിഥ്യ,” എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത്. പെസിമിസത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്ന സഭാ പ്രസംഗകൻ തരുന്നത് ശൂന്യതയുടെ അരുളപ്പാടുകളാണ്. അതു കൊണ്ടാണ് തമോഗർത്തം എന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. സോളമന്റെ മുഴുവൻ വിജ്ഞാനത്തെയും നിർമര്യാദം തട്ടി മാറ്റാൻ ഈ പുസ്തകം ശ്രമിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകം വാഴ്ത്തുന്ന ജ്ഞാനത്തെ സഭാപ്രസംഗകൻ യാതൊരു കരുണയുമില്ലാതെ ആക്രമിക്കുന്നു: “How wise man dies just like a fool!”

പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലും വ്യക്തമായി ധിക്കരിക്കപ്പെട്ടുന്നുണ്ട്. അവ ധിക്കരിക്കപ്പെടേണ്ടത് പലപ്പോഴും ഭാവിയുടെ ആവശ്യമാണ്.  ചില പ്രവചനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റു ചില പ്രവചനങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ്. അങ്ങനെ ധിക്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതായി വരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് എസ്രായും നെഹെമിയയും. എസ്രായും നെഹെമിയായും വംശശുദ്ധിയുടെ പ്രവാചകന്മാരായിരിന്നു. പ്രവാസികളായിരിന്ന യഹൂദരെയും കൊണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന എസ്രാ കാണുന്നത് വിജാതിയ മതത്തിലെ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു ജീവിക്കുന്ന യഹൂദരെയാണ്. എസ്രായ്ക്ക് ഇത് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരിന്നു. എസ്രാ സ്വന്തം വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ മാപ്പിരക്കുന്നു. യഹൂദരോട്, അവർ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന വിജാതിയ സ്ത്രീകളെ ഉപേക്ഷിച്ച് വംശശുദ്ധി വരുത്താൻ എസ്രാ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

യഹൂദർ വിജാതിയ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാതിരിന്നെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രപചനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുമായിരിന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന പ്രവചനം അവൻ ദാവീദിന്റെ ഗോത്രത്തിൽ ജനിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ദാ വീദിന്റെ ഗോത്രത്തിൽ കയറിപ്പറ്റുന്ന ഒരു വിജാതിയ സ്ത്രീയുണ്ട്. അവളുടെ പേര് റൂത്ത് എന്നാണ്. സ്വന്തം പേരിൽ ഒരു പുസ്തകം അവൾക്ക് പഴയ നീയമത്തിലുണ്ട്. യഹൂദനെ വിവാഹം കഴിച്ച മൊവാബ്യ വംശജയായ റൂത്ത് ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ അമ്മായി അമ്മയായ നവോമിയോടൊപ്പം ജറുസലേമിലേക്ക് വരുന്നു. അവിടെ വച്ച് ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുവും സമ്പന്നനുമായ ബോവാസിന്റെ പാടത്ത് കാല പെറുക്കാൻ പോകുന്നു. നവോമി  പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ചാതുര്യത്തിൽ അവൾ ബോവാസിന്റെ ഭാര്യയായി തീരുന്നു. ബോവാസിന്റെ യും റൂത്തിന്റെ യും മകനാണ് ഓബദ്. ഓബദിന്റെ മകനാണ് ജെസ്സേ. ജെസ്സേയുടെ മകനായിട്ട് ദാവീദ് ജനിക്കുന്നു. ദാവീദിന്റെ ഗോത്രത്തിൽ ക്രിസ്തുവും ജനിക്കുന്നു. എസ്രായും നെഹെമിയായും ആവശ്യപ്പെടുന്ന വംശ ശുദ്ധി ബോവാസ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും റൂത്തിനെ വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരി ന്നെങ്കിൽ ദാവീദിന്റെ ഗോത്രം ഉണ്ടാകുമായിരിന്നില്ല.

പ്രവാചകന്മാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വംശ ശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഗോത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നത്. നമ്മളിൽ പലർക്കും ഉണ്ടെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ശുദ്ധ കുടുംബ മഹിമ ക്രിസ്തുവിനില്ലായിരിന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലിയിലെ അമ്മമാരിൽ അന്യമതത്തിൽ പെട്ട, താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് . ക്രിസ്തു പോലും അവകാശപ്പെടാത്ത വംശശുദ്ധിയും കുടുംബ മഹിമയുമാണ് പല ക്രിസ്ത്യാനികളും അവകാശപ്പെടുന്നത്.

പ്രവാചകനും മിശിഹായും

ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രവാചകനും സ്വന്തം ദേശത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല.” ഒരു പക്ഷെ, ഇതിന്റെ മറുവശവും ശരിയായിരിക്കും , എപ്പോഴാണോ പ്രവാചകൻ സ്വന്തം നാട്ടിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുക അതോടു കൂടി അയാൾ പ്രവാചകൻ അല്ലാതായി തീരുന്നു. “തന്റെ ജന്മദേശത്തിന്മേലുള്ള അവകാശം ഉപേക്ഷിക്കുന്നയാൾ പ്രവാചകനാകാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” എന്ന് മൈക്കൾ സേരസ്സ് അനുമാനിക്കുന്നു. അപ്രിയനാകുക പ്രവാചകന്റെ നിയോഗമാണ്. ചുറ്റുപാടും വിള്ളലുകളും പിളർപ്പുകളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ വെറുക്കപ്പെടാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നു.

പ്രവാചകനെക്കുറിച്ച് പോൾ റിക്കർ പറഞ്ഞതിനോട് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു , “A Prophet is one who inherits misfortunes.” ആരുടെ ദൗർഭാഗ്യങ്ങൾ? എന്റെ ഉത്തരം ദൈവത്തിന്റെ ദൗർഭാഗ്യങ്ങൾ എന്നാണ്. സ്വന്തം ഭാഗ്യങ്ങളെ കൈയൊഴിയുന്ന ഒരാളായി ദൈവത്തെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗ്യങ്ങളെ എല്ലാവരും പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നു . ഈ പങ്കിട്ടെടുക്കലിന്റെ വേദികൾ നമ്മുക്കു ചുറ്റും ഒത്തിരിയുണ്ട്. എന്നിട്ടവൻ അവന്റെ നിർഭാഗ്യങ്ങളുമായി ഒറ്റയ്ക്കാകുന്നു. പ്രവാചകന്റെ വിധി ഈ ദൗർഭാഗ്യങ്ങൾ സ്ഥീകരിക്കുക എന്നതാണ്. എസെക്കിയേലിന്റെ ശിരസ്സിൽ ദൈവം ഒരു പ്രചണ്ഡമരുത്തായി നിപതിക്കുന്നു. മോസ്സസിന്റെ ദൈവം വിക്കി വിക്കി സംസാരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വിരസമായ ഏകാതനതയിൽ പിറുപിറുക്കാൻ ജെറമിയാ വിധിക്കപ്പെടുന്നു. എപ്പോഴും വൈകി വരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പിൻ ബുദ്ധിയുടെ നാണക്കേടുമായി യോനാ നിൽക്കുന്നു. സൗമ്യനും വൈകാരികനുമായിരിന്ന ജെറമിയാ പ്രവാചകനായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അഗ്നിസ്തംഭമായി മാറുന്നു. അവൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും വിധിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. സഭൃനും അന്തസ്സുള്ളവനുമായിരിന്ന ഏശയ്യാ വസ്ത്രം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം നഗ്നായി നടന്നു. ശുദ്ധതയിൽ ഒട്ടും കുറവ്വില്ലാത്ത കണിശക്കാരനായ പുരോഹിതനായിരിന്ന എസെക്കിയേൽ വിസർജജ്യത്തിൽ ഭക്ഷണം കൂട്ടിക്കുഴച്ച് തിന്നാൻ തുടങ്ങുന്നു. വ്യാജ പ്രവാചകന്മാർ ജനങ്ങളെ രസിപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ ഭീഷണികൾ മുഴക്കുന്നു. സാമുവേലിനെ കാണുമ്പോൾ ഭീതിതരായ ജനങ്ങൾ മുഖം തിരിച്ച് ഓടി മറയുന്നു, വാതിലുകളും ജന്നലുകളും കൊട്ടിയടക്കുന്നു, തെരുവീഥികൾ ശ്യന്യമാകുന്നു.

പ്രവാചകൻ ഭാവികാലത്തെ നിർമ്മിക്കുകയല്ല, വർത്തമാനത്തെ എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മൗറീസ് ബ്ലാഷോ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൃഢവും, സ്ഥാവരവും ജീർണ്ണവുമായ ഒരു വർത്തമാന കാലം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ അവൻ ജാഗ്രത കാണിക്കുന്നു. ഒന്നിനും സ്ഥിരതയില്ലാത്ത മരുഭൂമിയുടെ ഓർമ്മ മറ്റുള്ളവരിൽ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവൻ ഇത് സാധിക്കുന്നത്, This voice needs the desert to cry out and that endlessly awaken in us the terror, and memory of the desert.” നിശ്ചലതയുടെയും സ്ഥിരതയുടെയും അപകടത്തെ പ്രവാചകൻ കാണിച്ചു തരുന്നു. യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചവർ, നിശ് ചലരായവർ ഇവരെല്ലാം കൈയടക്കുന്നവരും ഉടമസ്ഥരും അധിനിവേശക്കാരുമായി മാറുന്നു. അതു കൊണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ ഒരു ശേഷിപ്പ് ജനതയെ സ്വപ്നം കാണുന്നു, a remnant that possessed nothing.

പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചുപോക്കില്ല. അവർ എല്ലായിടത്തുനിന്നും തിരസ്കൃതരാകുന്നു. ദൈവം പോലും പ്രവാചകനു വില കൊടുക്കാതെ വരുന്നു. കസൻദ് സാക്കിസിന്റെ പരിതപിക്കുന്ന സാമുവേൽ പ്രവാചകനോടു ദൈവം തുടർച്ചയായി പറയുന്നു, ” I don’t care you.” എകാന്തതയുടെ മരുഭൂമികൾ മാത്രം അവനു അഭയമാകുന്നു. അവിടെ അവൻ വിളിച്ചു പറയുന്നതെല്ലാം പക്ഷെ കല്ലെ പിളർക്കുന്ന ശാസനകളായി മാറുന്നു.

എങ്കിലും, പ്രവാചകർ പരാജപ്പെടുന്നുണ്ട്. അസാദ്ധ്യമായതിനെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അത് മിശിഹായ്ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കു. ഈ മിശിഹാ സ്വപ്നങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചിട്ട് അവർ പിന്മാറുന്നു. പ്രവാചകൻ സത്യത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന സാക്ഷ്യമായി മാറുന്നു. പ്രവാചകനിൽ നിന്നും മിശിഹായിലേക്ക് കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്. സ്നാപക യോഹന്നാനിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരമാണത്. സ്നാപക യോഹന്നാനും ക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കല്ലാശാരിയും മരപ്പണിക്കാരനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഏറ്റവും ദൃഢമായ ഇഷ്ടികൾ കൊണ്ട് ഏറ്റവും ബലിഷ്ടമായ ധാർമ്മികതയുടെ സൗധം പണിയാനാണ് സ്നാപക യോഹന്നാൻ ശ്രമിച്ചത്. ക്രിസ്തു എന്ന മരപ്പണിക്കാരനാകട്ടെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ എല്ലായിടത്തും വാതിലുകളും ജന്നലുകളും പിടിപ്പിച്ചു. ഈ വാതിലുകളെല്ലാം പാപികൾക്കും ചുങ്കക്കാർക്കും വേശ്യകൾക്കുമായി അവൻ തുറന്നിട്ടു.

ക്രിസ്തുവിനു ശേഷം പ്രവാചകന്മാർക്കല്ല പ്രസക്തി , ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർക്കും അപ്പോസ്തലന്മാർക്കു മാണ് പ്രസക്തി. സ്വന്തം ജീവനു യാതൊരു വിലയും കൊടുക്കാതെ താൻ വഹിക്കുന്ന സന്ദേശത്തിനും ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ ഈ സന്ദേശം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്കും മാത്രം വില നൽകുന്നവനാണ് ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്തലൻ. പ്രവാചകൻ മുറിവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതുണക്കാൻ അവനു കഴിവില്ല . “The Prophet doesn’t heal the wounds, but he only exacerbates,” എന്ന് ഹാരോൾഡ് ബ്ലും ദർശിക്കുന്നു. മുറിവ് ഉണക്കാൻ മിശിഹായ്ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളു. മുറിവ് ഉണക്കുന്ന ഈ മിശാഹാ സ്വഭാവം പകർന്നതു കൊണ്ടായിരിക്കും ബോബി അച്ഛൻ ഇത്രയ്ക്ക് പ്രസക്തനായത്.

പ്രീയപ്പെട്ട ജിജോ,

പ്രീയപ്പെട്ട ജിജോ,
നിന്റെ ഭയമില്ലായ്മ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു ! സഭയിൽ നിന്റെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണ്. ഭയത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് തത്വ ചിന്തയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്പിനോസയാണ്. പക്ഷെ, മനുഷ്യന് ഇത് സാധ്യമാണോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മരണം എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീതിയാണ്. ഒരു ചെറിയ ഭീതി നിനക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊരു പക്ഷെ നിന്നെ ചില ആപത്തുകളിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചേക്കാം. അതിനല്ല , ഞാനിതെഴുതുന്നത്. നമ്മുടെ നിലപാടുകളെ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്നു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്.

നമ്മൾ രണ്ടു പേരും റോമിലെ ഏറ്റവും മികച്ച യൂണിവേഴ്സ്റ്റിയിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങിയവരാണ്. ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയോടുള്ള നമ്മുടെ മൽപിടിത്തവും തണുത്തു വിറച്ച് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സ്റ്റിയിലേക്ക് പോയത് ഓർക്കുക. നമ്മുടെ ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷാ പഠനം മുതൽ യൂണിവേഴ്സറ്റി പഠനം വരെ പഠനം, താമസം, ഭക്ഷണം , ചികിത്സ എന്നിവക്ക് കപ്പൂച്ചിൻ സഭ എത്ര ലക്ഷം രൂപ ( യൂറോ) മുടക്കിക്കാണും ? ഇതെവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? മാസം തോറും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാസ് money എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? യുക്തി വാദികളിൽനിന്നുമല്ല, ചിന്തകരിൽ നിന്നുമല്ല, സഭയുടെ തിന്മകളിൽ രോഷം കുലരായി പുറത്തു പോയ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നല്ല. സഭയുടെ തിന്മകളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ട്, മരണാനന്തര ജീവിതം, ആത്മാക്കളുടെ മോചനം, ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം തുടങ്ങിയ കൊച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, പുരോഹിതനെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായി കാണുന്ന സാധാരണ വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യർ മിച്ചം പിടിച്ച പണമാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ യും പഠനചിന്തയുടെയും ആധാരം. These people of catholic church fed us.

ഇത് നമുക്ക് മറക്കാനാകുമോ? ഇവരുടെ സാധാരണ ഭക്തിയെ നമ്മുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാകുമോ? ഞാനും നീയും ഷാജിയും പറയുന്നത് സാധാരണ മത വിശ്വാസികൾക്ക് മനസ്സിലാകുമോ? അവർക്ക് ഇന്നും ആശ്രയം വട്ടായിൽ അച്ഛനും കൃപാസനവും ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളുമാണ്. ഇവരിൽ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയുമുണ്ട് . അഭ്യസ്തവിദ്യരായ എന്റെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. ഇവർക്കാർക്കും എന്റെ പുസ്തകത്തിലെ തത്വ ചിന്തയൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാകുമോ? മതം നൽകുന്ന ചെറിയ ആശ്വാസങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യരെ നമ്മുക്ക് എന്തു മാത്രം കളിയാക്കാം ?

ആരാണ് നിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ച് അനുമോദിക്കുകയും ലൈക്ക് അടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ? അഭ്യസ്ത വിദ്യരും ചിന്താശീലരുമായ ഒരു മധ്യ വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ടവർ. മതം കൂടാതെയും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണിവർ . പക്ഷെ, സഭയുടെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന മനുഷ്യർ ഇവരല്ല . മതവും പള്ളിയും പട്ടക്കാരും ജീവിത പ്രധാന ഭാഗമായി കരുതുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം സാധാരണ മനുഷ്യരുണ്ടിവിടെ. ബോബി അച്ഛനു സംഭവിച്ചു എന്നു നമ്മൾ കരുതുന്ന ദുരന്തം നമ്മുക്കും സംഭവിക്കുന്നില്ലേ , accessible only to an educated middle class?

ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സാധാരണ വിശ്വാസികൾക്ക് രോഷമല്ല, നാണക്കേടാണുള്ളത്. ഈ സാധാരണ മനുഷ്യരുള്ള സഭയിൽ നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്ന നവീകരണം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ? നമ്മുടെ ഈ നവീകരണത്തിലും അപകടങ്ങളില്ലേ? യാതൊരു വൈകാരികതയക്കും സ്ഥാനമില്ലാത്ത ചിന്തയുടെ ഒരു മതമായിരിക്കുമോ അത്? മതത്തിന്റെ ദുഷ്പ്രഭുത്വത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ടിയ യൂറോപ്പ് സെക്കുലറിസത്തിലേക്ക് പോയി. ഇന്ന് ഈസെക്കുലറിസമാണ് യൂറോപ്പിനെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ ക്രിസ്ത്യൻ സംസ്കാരം ഉണ്ടായാൽ ആ സംസ്കാരവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി തീരും! Every Civilization becomes a cage എന്ന് Max Webber നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പൗരോഹിത്യത്തെയും എതിർത്ത കമ്യൂണിസം തന്നെ സ്വയം ഒരു പൗരോഹിത്യം ആയി മാറിയെന്നും മതത്തെ തകർത്ത കമ്യൂണിസത്തിന് എന്നാൽ മതം നൽകുന്ന ആശ്വാസങ്ങളെ നൽകാനായില്ല എന്നും നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആനന്ദ് ആണ്. ഇത്തരം ആപത്തുകളെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടേ?

ഈ പ്രാവശ്യം ബിഷപ്പുമാരെ ധ്യാനിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്നറിയാമോ? ഫാദർ ഡാനിയേൽ പൂവണ്ണത്തിൽ ! ഇത് ഒരു ദുരന്തമല്ലേ? എന്ത് നവിനതയാണ് , എന്ത് പുതിയ ചിന്തയുടെ അത്ഭുതമാണ് ഡാനിയേൽ അച്ഛനു നൽകാനാകുക ? ഒരു അബ്സല്യൂട്ടി സത്തിൽ അഭിരമിക്കുന്ന അച്ഛനു എന്തു പുതുമയുടെ ജനലും വാതിലുമാണ് ബിഷപ്പുമാർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിടാനാകുക? ബിഷപ്പുമാർ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് നിന്നെപ്പോലുള്ള യഥാർത്ഥ ദൈവശാസ്ത്രഞ്ജന്മാർ ഉയർത്തുന്ന വിമത ശബ്ദമാണ്. എന്നാൽ കുറച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യർ ഡാനിയേൽ അച്ഛന്റെ ധ്യാനം കൂടി എന്തെങ്കിലും ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എതിർക്കാൻ ഞാനില്ല.

നിന്നെ എതിർക്കുന്നവരെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നു. നീ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിനെ ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നു. നീ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു rare മനുഷ്യനാണ്. അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്ന നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയുടെ പരാഗരേണുക്കളാണ് . പക്ഷെ, നിനക്കറിയാം , സമരം എന്റെ വഴിയല്ല എന്ന്. എല്ലാ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരാൾക്കൂട്ടം ഒരു സത്യം വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അത് വെറും മുദ്രാവാക്യമായി മാറുന്നു. Truth recedes to a whicper. I Sucpect the crowd.

ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ വിഷയത്തിൽ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചത് നീയല്ല. ഫേയ്സ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റുകൾ ട്രോളുകളും വിശകലനങ്ങളും കുത്തി നിറക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവികളല്ല . എല്ലാ നാണക്കേടുകളും സഹിച്ച് ജോലി സ്ഥലത്തും പൊതു ഇടങ്ങളിലും മറ്റു മതസ്ഥരുടെ കളിയാക്കലും വിമർശനങ്ങളും സഹിച്ച് ഇപ്പോഴും പള്ളിയിൽ വരുകയും കുമ്പസാരിക്കുകയും എന്നെ കാണുമ്പോൾ സ്തുതി പറയുകയും ചെയ്യുന്ന സാധാരണ വിശ്വാസികൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു , തോൽപ്പിക്കുന്നു. ഈ മനുഷ്യരെ വേദനിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ എന്റെ എല്ലാ രോഷവും പ്രതിഷേധവും ഞാൻ അടക്കി വെക്കുന്നു. വീണു കിടക്കുന്ന സഭയെ ചവിട്ടാനും തുപ്പാനും ഞാനില്ല. With all her sins, church is my mother. She feeds me.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അമേരിക്കൻ ചികിത്സയുടെ ഒരു താത്വിക അവലോകനം

അമേരിക്കയിൽ പോയി ചികിത്സ നടത്തി മാത്രം ഭേദമാക്കാനാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉള്ളതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ പോകുക തന്നെ വേണം. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശമുണ്ട്. ജീവൻ എല്ലാ വിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരോഗ്യവാനായിരിക്കണം. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമേരിക്കൻ ചികിഝ നമ്മുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രിയ അവസ്ഥകളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.

നമ്മൾ ഏത് വ്യവസ്ഥിതിയെയാണോ എതിർക്കുന്നത് ആ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ സഹായം പറ്റാതെയും ആ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമായി മാറാതെയും ഇന്നത്തെ ഗ്ലോബൽ പൗരനു ജീവിക്കാനാവില്ല എന്നതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ചൈനയെ ആനുകൂലിക്കുകയും അമേരിക്കയെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ നേതാവിന് രോഗം വന്നാൽ ചൈനയെ അല്ല അമേരിക്കയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെയാണ് അമേരിക്കയെ അമേരിക്ക ആക്കിയ pragmatism എന്ന തത്വ ചിന്ത വിജയം നേടുന്നത്. പ്രഗ്മാറ്റിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രദാനപ്പെട്ട ആശയം ഇതാണ്:”Consider the practical effects of the objects of your conception.” പ്രായോഗികത ആശയ വാദത്തിനും തത്വ ചിന്തയ്ക്കും മുകളിൽ വിജയം നേടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അമേരിക്കൻ ഉന്നത ചികിഝയ്ക്ക് പോകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും നമ്മളോട് പറയുന്നത് പ്രാഗ് മാറ്റിസത്തിന്റെ വിജയമാണ്.

കുത്തക മുതലാളിത്ത രാജ്യമായ അമേരിക്കയുടെ ഒരു നന്മയിലേക്കും ഇത് വെളിച്ചം വീശുന്നുണ്ട്. പിണറായി വിജയൻ ചൈനയുടെ ഒരു വിമർശനായിരിന്നു കൊണ്ട് ചൈനയിൽ ചികിത്സിക്കാൻ പോകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതു നടന്നില്ല ന്നുവരും. ചൈന ഒരു ചൈനാ വിമർശന് സന്ദശനാനുമതി നൽകാറില്ല. എന്നാൽ അമേരിക്കയെ എതിർക്കുന്നവർക്കും അമേരിക്കയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും, യാതൊരു സെൻസറിംഗിനും അടിമപ്പെടാതെ. നോം ചോംസ്കി ഉദാഹരണമാണ്. ട്രംബിന്റെ വികൃത നഗ്ന പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ചൈനയിൽ നടക്കില്ല. എന്തിന് ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇൻഡ്യയിൽ പോലും നടക്കില്ല. മോദിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാൽ പോലും ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഭരണകൂടത്തെ എതിർത്തതിന് ചൈനീസ് കലാകാരൻ Ai Weiwei യുടെ വീടു പോലും ചൈന പട്ടാളം അടിച്ചു തകർത്തു. സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബേൽ സമ്മാനം നേടിയ LU xaiobo നെ പിടിച്ച് രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരനാക്കി . കസ്റ്റഡിയിൽ കിടന്നു തന്നെയായിരിന്നു 61- വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാരുണ അന്ത്യം.

അത്യന്തികമായി നമ്മൾ എന്തിന്റെ നീയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അമേരിക്കൻ ചികിഝ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോളറാണ് ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നത്. ഡോളറിനു ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രഞ്ജൻ മാരെയും ബുദ്ധിമാൻ മാരെയും വിലക്കെടുക്കാൻ കഴിയും. ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക പരീക്ഷണശാലകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും , ഏറ്റവും മികച്ച ചികിഝയും ജീവിത രീതിയും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അമേരിക്കയെ എതിർക്കുന്ന വരും ഡോളറിന്റെ മുൻപിൽ തല കുനിക്കും.

ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് സിറിയയുടെയും ഇറാക്കിന്റെ യും ഭൂരിഭാഗം കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ ഇവർ കൊന്നു. പുരാവസ്തു പ്രാധാന്യമുള്ള എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിച്ചു. പ്രതിമകളെ തച്ചുടച്ചു പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ സ്വാധീനമുള്ള എല്ലാം അവർ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. പക്ഷെ . ബാങ്കുകളിൽ ചെന്നപ്പോൾ, അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ മുഖം അലങ്കരിക്കുന്ന, അമേരിക്കൻ മതത്തെയും മൂല്യങ്ങളെയും വാഴ്ത്തുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാചകങ്ങളുള്ള, മുതലാളിത വ്യവസ്ഥിതിയെ താങ്ങുന്ന ഡോളർ നോട്ടുകളെ അവർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുകയോ തുപ്പുകയോ ചെയ്തില്ല. ഒരു വിശിഷ്ട വസ്തു എന്നവണ്ണം അതിനെ പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി അവർ കൊണ്ടു പൊയി.

എല്ലാ വ്യവസ്ഥിതി വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആചാര വണക്കങ്ങളും സ്ഥീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഡോളർ ഭരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദികളും നോർത്ത് കൊറിയൻ ഏകാധിപതികളും ഇൻഡ്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റുകളും ഡോളറിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോളറിനെ എതിർക്കാൻ മാത്രം ബലം ഇവർക്കില്ല.

ചിന്തിക്കുന്നവർ

ചിലർ യാതൊരു മന:സാക്ഷി കുത്തുമില്ലാതെ അവരുടെ ചീത്ത പ്രവൃത്തികൾ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്തിട്ട് യാതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മട്ടിൽ സന്തോഷിച്ച് നടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ അവർ ചെയിതുപോയ ചില പിഴകളോർത്ത് പരിതപിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ വാതിലുകളെല്ലാം കൊട്ടിയടച്ച് സ്വയംനിഷ്കാസിതരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. A man in crirls is better than a man without conscience എന്ന വലിയ സത്യം ഇവരുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദൊസ്തോവ്സ്കിയുടെ കാരമസോവ് ബ്രദേഴ്സ് എന്ന നോവലിലെ ഒരു കഥാപാത്രം അപരാധ ബോധം പിടിച്ചുലച്ച ജീവിതത്തിനുദാഹരണമാണ്. അന്നത്തെ റഷ്യയിലെ കുട്ടികളുടെ വിനോദം, സൂചികൾ കുത്തിയൊളിപ്പിച്ച അപ്പം പട്ടിക്കു കൊടുക്കുന്നതായിരിന്നു. അപ്പത്തിനോടൊപ്പം തിന്ന സൂചികൾ തൊണ്ടയിൽ തറച്ച പട്ടികൾ ചാകുന്നതു വരെ ഓടി നടക്കുമായിരിന്നു. പട്ടിയുടെ മരണ വെപ്രാളം കാണുന്ന കുട്ടികൾ ആർത്തു വിളിച്ച് ചിരിക്കും.

ഒരു ബാലൻ ഇതേ പോലെ കൂട്ടുകാരുമായി ചേർന്ന് സൂചിയുള്ള അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നു. പട്ടിയുടെ മരണ വെപ്രാളം അവനെയും കൂട്ടുകാരെയും രസിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ, അന്നു രാത്രി മുഴുവൻ മരണ വെപ്രാളം പിടിച്ച് ഓടുന്ന ആ പട്ടിയെ അവൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു. പിന്നീടൊരിക്കലും ഉറങ്ങാനോ, ഉണ്ണാനോ കഴിയാനാവാത്ത വിധത്തിൽ അവൻ കിടപ്പായി പോകുന്നു. അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പല ഉപായങ്ങളും കള്ളങ്ങളും പലരും പയറ്റി നോക്കി. പക്ഷെ, പട്ടിയെ കണ്ടെത്തി അതിന്റെ തൊണ്ടയിൽ നിന്നും സൂചികൾ എടുത്തു മാറ്റാതെ അവനു രക്ഷയില്ല. അവസാനം മരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അവൻ അപ്പനോട് പറയുന്നു, “എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്നെ സെമിത്തേരിയിൽ കാണാൻ വരണം. എന്റെ കുഴിമാടത്തിന്റെ മുകളിൽ അപ്പക്കഷണങ്ങൾ വിതറണം. അതു തിന്നാനായി വരുന്ന പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം ഞാനെന്റെ കുഴിമാടത്തിൽ കിടന്ന് കേൾക്കും.”
ഞങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഒരു വിനോദം ജനുവരി മാസത്തിൽ കടപ്പുറത്തു കൂടെ ദേശാടനം ചെയ്യുന്ന തുമ്പികളെ ആഞ്ഞിലി കൊണ്ട് എറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തുന്നതായിരിന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുമ്പികളെ വീഴ്ത്തുന്ന വനായിരിന്നു ഹീറോ. ഞങ്ങളുടെ കടപ്പുറം തുമ്പികളുടെ ഒരു ശ്മശാനമാണ്. മറ്റൊരു വിനോദം ഞണ്ടിനെ പിടിച്ച് മണ്ണെണ്ണ നനച്ച തുണി അതിന്റെ പെട്ടിയിൽ ചുറ്റി തീ കൊളുത്തിവിടുന്നതായിരിന്നു. ബാല്യത്തിന്റെ ചില ക്രൂര വിനോദങ്ങൾ.

നിഷ്ക്കളങ്കത അത്ര വലിയ കാര്യമാണോ? ചിന്തയില്ലായ്മയാണോ ഈ നിഷ്ക്കളത എന്നു വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന കാര്യം? നിഷ്ക്കളകത പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല, മറ്റുള്ളവരിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. നീ ഒരു നിഷ്ക്കളങ്കനാണ് എന്നു പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്തവനാണ് എന്ന അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാവുകളുടെ നിഷ്ക്കളങ്കത മാത്രം പര്യാപ്തമല്ലന്ന് ക്രിസ്തു മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ സർപ്പങ്ങളെ പ്പോലെ വിവേകികളുമായിരിക്കണം എന്നവൻ പറയുന്നു. ശുദ്ധരും നിഷ്ക്കളങ്കരുമായ മനുഷ്യർ വരുത്തിത്തിർക്കുന്ന വിപത്തുകൾ വലുതാണ്. തിന്മയുടെ ഉത്ഭവം അന്വേഷിക്കുന്ന കീർക്കേഗാർഡ് ചെന്നെത്തുന്നത് നിഷ്കളങ്കതയിലാണ്. ആദത്തിന്റെയും ഹവ്വ യുടെയും നിഷ്ക്കളങ്കതയെയാണ് പിശാച് ചുഷണം ചെയ്യുന്നത്. നിഷ്കളങ്കതയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവനാണ് പിശാച് എന്നു പറയാം. പലപ്പോഴും തിന്മയുടെ തന്ത്രങ്ങളിൽ വീണു പോകുന്നതാണ് നിഷ്കളങ്കത. അതു കൊണ്ട്, “innocence is ignorence” എന്ന് കീർക്കേഗാർഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതിനു പ്രതിവിധിയെന്നവണ്ണം കീർക്കേഗാർഡ് പറയുന്നു, “more the conscions, more the life.” ക്രിസ്തു പിശാചിന്റെ പ്രലോഭനത്തിൽ വിഴുന്നില്ല. പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അറിവ് അവനുണ്ടായിരുന്നു.ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകാനാണ് എന്നു പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ബോധ തലങ്ങളെ അഗാധമാക്കുന്ന ജ്ഞാനം പകരാനാണ് എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യ.

വാസ്തവത്തിൽ ഏതു തരം നിഷ്കളങ്കതതയാണ് ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരിന്നത്? യഥാർത്ഥമായ നന്മ നിറഞ്ഞ നിഷ്കളങ്കത എന്താണെന്നു പറയാൻ സിമോൺ വെയിലല്ലാതെ മറ്റൊരു ചിന്തകയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഏതു തരം നിഷ്കളങ്കതയാണ് ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരിന്നത്? യഥാർത്ഥമായ നന്മ നിറഞ്ഞ നിഷ്കളങ്കത എന്താണെന്നു പറയാൻ സി മോൺവെയിലല്ലാതെ മറ്റൊരു ചിന്തയില്ല. സി മോൺ വെയിൽ നിഷ്കളങ്കതയുടെ ദാർശനികത വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, “To be innocent is to bear the weight of the entire universe. It is to throw away the counter weight.” ഹെർക്കുലിസ് ഭൂമിയെ തോളിൽ താങ്ങി നിർത്താനായി counter weight ഉപയോഗിക്കണം. നിഷ്കളങ്കൻ ഒരു ഹെർക്കുലിസല്ല. യാതൊരു പ്രതിരോധവുമില്ലാതെ മുഴുവൻ ഭാരവും നെഞ്ചിലേറ്റി തകർന്നടിയുന്നവനാണ്. ഇത് ക്രിസ്തു വല്ലാതെ മറ്റാരാണ്? സിമോൺ വെയിൽ നിഷ്ക്കളകതയിലേക്ക് കൂടുതൽ വെളിച്ചം പകരുന്നു, “An innocent being who suffers sheds the light of salvation upon evil. Such a one is the visible image of the innocent God. That is why a God who loves man and a man who loves God have to suffer.”

ആരാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിലേറ്റിയത് ? അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന തന്നറിയാത്ത അവർ.
ക്രിസ്തു പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന്. എന്താണ് ത്നവർ ചെയ്യുന്ന തറിയാത്ത മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ചുറ്റും കൂടി വരുന്നു. ക്വറി മുതലാളിമാരും ഭൂമാഫിയക്കാരും മണൽ കടത്തുകാരും വനം വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നവരും കൊള്ള ലാഭത്തിനു വേണ്ടി മാരകമായ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരും അറിയുന്നില്ല അവർ വരുത്തി കൂട്ടുന്ന വിപത്ത് എന്താണെന്ന് . ഇവരോട് ക്ഷമിക്കരുതെന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന.

ചിന്താശൂന്യർ പെരുകി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ , Robert Musil തന്റെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കൊണ്ടു പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സത്യമായി മാറുന്നു: Thinking is our greatest moral responsibility.” നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ വിശഖലനം ചെയ്യാനും വിലയിരുത്താനുമുള്ള കഴിവാണ്. നമ്മളെ മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത്. ഈ വ്യത്യസ്തതയെ ജീവിതാതെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറും വെജിറ്റേഷൻ ആയി മാറുന്നു. യാതൊരു കഥയുമില്ലാത്ത മനുഷ്യരായി മാറുന്നു. അജ്ഞത അത്ര വലിയ തിന്മയല്ല പക്ഷെ, അജ്ഞതയും അധികാരവും കുടിച്ചേരുമ്പോൾ അത് മാരക വിഷമായി മാറും. 21 lessons for 21 century എന്നെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രശസ്ത സാമുഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ Yuval Noah പറയുന്നത്, “We should never underestimate human stupidity. Both on the personal and on the collective level, humans are prone to engage in self-destructive activities.”

നമ്മുടെ മത സംസ്കാരിക രാഷ്ട്രിയ മേഖലകളിൽ നിന്നും തിരോഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിന്തയെ തിരിച്ചു പിടി ക്കാതിരിന്നാൽ നമ്മൾ വലിയ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിപതിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തത്വചിന്താപരമായ തെരെഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തത്വചിന്താപരമായ തെരഞ്ഞടുപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഫിലിപ്പ് ഗുഡ് ചൈൽഡിന്റെ നിരീക്ഷണം സഹായിക്കും, philosophical choice is to prefer the good above being, thought and conscience above the life of the body.” വികാരം പോലും സ്ഥായിയായി മാറുന്നത് ചിന്ത അതിനെ അഗാധമാക്കുമ്പോഴാണ്. എല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും ഏകാധിപതികളും ഏറ്റവും ഭയക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നവനെയാണ്. ചിന്തിക്കുന്നവനെ വേട്ടയാടി ഇല്ലാതാക്കി ബാക്കിയുള്ള സ്തുതിപാടകരുടെ നടുവിൽ വാഴാൻ എല്ലാ ഏകാധിപതികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സുധാ ഭരധ്യജ, ഗൗതം നവ് ലാഖ , വെർണോൺ ഗോൺസാൽവസ്, അരുൺ ഫെറയ് റ, വരവര റാവു, ഫാദർ സ്റ്റെൻ സ്വാമി എന്നിവരെ ഫാസിസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഡ്യൻ ഭരണകൂടം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഫാസിസ്റ്റ് മനോഭാവങ്ങളെ പ്രതിഷേധിച്ചതിനാണ് ഇവരെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി തുറുങ്കിലടച്ചത്. സുപ്രീം കോടതി ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഏകാധിപത്യത്തിനെ തീരെ ആഞ്ഞടിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസ്താവന അർത്ഥവത്താണ് , Dissent is the safest value of democracy, if dissent is not allowed democracy will burst under pressure.” Dissent ചിന്തിക്കുന്നവന്റെ സവിശേഷ സ്വഭാവമാണ്. ഇതു കൊണ്ടാണവർ എല്ലാ മുതലാളിത്തത്തെയും ഫാസിസത്തെയും ഏകാധിപത്യത്തെയും തടയുന്നത്.

How to be Impersonal 

Our misfortune lies in being personal or persons. We take everything personally and we cannot do the good we intent, all because we are persons. We came to this world as persons. That doesn’t mean that we should go out of this world as persons. God created us but we should decreate ourselves, then we become impersonal. Jesus said, “Be perfect as my heavenly father is perfect.” Jesus’ God was neither almighty nor force. He is perfect, perfection is impersonal, just like good and beauty. Jesus said, ‘God alone is good’ because he is perfectly impersonal or in him the difference between personal and impersonal is erased. Can evil be impersonal? Evil doesnt have a positive existence. God is and evil is not.

We are not really good. We are persons, a mixture of good and evil. The good we have is not actually good. It may be impaired by lack of visions, sullied by selfishness. The good we do also can be marred by various unconscious desires. Desire saturates every good. So, an intended good can become performed evil. It is quite true that “God alone is good.”

We cannot become perfectly evil either. Hitler considered to be the personification of evil. But he was good to someone, perhaps to his own party men, to some intimate Generals. At least he was good to his wife. More than all, He had an undeniable good thing: The life. Hitler took the life of millions of Jews. Now, can we kill Hitler? Then we are doing the same evil that Hitler did, destroying the life. Persons can be evil. But life is impersonal and undeniably good. 

Life somehow makes everyone good. Even in the most evil peron, life sparkles. “Our mutual Friend” is a minor novel of Charles Dickens. But Philosopher Deleuze uses it extensively to expound his theory of vitalism. 

A disreputable man, a rogue, held in contempt by everyone, is found as he lies dying. Suddenly, those taking care of him manifest an eagerness, respect, even love, for his slightest sign of life. Everybody bustles about to save him, to the point where, in his deepest coma, this wicked man himself senses something soft and sweet penetrating him. But to the degree that he comes back to life, his saviors turn colder, and he becomes once again mean and crude. Between his life and his death, there is a moment that is only that of a life playing with death.

In another example, Deleuze calls attention to very small children, as yet unformed as individuals, who all tend to resemble one another except in their singularities, a smile, a gesture. “Through all their sufferings and weakness, [they] are infused with an immanent life that is pure power and even bliss”

How to be impersonal? Rajchan says we should recognize what we share in our singularities, that what is common is impersonal and what is impersonal is common.” So, relation with others must be based not in identification or recognition but in encounter and new compositions formed by saying “yes” to what is singular and impersonal in living!

Truth, beauty and good in themselves are impersonal. When I conclude 2+2=4, this truth is not mine. I am just proving an universal and impersonal truth. But when I write 2+2=3, this wrong is mine. Wrong is ours because it is personal. One cannot invent truth. Truth is often discovered and this truth makes us impersonal. “Truth will set you free,” says Jesus.

Being impersonal is perhaps the best way to grow old. As we grow older, our personalities must dissolve into impersonality. Beltrant Russell died in a a ripe old age with the credentials of a great philosopher and mathematician. In his essay, ‘How to Grow Old’, Russell tells that best learning curve is to be impersonal,

Make your interests gradually wider and more impersonal, until bit by bit the walls of the ego recede, and your life becomes increasingly merged in the universal life. An individual human existence should be like a river small at first, narrowly contained within its banks, and rushing passionately past boulders and over waterfalls. Gradually the river grows wider, the banks recede, the waters flow more quietly, and in the end, without any visible break, they become merged in the sea, and painlessly lose their individual being.

It’s painful in the beginning to let go our personal interests. But it’s the best way to learn to die since death is a complete letting go. There are people who refuse with all their might to let go. They often inherit miserable death. Russell continues to meditate on the gift of impersonal death,

The man who, in old age, can see his life in this way, will not suffer from the fear of death, since the things he cares for will continue. And if, with the decay of vitality, weariness increases, the thought of rest will be not unwelcome. I should wish to die while still at work, knowing that others will carry on what I can no longer do, and content in the thought that what was possible has been done.