ചില എതിർപ്പുകൾ

കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനരംഗത്ത് ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട്. ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പനയ്ക്കൽ അച്ഛനായിരിനു ട്രെൻഡ്. അടുത്ത കാലംവരെ സേവ്യർഖാൻ വട്ടായിൽ അച്ഛനായിരിന്നു ട്രെൻഡ് . ഇപ്പോൾ ഇഗ്നേഷ്യസ് അച്ഛനാണ് വേദികൾ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനിതുവരെ ഇവരുടെ ധ്യാനമൊന്നും കൂടിയിട്ടില്ല. ഇവരുടെ ധ്യാനത്തിനെത്തുന്ന ജനപ്രവാഹത്തെ കാണുമ്പോഴും ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ അനുഗ്രഹം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് സന്തോഷമാണുളളത്. ഞാനും ഒരു വൈദികനാണ്. എനിക്ക് പറ്റാത്തത് ഇവർ ചെയ്യുനതിൽ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവും എനിക്കില്ല. പക്ഷെ ആശയപരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കിവരുമായുണ്ട്. എന്റെ ആശയങ്ങളോട് വിയോജിപ്പുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. ആശയ പരമായ വിയോജിപ്പുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ നമ്മുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ലഭിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം മുൻ നിർത്തിയാണ് ഞാനിതെഴുതുന്നത്.

എന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിയോജിപ്പ് ഇവർ ബൈബിൾ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതിയോടാണ്. ഇവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബൈബിൾ മാത്രമേ വായിക്കാവൂ! ബൈബിൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു മതിയായ പുസ്തകമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവരിൽ ഒരാൾ പറയുന്നത്. ഇത്തരം പുസ്തക വിരോധം ഉപയോഗിച്ചാണ് കത്തോലിക്കാസഭ മധ്യകാലഘട്ടത്തെ ഇരുണ്ടയുഗം ആക്കി മാറ്റിയത്. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ കൊന്നൊടുക്കാനും വേണ്ടി മതദ്രോഹവിചാരണ ആരംഭിച്ചു. ബൈബിളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഒരു കണ്ടുപിടിത്തവും നടക്കാതിരിക്കാൻ ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളെ നിരോധിച്ചു. ഗലീലിയെപ്പോലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ ശിക്ഷിച്ചു. നാവ് തുരന്ന് താഴിട്ടു പൂട്ടിയതിനു ശേഷമാണ് ബ്രൂണേയെ തീ കൊളുത്തി കൊന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു മധ്യ ബിന്ദു ഇല്ലെന്നു തുടങ്ങിയ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ അന്നു മനസ്സിലാക്കിയതിനാണ് ബ്രൂണോ നിഷ്ക്രുരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് ബ്രൂണോ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷിയാണ്. ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരിന്നു അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ മഹാഗ്രന്ഥശാല. കുപ്രസിദ്ധനായ ആർച് ബിഷപ്പ് തിയോഫിലസ് എ . ഡി 390-ൽ ഈ ഗ്രന്ഥശാലയെയും നശിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ പുസ്തകവിരോധത്തിന് വളരെ പഴക്കമുള്ള ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്.

വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് ഒരു പുസ്തകം? വിശുദ്ധം അവിശുദ്ധം തുടങ്ങിയ വേർതിരിവനപ്പുറം പുസ്തകം പുസ്തകമാണ്. കാലദേശങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിക്സ് ആയി പരിഗണിക്കുന്നു. ഏത് പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധമല്ലാത്തത് എന്ന ചോദ്യം നിലനിൽക്കേ മതങ്ങൾ ചില പുസ്തകങ്ങളെ മാത്രം വിശുദ്ധമായി കാണുന്നു. സിക്ക് മതം മാത്രമാണ് ഒരു പുസ്തകത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധം എന്ന വാക്കിന്റെ പ്രശ്നം അവിശുദ്ധം എന്ന അതിന്റെ വിപരീദ പദത്തെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ്. ദരീദയുടെ അപനിർമ്മാണ തീയറി പറയുന്നത് എല്ലാ ദ്വന്ദങ്ങളും സ്വയമേവ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അവ സാമുഹ്യനിർമ്മതിയും കാലാനുസൃതവുമാണ്. സതി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ വിശുദ്ധിയുടെ അടയാളമായിരിന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നരബലിയും. തിന്മയെക്കുടാതെ നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത നന്മ, തിന്മയുടെ മറുഭാഗമാകാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നന്മ ആഗോളവത്കരിക്കപ്പെട്ട തിന്മയാണ്. ജിഹാദിനെയും, ഹിംസയെയും നരബലിയെയും വിശുദ്ധഗ്രദ്ധങ്ങൾ നീതീകരിക്കുന്നത് അവയെ ആഗോളവത്കരിച്ചു കൊണ്ടാണ്. പവിത്രത എന്നത് മനുഷ്യന്റെ ബഹിഷ്കരിച്ച, ബാഹൃവത്കരിച്ച, വൃക്തിവത്കരിച്ച ഹിംസയാണെന്ന് ഷീസെക്ക് പറയുന്നു. ഉള്ളിലുള്ള ഹിംസയെ ബാഹൃവത്കരിച്ചാണ് പല വിശുദ്ധ ഗ്രദ്ധങ്ങളും വിശുദ്ധമായത്.

എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട മതങ്ങളും അവരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ പഴയ നിയമം എന്നു വിളിക്കുന്ന യഹൂദമതഗ്രദ്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് യഹൂദർ എന്ന ഗോത്രം കണ്ടെത്തിയ യഹോവ എന്ന ഏക ദൈവത്തെയാണ്. ഒരു തനി സ്വഭാവം പുസ്തകത്തിനില്ല. വൈജാതൃങ്ങളായ അനേകം സ്വഭാവം പുസ്തകം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ചരിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. സാഹിത്യ സ്വഭാവം മാത്രം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആരാധനയ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് . ഇതിലെ പ്രശസ്തമായ ഉത്തമ ഗീതത്തെ ദൈവമനുഷൃ ബന്ധത്തെ വേഷപകർച്ചകളെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നതായി വ്യഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അത് രതി സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു പ്രണയഗീതമാണ്. ഒരു സ്ത്രിയായിരിക്കും ഇതെഴുതിയതെന്നവാദം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊന്നും ദൈവമോ ഏതെകിലും മാലാഖമാരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തെഴുതിയെന്നു പറയാവുന്ന ഒരു പുസ്തകവുമില്ല. പക്ഷെ പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ധർമ്മം.

യഹൂദരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചകനും നേതാവുമായ മേശ എഴുതിയതാണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങളുടെ പരിപാവനത. ഈ അബദ്ധ ചിന്തയെ ആദ്യമായി തിരുത്തിയത് തത്വ ചിന്തകനായ സ്പിനോസ ആയിരിന്നു. ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പുസ്തകങ്ങളിലെ ചരിത്രക്കേടുകൾ സ്പിനോസ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. മോശയല്ല ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയതെന്നും വൃക്തമാക്കി. കാനാൻ ദേശത്തു ഇസ്രയേൽ ജനത കടക്കുന്നതിനു മുൻപ് മരിക്കുന്ന മോശയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് മരണശേഷം കാനാൻ ദേശത്തു സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ സാധിക്കുക? ഇത്തരം കാതലായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയതിനാൽ സ്പിനോസയെ ഭ്രഷ്ടുകല്പിച്ച് സമുദായത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി. അവസാനം ഒരു വൃദ്ധ മാത്രമാണ് സ്പിനോസയ്ക്ക് അഭയം നൽകിയത്. സഹിഷ്ണുതയുടെയും ഉദാരമനസ്‌കതയുടെയും തത്വചിന്ത എഴുതിയും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചും ലെൻസ് പോളിഷ് ചെയ്തും ജീവിച്ച സ്പിനോസ 44ാം വയസ്സിൽ മരണമടഞ്ഞു. പാപ പങ്കിലമായ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ദൂരക്കാഴ്ചകളുടെ വൃത്തിയുള്ള കണ്ണടകൾ നൽകിയിട്ടാണ് സ്പിനോസ പിൻവാങ്ങിയത്.

വാസ്തവത്തിൽ ആരാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയത് ? ഒരു വൃക്തിയെ നമ്മുക്ക് കണ്ടെത്താനാവില്ല. പകരം, നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് പാരമ്പര്യത്തെയാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ശക്തവും ഓജസുറ്റതുമായ പാരമ്പര്യമാണ് ജെ . ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ബഹിർസ്ഫുരതയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ജെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജെയുടെ യഹോവ പോലു വ്യതൃസ്തനാണ്. തുടർച്ചയായ് സ്വതഃവിരുദ്ധം നടത്തുന്നുണ്ട് ജെയുടെ യഹോവ. ക്രിസ്തുവിന്റെ യഹോവ സ്നേഹിക്കുന്നവനും കാരുണ്യവാനും മാത്രമാകുമ്പോൾ ജെയുടെ യഹോവ ഒരേസമയം തന്നെ യുദ്ധത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ദൈവമാണ്. കാരുണ്യവാനായിരിക്കുന്നതു പോലെ തന്നെ പകപോക്കുന്നവനുമാണ്. പഴയ നിയമവും ഖുറാനും ഒരു പോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്: ഒരു ഗോത്രത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് മറ്റു ഗോത്രങ്ങളുടെ നാശത്തിൻമേലാണ്. തങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുളള യാത്രയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളെയും കൊന്നൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ. ഹിംസയുടെയും വംശഹത്യയുടെയും ചതിയുടെയും പ്രചണ്ഡ മരുത്തുക്കൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ, ഉറിയാമാരുടെ തേങ്ങലുകളാൽ മുഖരിതമാണ് ഇവയുടെ അന്തരീക്ഷം. അപാരമായ സാഹിത്യശേഷിയുള്ള ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വിശുദ്ധം എന്നതിനപ്പുറമുള്ള ഏതോ ഒരു വിശേഷമാണ് അർഹിക്കുന്നത്.

ഇസ്മാം വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പ്രധാന മാലാഖയായ ഗബ്രിയേൽ മുഹമ്മദ് നബിയ്ക്ക വെളിവാക്കിക്കൊടുത്തതാണ് ഖുറാൻ. അനശ്വരമായ സാഹിത്യവും ഉന്നതമായ കവിതയുമാണ് ഖുറാൻ. ഒരു ഭാഷ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയും ആഴവും കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണന്നറിയണമെങ്കിൽ ഖുറാൻ വായിച്ചു നോക്കണം. ഖുറാൻ വായിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ചൊല്ലുവാനുള്ള പുസ്തകമാണ്. മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പലപ്പോഴായിട്ടാണ് ഖുറാൻ വെളിപാട് ലഭിക്കുന്നത്. ചരിത്രപരമായ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകും നീണ്ട 22 വർഷം കൊണ്ടാണ് ഖുറാൻ എഴുതിത്തിർത്തതെന്ന്. നബി ഖുറാനേക്കാൾ വലിയവനല്ല. നബി ഖുറാന്റെ സേവകനാണ്. മനുഷ്യനാൽ എഴുതപെടാത്തതുകൊണ്ട് ഖുറാനെ വൃഖ്യാനിക്കാൻ പാടില്ല. ഖുറാൻ വായിക്കുന്നതിനു മുന്പ് ദേഹശുദ്ധി വരുത്തിയിരിക്കണം. ധാർമ്മികതയെ വൃക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ധാർമ്മികതയെ അവക്തമാക്കുകയും ഖുറാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തന്റെ കസിനും വളർത്തു പുത്രന്റെ ഭാര്യയുമായ സൈനബയെ നബി വിവാഹം കഴിച്ച സംഭവം വളരെ വിവാദം പിടിച്ചതാണ്. സ്പഷ്ടമായ രീതിയിൽ വംശഹതൃയെയും ആക്രമണത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥം. ഈ വിശുദ്ധന്ഥത്തിലുള്ള എല്ലാ വിശുദ്ധമല്ലന്ന് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനായ വായനക്കാരനും മനസ്സിലാകും.

ക്രിസ്തുമതം ഒരു ബുക്ക് മതമല്ല. ക്രിസ്തുമതത്തിൽ സുവിശേഷങ്ങൾക്കല്ല ക്രിസ്തുവിനാണ് പ്രാധാന്യം. ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയ്ക് സഹായിക്കുന്നു എന്നതുമാത്രമാണ് സുവിശേഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം. ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടുപലകകൾ മാത്രമാണ് സുവിശേഷം. യേശു മരിച്ചിട്ട് ഏകദേശം എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് മാർക്കോസിന്റെ ആദ്യത്തെ സുവിശേഷം എഴുതപെട്ടത്. എന്തു കൊണ്ട് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം, ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യം തോന്നിയില്ല എന്നതു തന്നെയാണ്. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആസന്നമായ നിർഗമനത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരിന്നു അവർ കരുതി ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ഉടനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന്. പക്ഷെ അതു സംഭവിച്ചില്ല. അപ്പോഴവർ തിരുമാനിച്ചു വരും തലമുറക്കുവേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് അവർക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതിവെക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷങ്ങളുണ്ടായത്. നാലു സുവിശേഷകന്മാർക്കും അവരുടെ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യവും ദൈവശാസ്ത്രവുമുണ്ട്. ആദ്യ സുവിശേഷകനായ മാർക്കോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആദ്യ വരിയിൽ തന്നെ എന്താണിതിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ട്: “ദൈവപുത്രനായ യേശു മിശിഹായുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭം” ക്രിസ്തു, ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ മിശിഹായാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് വായനക്കാർ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് മാർക്കോസിന്റെ ലക്ഷ്യം. സംഭവങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിന്റെയും കാലത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ നാലു സുവിശേഷങ്ങളും പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. നാലു വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഇവർ ചരിത്രപരമായ വൃക്തതയും അധികം തരുന്നില്ല. ചരിത്രപരമായ വൃക്തത ഇവരുടെ ലക്ഷ്യവും ആയിരിന്നില്ല. മുപ്പതുവയസ്സുവരെയുള്ള ക്രിസ്തുന്റെ അഞ്ജാതവാസത്തിന്റെ ഒരു വിവരണവും തരാത്ത സുവിശേഷങ്ങൾ ക്രിസ്തു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗലീലി മുതൽ ജെറുസലേം വരെ നടത്തിയ ഒരു യാത്രാവിവരണ പുസ്തകങ്ങളായി നില്ക്കുന്നു.

ഈ നാലുസുവിശേഷങ്ങളും വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായു ഈ പുസ്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ്. അടുക്കുന്തോറും അകന്നു പോകുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമായി ക്രിസ്തു അവശേഷിക്കുന്നു. ഇനിയും എഴുതപ്പെടേണ്ടവനായി ഇനിയും വായിക്കപ്പെടേണ്ടവനായി ക്രിസ്തു കാത്തിരിക്കുന്നു. ഭൂതകാലത്തേക്കാൾ ഭാവികാലത്തുള്ള ക്രിസ്തു നമ്മളിലേയ്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതും ഭുത കാലത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും. അന്ന് അവന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യാപാരങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും എന്തിനേറെ മതം പോലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. ഹിംസയ്ക്ക് ആഹ്വാനംനൽകിക്കൊണ്ടല്ല എല്ലാവിധ ഹിംസയ്ക്ക് തന്റെ ശരീരത്തെ വിട്ടുകൊടുത്തു കൊണ്ടാണ് ഹിംസയ്ക്ക് അറുതി വരുത്താൻ ക്രിസ്തു ശ്രമിച്ചത്. പാപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനു പാപമോചനം നൽകാനാവില്ല, അതു കൊണ്ടാണ് പാപത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെ പാപമോചനം നൽകിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തു തിന്മയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. വിധിക്കരുത് എന്ന ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ തന്റെ മുഴുവൻ ധാർമ്മിക സത്യത്തെയും ഉറപ്പിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷം എന്നു വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. വിശുദ്ധിക്കുമപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഞ്ജയാണ് സുവിശേഷം. “വിശേഷം” പോലും പര്യാപ്തമാണ്. ‘എന്തുണ്ട് വിശേഷം’ എന്നു നമ്മൾ ഒരാളോടു ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നല്ല വിശേഷം തന്നെയാണ്. ചീത്തയായ സംഭവങ്ങൾക്ക് വിശേഷമാകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതു വാർത്തയും കാര്യവും മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളു. സുവിശേഷം ഒന്നിനെയും പവിത്രീകരിക്കുന്നില്ല പകരം പവിത്രതയുടെ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട പലതിന്റെയും ഉള്ളിലുള്ള അധർമ്മത്തെയും തിന്മയെയും കാട്ടിത്തരുന്നു. സാബത്ത് വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ്.

ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാവണം റെയ്മണ്ട്‌ പണിക്കർ ധൈര്യപൂർവം പറഞ്ഞത്, സുവിശേഷങ്ങൾ കൂടാതെയും ക്രിസ്തുമതത്തിന് നിലനിൽക്കാനാകുമെന്ന്. ഇരുപതാം നുറ്റാണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്സതനായ ട്രാപ്പിസ്റ്റ് താപസൻ തോമസ് മെർട്ടൻ പറഞ്ഞു, സുവിശേഷങ്ങളിലേക്കാൾ ഏറ്റവും അധികം ആത്മിയത അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ദെസ്തോവ്സ്കിയുടെ കാരമസോവ് ബ്രദേഴ്സ് തന്ന നോവലിലാണെന്ന്. വളരെ വിവാദമായ ഒരു പരാമർശമായിരിന്നു ഇത്. കാരമസോവ് ബ്രദേഴ്സിലെ മുഖ്യ മതദ്രോഹ വിചാരകൻ എന്നെ അധൃയം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും രണ്ടാം വരവിൽ ക്രിസ്തുവിന് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന്. അവന്റെ പേരിൽ സ്ഥാപിതമായ സഭ തന്നെ വീണ്ടും അവനെ ക്രൂശിലേറ്റും. ക്രിസ്തു സത്യമല്ല, സത്യം ക്രിസ്തുവിന് പുറത്താണെന്ന് ആരെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്യസിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ദൊസ്തോവ്സ്കി എഴുതിയതിൽ നിന്നും നമ്മുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ക്രിസ്തു എന്ന കെട്ടുകഥ വാസ്തവത്തിൽ സത്യത്തിനേക്കാൾ വലിയ സത്യമാണെന്ന്.

വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിപുണനായ സംരക്ഷകൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഏറവും വലിയ ശത്രു എന്നു സ്പിനോസ പറഞ്ഞത് പലരുടെയും കാര്യത്തിൽ ശരിയാണ്. സെന്റെ പോളിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതെന്തു മാത്രം ശരിയാണെന്ന് അന്യേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഒരിക്കൽ വിശ്വാസ സത്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനായി പോൾ ഉപയോഗിച്ച ഗ്രീക്ക് കാറ്റഗറികളെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മളെ വല്ലാതെ പ്രതിരോധത്തിലാഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്ത ഗ്രീക്ക് തത്വ ചിന്തയിലാണ് ഇന്നും നമ്മൾ അഭിരമിക്കുന്നത്‌. ഒരു ഒഴിയാബാധിയായി ഇത് സഭയുടെ പുരോയാനത്തിന്റെ വഴിമുടക്കിക്കെടക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് വാക്കിന്റെയും പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഉദേശിച്ച അർത്ഥം ധ്വനിപ്പിക്കാൻവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച പല വാക്കുകൾക്കും ഇന്ന് ആ അർത്ഥങ്ങളില്ല. വാക്കുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അർത്ഥങ്ങൾ തിരോധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അർത്ഥത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയ വാക്കുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനു പകരം നമ്മൾ ചെയ്തത് അർത്ഥത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് വാക്കുകളെ സംരക്ഷിക്കുകയായിരിന്നു. അങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെട്ട വാക്കുകളുടെ ഭാരത്താൽ നമ്മൾ നിലം പരിശായത്. ക്രിസ്തു ഇന്നും പുതിയതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവനു വേണ്ടി സഭ ഉപയാഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാകട്ടെ അർത്ഥങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പഴകിദ്രവിച്ചതും. അപ്പോൾ ശൂന്യമായ പളളികളെ വിറ്റ്ഹോട്ടലുകളാക്കാതെ തരമില്ല. സന്ന്യാസ ആശ്രമങ്ങൾ അടച്ചിടേണ്ടി വരും. യുറോപ്പിലെ സഭ ഒരു മ്യുസിയമാകുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല.

ലോകത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം നീതിക്കുവേണ്ടി മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നുവോ, എപ്പോഴെല്ലാം സ്നേഹത്തെയും സൗന്ദര്യത്തെയും പ്രകീർത്തിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുവോ അതിലെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയുടെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പരാഗരേണുക്കളുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ അദമ്യമായ ഉൽക്കർഷേച്ഛയെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന എല്ലാ സാഹിത്യത്തിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അലയൊലികളുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ ഫത്‌വാ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പുരോഹിത വർഗ്ഗം ക്രിസ്തു വിരുദ്ധവും മനുഷ്യ വിരുദ്ധവുമാണ്. നന്മയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും വാഴ്ത്തുകയും അനശ്വരമാക്കുകയും ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിന്റെ ആകാശത്തെ ഈ പുരോഹിതർക്ക് അവകാശപ്പെടാനാവില്ല. ആത്മീയമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൊതുക്കി, സുവിശേഷങ്ങളുടെ ഭൗതീകമാനത്തെ ഇവർ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു.

ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു വൈദികൻ പങ്കുവെച്ച ഒരു വീഡിയോ കാണാനിടയായി. തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ടത് എന്നാണതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്യ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കൽ എന്ന പ്രശ്നത്തെ നേരിടുകയാണ് പ്രശസ്തനായ ഒരു ധ്യാനഗുരു പ്രസ്തുത വീഡിയോയിൽ. അന്യദേവന്മാരുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ആരാധനയുടെ സ്വഭാവമെന്താണ്.? ഇത്തരം വസ്തുതകളൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ ഒരു സംഭവത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പ്രസ്തുത പുരോഹിതൻ. ആത്മീയ വ്യാഖ്യനങ്ങൾ എങ്ങനെ വളച്ചൊടിച്ച, കെട്ടിച്ചമച്ച വ്യാഖ്യാനമാകുന്നു എന്നതിനുദാഹരണമാണ് പ്രസ്തുത പ്രഭാഷണം. സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പോലും അസതൃത്തിന്റെ ആത്മാവാക്കി മാറ്റുന്ന ഹീനതയുടെ ഉദാഹരണവുമാണിത്. ഭക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം ഭീതിയാണെന്നും ഈ ഭീതിയെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്താൽ ധ്യാനം വിജയിക്കുമെന്നും ഇതടിവരയിടുന്നു.

അച്ഛൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം ഇതാണ്: അച്ഛൻ ഒരു ഇടവകയിൽ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ പോയി. അവിടെവച്ച് ഒരു ടീച്ചർ അച്ഛനെ കാണാൻ വന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാൻസറിന്റെ രൂപത്തിൽ അലയടിക്കുന്ന ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പലരും കാൻസറിന്റെ ഇരകളായി. ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് വളരെ വിരളമായി ക്യാൻസറിനാൽ ദാരുണമായ രീതിയിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരിന്നു. ടീച്ചർക്കറിയണം എന്തു കൊണ്ടാണ് അവരുടെ കുടുംബത്തെ ഇങ്ങനെ ദുരന്തങ്ങൾ വേട്ടയാടുന്നതെന്ന്, അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയുന്നു, ” സഹോദരീ, ഒന്നു കണ്ണടച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കു, അപ്പേൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി തരും എന്തു കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന്” ടീച്ചർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു, അവരുടെ കുടുംബം അന്യ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട്! ഇതിൽ നിന്നും അച്ഛൻ തന്റെ ശ്രോതാക്കൾക്കായി ഒരു തിയോഡസി സമ്മാനിക്കുന്നു: അന്യ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കരുത്, ആരാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും ഈ ഗതിയുണ്ടാകും. ശാസ്ത്രം പറയുന്നതൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത്. ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിന്റ പ്രധാന കാരണം അന്യദേവ ആരാധനയാണ്.

പരിശുദ്ധാത്മാവ് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്. എന്തു കൊണ്ടാണ് ഈ കുടുംബത്തെ ഈ ദുരന്തം ബാധിച്ചത് എന്ന് എത്രയോ കാലം മുൻപു തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനുഷ്യനു വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ഈ വെളിപാടു കിട്ടിയ മനുഷൃനായിരിന്നു ഡോ: ഫ്രാൻസ്സിസ് സെല്ലേഴ്സ് കോളിൻസ്, അമേരിക്കൻ ജിനോം പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ. മികച്ച ഒരു ശാസ്ത്രഞ്ജനും നല്ലൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയുമായ കോളിൻസിനെ, 2009-ൽ ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ, പൊന്തിഫിക്കൽ സയൻസ് അക്കാദമി യിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ക്രിസ്തുമതം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശാസ്ത്രവുമായി ഒത്തു ചേർന്നു പോകുന്ന മതമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊണ്ട് കോളിൻസ് എഴുതിയ, The Language of God: A scientist presents evidence for belief എന്ന പുസ്തകം ക്രിസ്തുമതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പുസ്തകം ഒരു സുവിശേഷം തന്നെയാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായ രോഗാതുരതയെക്കുറിച്ച് കോളിൻസ് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വിവരിക്കുന്നു. പത്തു വയസിനപ്പുറം ഒരു കുഞ്ഞിനെയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത സിപ്സ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന മാരകമായ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ അദ്ദേഹം അവരുടെ DNA യെയുടെ മൂന്ന് കോടി കോഡ് നൂറാവർത്തിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് വായിച്ചു കൊണ്ട്, ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ മുഴുവൻ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 1985-ൽ കോളിൻസും ടീമും കാണിച്ചു, ക്രോമസോം ‘ 7 ‘ ൽ DNA യുടെ 2 കോടി Base panr- നു ഇടയിലാണ് CF സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ കണ്ടുപിടിത്തം കുട്ടികൾക്ക് മുഴുവൻ ആയുസ്സും നൽകുന്ന ചികിത്സ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശാസ്ത്രത്ത സഹായിക്കും.

അച്ഛന്റെ അടുത്തു വന്ന ടീച്ചർ കോളിൻസിന്റെ അടുത്താണ് വന്നിരിന്നിതെങ്കിൽ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കി കണ്ടു പിടിച്ച ഒരു കാര്യത്തെ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനു ചാർത്തിക്കൊടുക്കുന്ന കള്ളസാക്ഷ്യമാകില്ലായിരിന്നു. ടീച്ചറിന്റെ കുടുംബം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന DNA യിൽ കാൻസർ രോഗാണുക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വരും തലമുറയ്ക്ക് ഇത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാനായി എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമായിരിന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് സതൃത്തിന്റ ആത്മാവ് പ്രവൃത്തിക്കുന്നത്.

ഇതല്ലാതെ, രോഗകാരണം അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നത് ഗർഹണിയവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമാണ്. ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചരിത്രനിരാസവും മനുഷ്യരാശിയോടു കാണിക്കുന്ന അപമാനവുമാണ്. ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ, ഒരു ദിവസം അയ്യായിരം പേരെ വച്ച് കൊന്ന AD 542-ലെ പ്ലേഗ് ആരുടെ പാപം കൊണ്ടും അന്യദേവആരാധന കൊണ്ടും സംഭവിച്ചതാണ്? പതിനായിരങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന സുനാമിയുടെയും ഭൂകമ്പത്തിന്റെയും പിന്നിലുള്ള ദൈവകോപം എന്തു കൊണ്ടായിരുന്നു? ഏകദേശം 6 കോടി യഹൂദരെയാണ് ഹിറ്റ്ലർ പുകച്ചു കൊന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നാസി ഹിറ്റ്ലർ തന്നെയായിരിന്നോ, അതോ, യഹൂദരോടുള്ള കലിപ്പ് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഹിറ്റ്ലറിനെ ഉപയോഗിക്കുകയായിരിന്നോ? മനുഷ്യൻ പുഴു കീടങ്ങളെപ്പോല ചഞ്ഞൊടുങ്ങിയ ലോക മഹായുദ്ധങ്ങളുടെ പിന്നിലും ദൈവത്തിന്റെ പക പോക്കലായിരിന്നോ?

എന്തിന് നീതിമാൻ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന അഗാധമായ ചോദ്യമാണ് ജോബിന്റെ പുസ്തക ചോദിക്കുന്നത്. ദൈവവും പിശാചു തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു ഈഗോ ക്ലാഷിൽ ബലിയാടാക്കപ്പെടുകയായിരിന്നു ജോബ്. നികൃഷ്ടമായ രോഗത്താൽ പീഡിക്കപ്പെട്ട ജോബ്, അവന്റെ ജന്മത്തെ ഓർത്തു പോലും വിലപിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ ശപിച്ചിട്ട് മരിക്കാൻ അവന്റെ ഭാര്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെയാണ് ജോബിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർ ജോബിനെ കാണാനെത്തുന്നത്. തിയോഡസിക്കാരായ അവരും പറയുന്നു, ഇതവന്റെ പാപത്തിനു കിട്ടിയ ശിക്ഷയാണെന്ന്. ജോബിനറിയാം അവൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന്, അതു കൊണ്ടു തന്നെ സഹനത്തിന്റെ മുൻപിൽ ക്ഷമ അസാധ്യമാണെന്നും സൃഷ്ടി കർത്താവ് സൃഷ്ടികളെ ഇത്രമേൽ തൃണവത്കരിക്കരുതെന്നും ഇത്രമേൽശക്തിയോടെ അവന്റെ മേൽ പതിക്കരുതെന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവം അനേകം ചോദ്യ ശരങ്ങളുമായി വരുന്നു. ജോബ് വാപൊത്തി നിശബ്ദനാകുന്നു. പിന്നീട് ദൈവം ജോബിനെല്ലാം തിരികെ നൽകുന്നു. അതേ സമയം ദൈവത്തെ നൃയീകരിച്ച് ജോബിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ശകാരിക്കുന്നു. രോഗത്തിന്റെയും പീഡനകളുടെയും പിൻപിൽ ദൈവകോപമാണെന്ന കണ്ടു പിടിഞ്ഞം നടത്തി കുറ്റാരോപണങ്ങളുടെ തിയോഡസി പ്രസംഗിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം ശകാരിക്കുന്നുണ്ട്, ജോബിന്റെ പുസ്തകം ശരിയാണെങ്കിൽ.

കുറ്റാരോപണങ്ങളുടെയും ദണ്ഡന വിധികളുടെയും ദൈവത്തെ ക്രിസ്തു മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. ഒരു അഴുക്കു ഭണ്ഡാരമായി മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയ നിയമത്തിന്റെയും നിഷ്ക്കർഷതകളുടെയും ദൈവത്തെ ക്രിസ്തു അലക്കി വെളുപ്പിച്ചു. പാപമല്ല വലുത്, പാപത്തെ മറക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് വലുതെന്ന് അവൻ ധൂർത്തപുത്രന്റ കഥയിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു. ‘ വിധിക്കരുതെന്ന ‘ ഒറ്റവാചകത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ധാർമ്മികതയെയും അവൻ അവതരിപ്പിച്ച. പാപിനിയായ സ്ത്രീയോടു ഞാനും നിന്നെ വിധിക്കുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ വിധിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലായ്മയെ ക്രിസ്തു അംഗീകരിച്ചു. മനുഷൃന്റെ തലയിൽ അതിഭീമമായ ഭാരം എടുത്തു വയ്ക്കുകയും അതിറക്കാൻ ഒരു ചെറുവിരലുപോലും അനക്കാത്ത പുരോഹിത വർഗ്ഗത്തിനെതിരെ കലഹിച്ചു.

കുറ്റാരോപണങ്ങളുടെയും ദണ്ഡന വിധികളിലും അഭിരമിക്കുന്നവർ ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ച ജീവന്റെ ദൈവത്തിലല്ല വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു നിഷ്ക്കാസിതനാക്കിയ മരണത്തിന്റെയും ജീവിത നിരാസത്തിന്റെയും ദൈവത്തിലാണ്.

Advertisements

2 thoughts on “ചില എതിർപ്പുകൾ

 1. jobin says:

  കരൈസ്ടമാറ്റിക് ധ്യാനങ്ങൾ ആണ് എന്നെപോലെ ഉള്ളവരെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹാനുഭാവത്തെ ആദ്യമായി മനസിലാക്കി തന്നത് .പിന്നീട് അവിടുന്ന് ഒരുപാടു വളരാൻ കാരണം ആയതു ബോബി ജോസ് എന്ന അച്ഛൻ കാരണമാണ് .
  കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യന സ്ഥലത്തു നിന്ന് കിട്ടിയ ചില അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ആണ് എന്നെപോലെ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളെ ബുദ്ധന്റെ വഴിയിലേക്കോ ഓഷോയുടെ വഴിയെലേക്കു പൂർണ്ണമായി മാറിപോകാതെ കാത്തു നിർത്തിക്കുന്നതു . ആ ചെറിയ കനലിൽ ആണ് പരിപൂർണ ലിബറൽ ചിന്തയിലേക്ക് പോകാതെ എന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത്.
  വായനയുടെയോ ഫിലോസഫ്തയുടെയോ ലോകത്തുനിന്നും കൃസ്തുവാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം എന്ന് എന്തിച്ചേരാൻ ഉള്ള സാധ്യത സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അത്ഭുതത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കുറവാണു .
  വിവേകാനന്ദൻ പറയുന്നത്പോലെ ഭക്തിക്ക് ഉള്ള പലതലകളിൽ ആദ്യത്തേതായി കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനത്തെ കണ്ടാൽ നല്ലതിരിക്കില്ലേ ? അവിടെ ഒക്കെ ഒരു മോണിറ്ററിങ് വേണ്ടതിനെ ഞാനും അനുകൂലിക്കുന്നു . പ്രതേകിച്ചു കൗണ്സിലിങ് രംഗത്ത് ഒക്കെ മാനസിക രോഗമുള്ള ആളുകളെ ട്രാക്ക് ചയ്തു തിരിച്ചുവിടാൻ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ല. നിങ്ങളും നിങളുടെ വലിയ നൗകയുടെ ഓളങ്ങളിൽ ചെറിയ വള്ളങ്ങൾ മുങ്ങിപോകാതെയിരിക്കട്ടെ .

  • സുഹൃത്തെ,
   ഞാൻ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനത്ത തളളിപ്പറയുന്നില്ല , അവിടെ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല ഭക്തിയെ തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല. ഞാൻ തള്ളിപ്പറയുന്നത് മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ അവരുടെ ആശയങ്ങളെയാണ്. സമുദ്രം അതി വിശാലമാണ്. വലിയ നൗകയുടെ ഓളത്തിൽ പെടാതെ മാറി സഞ്ചരിക്കാൻ ചെറിയ നൗകകൾക്ക് മതിയായ സ്ഥലമുണ്ട്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s