ചില എതിർപ്പുകൾ

കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനരംഗത്ത് ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട്. ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പനയ്ക്കൽ അച്ഛനായിരിനു ട്രെൻഡ്. അടുത്ത കാലംവരെ സേവ്യർഖാൻ വട്ടായിൽ അച്ഛനായിരിന്നു ട്രെൻഡ് . ഇപ്പോൾ ഇഗ്നേഷ്യസ് അച്ഛനാണ് വേദികൾ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനിതുവരെ ഇവരുടെ ധ്യാനമൊന്നും കൂടിയിട്ടില്ല. ഇവരുടെ ധ്യാനത്തിനെത്തുന്ന ജനപ്രവാഹത്തെ കാണുമ്പോഴും ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ അനുഗ്രഹം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് സന്തോഷമാണുളളത്. ഞാനും ഒരു വൈദികനാണ്. എനിക്ക് പറ്റാത്തത് ഇവർ ചെയ്യുനതിൽ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവും എനിക്കില്ല. പക്ഷെ ആശയപരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കിവരുമായുണ്ട്. എന്റെ ആശയങ്ങളോട് വിയോജിപ്പുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. ആശയ പരമായ വിയോജിപ്പുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ നമ്മുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ലഭിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം മുൻ നിർത്തിയാണ് ഞാനിതെഴുതുന്നത്.

എന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിയോജിപ്പ് ഇവർ ബൈബിൾ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതിയോടാണ്. ഇവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബൈബിൾ മാത്രമേ വായിക്കാവൂ! ബൈബിൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു മതിയായ പുസ്തകമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവരിൽ ഒരാൾ പറയുന്നത്. ഇത്തരം പുസ്തക വിരോധം ഉപയോഗിച്ചാണ് കത്തോലിക്കാസഭ മധ്യകാലഘട്ടത്തെ ഇരുണ്ടയുഗം ആക്കി മാറ്റിയത്. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ കൊന്നൊടുക്കാനും വേണ്ടി മതദ്രോഹവിചാരണ ആരംഭിച്ചു. ബൈബിളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഒരു കണ്ടുപിടിത്തവും നടക്കാതിരിക്കാൻ ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളെ നിരോധിച്ചു. ഗലീലിയെപ്പോലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ ശിക്ഷിച്ചു. നാവ് തുരന്ന് താഴിട്ടു പൂട്ടിയതിനു ശേഷമാണ് ബ്രൂണേയെ തീ കൊളുത്തി കൊന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു മധ്യ ബിന്ദു ഇല്ലെന്നു തുടങ്ങിയ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ അന്നു മനസ്സിലാക്കിയതിനാണ് ബ്രൂണോ നിഷ്ക്രുരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് ബ്രൂണോ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷിയാണ്. ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരിന്നു അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ മഹാഗ്രന്ഥശാല. കുപ്രസിദ്ധനായ ആർച് ബിഷപ്പ് തിയോഫിലസ് എ . ഡി 390-ൽ ഈ ഗ്രന്ഥശാലയെയും നശിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ പുസ്തകവിരോധത്തിന് വളരെ പഴക്കമുള്ള ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്.

വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് ഒരു പുസ്തകം? വിശുദ്ധം അവിശുദ്ധം തുടങ്ങിയ വേർതിരിവനപ്പുറം പുസ്തകം പുസ്തകമാണ്. കാലദേശങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിക്സ് ആയി പരിഗണിക്കുന്നു. ഏത് പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധമല്ലാത്തത് എന്ന ചോദ്യം നിലനിൽക്കേ മതങ്ങൾ ചില പുസ്തകങ്ങളെ മാത്രം വിശുദ്ധമായി കാണുന്നു. സിക്ക് മതം മാത്രമാണ് ഒരു പുസ്തകത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധം എന്ന വാക്കിന്റെ പ്രശ്നം അവിശുദ്ധം എന്ന അതിന്റെ വിപരീദ പദത്തെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ്. ദരീദയുടെ അപനിർമ്മാണ തീയറി പറയുന്നത് എല്ലാ ദ്വന്ദങ്ങളും സ്വയമേവ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അവ സാമുഹ്യനിർമ്മതിയും കാലാനുസൃതവുമാണ്. സതി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ വിശുദ്ധിയുടെ അടയാളമായിരിന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നരബലിയും. തിന്മയെക്കുടാതെ നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത നന്മ, തിന്മയുടെ മറുഭാഗമാകാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നന്മ ആഗോളവത്കരിക്കപ്പെട്ട തിന്മയാണ്. ജിഹാദിനെയും, ഹിംസയെയും നരബലിയെയും വിശുദ്ധഗ്രദ്ധങ്ങൾ നീതീകരിക്കുന്നത് അവയെ ആഗോളവത്കരിച്ചു കൊണ്ടാണ്. പവിത്രത എന്നത് മനുഷ്യന്റെ ബഹിഷ്കരിച്ച, ബാഹൃവത്കരിച്ച, വൃക്തിവത്കരിച്ച ഹിംസയാണെന്ന് ഷീസെക്ക് പറയുന്നു. ഉള്ളിലുള്ള ഹിംസയെ ബാഹൃവത്കരിച്ചാണ് പല വിശുദ്ധ ഗ്രദ്ധങ്ങളും വിശുദ്ധമായത്.

എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട മതങ്ങളും അവരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ പഴയ നിയമം എന്നു വിളിക്കുന്ന യഹൂദമതഗ്രദ്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് യഹൂദർ എന്ന ഗോത്രം കണ്ടെത്തിയ യഹോവ എന്ന ഏക ദൈവത്തെയാണ്. ഒരു തനി സ്വഭാവം പുസ്തകത്തിനില്ല. വൈജാതൃങ്ങളായ അനേകം സ്വഭാവം പുസ്തകം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ചരിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. സാഹിത്യ സ്വഭാവം മാത്രം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആരാധനയ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് . ഇതിലെ പ്രശസ്തമായ ഉത്തമ ഗീതത്തെ ദൈവമനുഷൃ ബന്ധത്തെ വേഷപകർച്ചകളെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നതായി വ്യഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അത് രതി സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു പ്രണയഗീതമാണ്. ഒരു സ്ത്രിയായിരിക്കും ഇതെഴുതിയതെന്നവാദം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊന്നും ദൈവമോ ഏതെകിലും മാലാഖമാരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തെഴുതിയെന്നു പറയാവുന്ന ഒരു പുസ്തകവുമില്ല. പക്ഷെ പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ധർമ്മം.

യഹൂദരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചകനും നേതാവുമായ മേശ എഴുതിയതാണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങളുടെ പരിപാവനത. ഈ അബദ്ധ ചിന്തയെ ആദ്യമായി തിരുത്തിയത് തത്വ ചിന്തകനായ സ്പിനോസ ആയിരിന്നു. ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പുസ്തകങ്ങളിലെ ചരിത്രക്കേടുകൾ സ്പിനോസ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. മോശയല്ല ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയതെന്നും വൃക്തമാക്കി. കാനാൻ ദേശത്തു ഇസ്രയേൽ ജനത കടക്കുന്നതിനു മുൻപ് മരിക്കുന്ന മോശയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് മരണശേഷം കാനാൻ ദേശത്തു സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ സാധിക്കുക? ഇത്തരം കാതലായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയതിനാൽ സ്പിനോസയെ ഭ്രഷ്ടുകല്പിച്ച് സമുദായത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി. അവസാനം ഒരു വൃദ്ധ മാത്രമാണ് സ്പിനോസയ്ക്ക് അഭയം നൽകിയത്. സഹിഷ്ണുതയുടെയും ഉദാരമനസ്‌കതയുടെയും തത്വചിന്ത എഴുതിയും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചും ലെൻസ് പോളിഷ് ചെയ്തും ജീവിച്ച സ്പിനോസ 44ാം വയസ്സിൽ മരണമടഞ്ഞു. പാപ പങ്കിലമായ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ദൂരക്കാഴ്ചകളുടെ വൃത്തിയുള്ള കണ്ണടകൾ നൽകിയിട്ടാണ് സ്പിനോസ പിൻവാങ്ങിയത്.

വാസ്തവത്തിൽ ആരാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയത് ? ഒരു വൃക്തിയെ നമ്മുക്ക് കണ്ടെത്താനാവില്ല. പകരം, നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് പാരമ്പര്യത്തെയാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ശക്തവും ഓജസുറ്റതുമായ പാരമ്പര്യമാണ് ജെ . ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ബഹിർസ്ഫുരതയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ജെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജെയുടെ യഹോവ പോലു വ്യതൃസ്തനാണ്. തുടർച്ചയായ് സ്വതഃവിരുദ്ധം നടത്തുന്നുണ്ട് ജെയുടെ യഹോവ. ക്രിസ്തുവിന്റെ യഹോവ സ്നേഹിക്കുന്നവനും കാരുണ്യവാനും മാത്രമാകുമ്പോൾ ജെയുടെ യഹോവ ഒരേസമയം തന്നെ യുദ്ധത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ദൈവമാണ്. കാരുണ്യവാനായിരിക്കുന്നതു പോലെ തന്നെ പകപോക്കുന്നവനുമാണ്. പഴയ നിയമവും ഖുറാനും ഒരു പോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്: ഒരു ഗോത്രത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് മറ്റു ഗോത്രങ്ങളുടെ നാശത്തിൻമേലാണ്. തങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുളള യാത്രയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളെയും കൊന്നൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ. ഹിംസയുടെയും വംശഹത്യയുടെയും ചതിയുടെയും പ്രചണ്ഡ മരുത്തുക്കൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ, ഉറിയാമാരുടെ തേങ്ങലുകളാൽ മുഖരിതമാണ് ഇവയുടെ അന്തരീക്ഷം. അപാരമായ സാഹിത്യശേഷിയുള്ള ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വിശുദ്ധം എന്നതിനപ്പുറമുള്ള ഏതോ ഒരു വിശേഷമാണ് അർഹിക്കുന്നത്.

ഇസ്മാം വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പ്രധാന മാലാഖയായ ഗബ്രിയേൽ മുഹമ്മദ് നബിയ്ക്ക വെളിവാക്കിക്കൊടുത്തതാണ് ഖുറാൻ. അനശ്വരമായ സാഹിത്യവും ഉന്നതമായ കവിതയുമാണ് ഖുറാൻ. ഒരു ഭാഷ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയും ആഴവും കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണന്നറിയണമെങ്കിൽ ഖുറാൻ വായിച്ചു നോക്കണം. ഖുറാൻ വായിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ചൊല്ലുവാനുള്ള പുസ്തകമാണ്. മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പലപ്പോഴായിട്ടാണ് ഖുറാൻ വെളിപാട് ലഭിക്കുന്നത്. ചരിത്രപരമായ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകും നീണ്ട 22 വർഷം കൊണ്ടാണ് ഖുറാൻ എഴുതിത്തിർത്തതെന്ന്. നബി ഖുറാനേക്കാൾ വലിയവനല്ല. നബി ഖുറാന്റെ സേവകനാണ്. മനുഷ്യനാൽ എഴുതപെടാത്തതുകൊണ്ട് ഖുറാനെ വൃഖ്യാനിക്കാൻ പാടില്ല. ഖുറാൻ വായിക്കുന്നതിനു മുന്പ് ദേഹശുദ്ധി വരുത്തിയിരിക്കണം. ധാർമ്മികതയെ വൃക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ധാർമ്മികതയെ അവക്തമാക്കുകയും ഖുറാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തന്റെ കസിനും വളർത്തു പുത്രന്റെ ഭാര്യയുമായ സൈനബയെ നബി വിവാഹം കഴിച്ച സംഭവം വളരെ വിവാദം പിടിച്ചതാണ്. സ്പഷ്ടമായ രീതിയിൽ വംശഹതൃയെയും ആക്രമണത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥം. ഈ വിശുദ്ധന്ഥത്തിലുള്ള എല്ലാ വിശുദ്ധമല്ലന്ന് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനായ വായനക്കാരനും മനസ്സിലാകും.

ക്രിസ്തുമതം ഒരു ബുക്ക് മതമല്ല. ക്രിസ്തുമതത്തിൽ സുവിശേഷങ്ങൾക്കല്ല ക്രിസ്തുവിനാണ് പ്രാധാന്യം. ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയ്ക് സഹായിക്കുന്നു എന്നതുമാത്രമാണ് സുവിശേഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം. ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടുപലകകൾ മാത്രമാണ് സുവിശേഷം. യേശു മരിച്ചിട്ട് ഏകദേശം എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് മാർക്കോസിന്റെ ആദ്യത്തെ സുവിശേഷം എഴുതപെട്ടത്. എന്തു കൊണ്ട് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം, ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യം തോന്നിയില്ല എന്നതു തന്നെയാണ്. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആസന്നമായ നിർഗമനത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരിന്നു അവർ കരുതി ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ഉടനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന്. പക്ഷെ അതു സംഭവിച്ചില്ല. അപ്പോഴവർ തിരുമാനിച്ചു വരും തലമുറക്കുവേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് അവർക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതിവെക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷങ്ങളുണ്ടായത്. നാലു സുവിശേഷകന്മാർക്കും അവരുടെ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യവും ദൈവശാസ്ത്രവുമുണ്ട്. ആദ്യ സുവിശേഷകനായ മാർക്കോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആദ്യ വരിയിൽ തന്നെ എന്താണിതിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ട്: “ദൈവപുത്രനായ യേശു മിശിഹായുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭം” ക്രിസ്തു, ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ മിശിഹായാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് വായനക്കാർ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് മാർക്കോസിന്റെ ലക്ഷ്യം. സംഭവങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിന്റെയും കാലത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ നാലു സുവിശേഷങ്ങളും പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. നാലു വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഇവർ ചരിത്രപരമായ വൃക്തതയും അധികം തരുന്നില്ല. ചരിത്രപരമായ വൃക്തത ഇവരുടെ ലക്ഷ്യവും ആയിരിന്നില്ല. മുപ്പതുവയസ്സുവരെയുള്ള ക്രിസ്തുന്റെ അഞ്ജാതവാസത്തിന്റെ ഒരു വിവരണവും തരാത്ത സുവിശേഷങ്ങൾ ക്രിസ്തു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗലീലി മുതൽ ജെറുസലേം വരെ നടത്തിയ ഒരു യാത്രാവിവരണ പുസ്തകങ്ങളായി നില്ക്കുന്നു.

ഈ നാലുസുവിശേഷങ്ങളും വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായു ഈ പുസ്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ്. അടുക്കുന്തോറും അകന്നു പോകുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമായി ക്രിസ്തു അവശേഷിക്കുന്നു. ഇനിയും എഴുതപ്പെടേണ്ടവനായി ഇനിയും വായിക്കപ്പെടേണ്ടവനായി ക്രിസ്തു കാത്തിരിക്കുന്നു. ഭൂതകാലത്തേക്കാൾ ഭാവികാലത്തുള്ള ക്രിസ്തു നമ്മളിലേയ്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതും ഭുത കാലത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും. അന്ന് അവന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യാപാരങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും എന്തിനേറെ മതം പോലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. ഹിംസയ്ക്ക് ആഹ്വാനംനൽകിക്കൊണ്ടല്ല എല്ലാവിധ ഹിംസയ്ക്ക് തന്റെ ശരീരത്തെ വിട്ടുകൊടുത്തു കൊണ്ടാണ് ഹിംസയ്ക്ക് അറുതി വരുത്താൻ ക്രിസ്തു ശ്രമിച്ചത്. പാപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനു പാപമോചനം നൽകാനാവില്ല, അതു കൊണ്ടാണ് പാപത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെ പാപമോചനം നൽകിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തു തിന്മയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. വിധിക്കരുത് എന്ന ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ തന്റെ മുഴുവൻ ധാർമ്മിക സത്യത്തെയും ഉറപ്പിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷം എന്നു വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. വിശുദ്ധിക്കുമപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഞ്ജയാണ് സുവിശേഷം. “വിശേഷം” പോലും പര്യാപ്തമാണ്. ‘എന്തുണ്ട് വിശേഷം’ എന്നു നമ്മൾ ഒരാളോടു ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നല്ല വിശേഷം തന്നെയാണ്. ചീത്തയായ സംഭവങ്ങൾക്ക് വിശേഷമാകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതു വാർത്തയും കാര്യവും മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളു. സുവിശേഷം ഒന്നിനെയും പവിത്രീകരിക്കുന്നില്ല പകരം പവിത്രതയുടെ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട പലതിന്റെയും ഉള്ളിലുള്ള അധർമ്മത്തെയും തിന്മയെയും കാട്ടിത്തരുന്നു. സാബത്ത് വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ്.

ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാവണം റെയ്മണ്ട്‌ പണിക്കർ ധൈര്യപൂർവം പറഞ്ഞത്, സുവിശേഷങ്ങൾ കൂടാതെയും ക്രിസ്തുമതത്തിന് നിലനിൽക്കാനാകുമെന്ന്. ഇരുപതാം നുറ്റാണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്സതനായ ട്രാപ്പിസ്റ്റ് താപസൻ തോമസ് മെർട്ടൻ പറഞ്ഞു, സുവിശേഷങ്ങളിലേക്കാൾ ഏറ്റവും അധികം ആത്മിയത അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ദെസ്തോവ്സ്കിയുടെ കാരമസോവ് ബ്രദേഴ്സ് തന്ന നോവലിലാണെന്ന്. വളരെ വിവാദമായ ഒരു പരാമർശമായിരിന്നു ഇത്. കാരമസോവ് ബ്രദേഴ്സിലെ മുഖ്യ മതദ്രോഹ വിചാരകൻ എന്നെ അധൃയം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും രണ്ടാം വരവിൽ ക്രിസ്തുവിന് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന്. അവന്റെ പേരിൽ സ്ഥാപിതമായ സഭ തന്നെ വീണ്ടും അവനെ ക്രൂശിലേറ്റും. ക്രിസ്തു സത്യമല്ല, സത്യം ക്രിസ്തുവിന് പുറത്താണെന്ന് ആരെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്യസിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ദൊസ്തോവ്സ്കി എഴുതിയതിൽ നിന്നും നമ്മുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ക്രിസ്തു എന്ന കെട്ടുകഥ വാസ്തവത്തിൽ സത്യത്തിനേക്കാൾ വലിയ സത്യമാണെന്ന്.

വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിപുണനായ സംരക്ഷകൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഏറവും വലിയ ശത്രു എന്നു സ്പിനോസ പറഞ്ഞത് പലരുടെയും കാര്യത്തിൽ ശരിയാണ്. സെന്റെ പോളിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതെന്തു മാത്രം ശരിയാണെന്ന് അന്യേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഒരിക്കൽ വിശ്വാസ സത്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനായി പോൾ ഉപയോഗിച്ച ഗ്രീക്ക് കാറ്റഗറികളെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മളെ വല്ലാതെ പ്രതിരോധത്തിലാഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്ത ഗ്രീക്ക് തത്വ ചിന്തയിലാണ് ഇന്നും നമ്മൾ അഭിരമിക്കുന്നത്‌. ഒരു ഒഴിയാബാധിയായി ഇത് സഭയുടെ പുരോയാനത്തിന്റെ വഴിമുടക്കിക്കെടക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് വാക്കിന്റെയും പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഉദേശിച്ച അർത്ഥം ധ്വനിപ്പിക്കാൻവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച പല വാക്കുകൾക്കും ഇന്ന് ആ അർത്ഥങ്ങളില്ല. വാക്കുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അർത്ഥങ്ങൾ തിരോധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അർത്ഥത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയ വാക്കുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനു പകരം നമ്മൾ ചെയ്തത് അർത്ഥത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് വാക്കുകളെ സംരക്ഷിക്കുകയായിരിന്നു. അങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെട്ട വാക്കുകളുടെ ഭാരത്താൽ നമ്മൾ നിലം പരിശായത്. ക്രിസ്തു ഇന്നും പുതിയതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവനു വേണ്ടി സഭ ഉപയാഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാകട്ടെ അർത്ഥങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പഴകിദ്രവിച്ചതും. അപ്പോൾ ശൂന്യമായ പളളികളെ വിറ്റ്ഹോട്ടലുകളാക്കാതെ തരമില്ല. സന്ന്യാസ ആശ്രമങ്ങൾ അടച്ചിടേണ്ടി വരും. യുറോപ്പിലെ സഭ ഒരു മ്യുസിയമാകുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല.

ലോകത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം നീതിക്കുവേണ്ടി മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നുവോ, എപ്പോഴെല്ലാം സ്നേഹത്തെയും സൗന്ദര്യത്തെയും പ്രകീർത്തിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുവോ അതിലെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയുടെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പരാഗരേണുക്കളുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ അദമ്യമായ ഉൽക്കർഷേച്ഛയെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന എല്ലാ സാഹിത്യത്തിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അലയൊലികളുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ ഫത്‌വാ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പുരോഹിത വർഗ്ഗം ക്രിസ്തു വിരുദ്ധവും മനുഷ്യ വിരുദ്ധവുമാണ്. നന്മയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും വാഴ്ത്തുകയും അനശ്വരമാക്കുകയും ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിന്റെ ആകാശത്തെ ഈ പുരോഹിതർക്ക് അവകാശപ്പെടാനാവില്ല. ആത്മീയമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൊതുക്കി, സുവിശേഷങ്ങളുടെ ഭൗതീകമാനത്തെ ഇവർ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു.

ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു വൈദികൻ പങ്കുവെച്ച ഒരു വീഡിയോ കാണാനിടയായി. തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ടത് എന്നാണതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്യ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കൽ എന്ന പ്രശ്നത്തെ നേരിടുകയാണ് പ്രശസ്തനായ ഒരു ധ്യാനഗുരു പ്രസ്തുത വീഡിയോയിൽ. അന്യദേവന്മാരുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ആരാധനയുടെ സ്വഭാവമെന്താണ്.? ഇത്തരം വസ്തുതകളൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ ഒരു സംഭവത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പ്രസ്തുത പുരോഹിതൻ. ആത്മീയ വ്യാഖ്യനങ്ങൾ എങ്ങനെ വളച്ചൊടിച്ച, കെട്ടിച്ചമച്ച വ്യാഖ്യാനമാകുന്നു എന്നതിനുദാഹരണമാണ് പ്രസ്തുത പ്രഭാഷണം. സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പോലും അസതൃത്തിന്റെ ആത്മാവാക്കി മാറ്റുന്ന ഹീനതയുടെ ഉദാഹരണവുമാണിത്. ഭക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം ഭീതിയാണെന്നും ഈ ഭീതിയെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്താൽ ധ്യാനം വിജയിക്കുമെന്നും ഇതടിവരയിടുന്നു.

അച്ഛൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം ഇതാണ്: അച്ഛൻ ഒരു ഇടവകയിൽ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ പോയി. അവിടെവച്ച് ഒരു ടീച്ചർ അച്ഛനെ കാണാൻ വന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാൻസറിന്റെ രൂപത്തിൽ അലയടിക്കുന്ന ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പലരും കാൻസറിന്റെ ഇരകളായി. ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് വളരെ വിരളമായി ക്യാൻസറിനാൽ ദാരുണമായ രീതിയിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരിന്നു. ടീച്ചർക്കറിയണം എന്തു കൊണ്ടാണ് അവരുടെ കുടുംബത്തെ ഇങ്ങനെ ദുരന്തങ്ങൾ വേട്ടയാടുന്നതെന്ന്, അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയുന്നു, ” സഹോദരീ, ഒന്നു കണ്ണടച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കു, അപ്പേൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി തരും എന്തു കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന്” ടീച്ചർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു, അവരുടെ കുടുംബം അന്യ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട്! ഇതിൽ നിന്നും അച്ഛൻ തന്റെ ശ്രോതാക്കൾക്കായി ഒരു തിയോഡസി സമ്മാനിക്കുന്നു: അന്യ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കരുത്, ആരാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും ഈ ഗതിയുണ്ടാകും. ശാസ്ത്രം പറയുന്നതൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത്. ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിന്റ പ്രധാന കാരണം അന്യദേവ ആരാധനയാണ്.

പരിശുദ്ധാത്മാവ് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്. എന്തു കൊണ്ടാണ് ഈ കുടുംബത്തെ ഈ ദുരന്തം ബാധിച്ചത് എന്ന് എത്രയോ കാലം മുൻപു തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനുഷ്യനു വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ഈ വെളിപാടു കിട്ടിയ മനുഷൃനായിരിന്നു ഡോ: ഫ്രാൻസ്സിസ് സെല്ലേഴ്സ് കോളിൻസ്, അമേരിക്കൻ ജിനോം പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ. മികച്ച ഒരു ശാസ്ത്രഞ്ജനും നല്ലൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയുമായ കോളിൻസിനെ, 2009-ൽ ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ, പൊന്തിഫിക്കൽ സയൻസ് അക്കാദമി യിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ക്രിസ്തുമതം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശാസ്ത്രവുമായി ഒത്തു ചേർന്നു പോകുന്ന മതമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊണ്ട് കോളിൻസ് എഴുതിയ, The Language of God: A scientist presents evidence for belief എന്ന പുസ്തകം ക്രിസ്തുമതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പുസ്തകം ഒരു സുവിശേഷം തന്നെയാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായ രോഗാതുരതയെക്കുറിച്ച് കോളിൻസ് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വിവരിക്കുന്നു. പത്തു വയസിനപ്പുറം ഒരു കുഞ്ഞിനെയും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത സിപ്സ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന മാരകമായ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ അദ്ദേഹം അവരുടെ DNA യെയുടെ മൂന്ന് കോടി കോഡ് നൂറാവർത്തിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് വായിച്ചു കൊണ്ട്, ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ മുഴുവൻ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 1985-ൽ കോളിൻസും ടീമും കാണിച്ചു, ക്രോമസോം ‘ 7 ‘ ൽ DNA യുടെ 2 കോടി Base panr- നു ഇടയിലാണ് CF സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ കണ്ടുപിടിത്തം കുട്ടികൾക്ക് മുഴുവൻ ആയുസ്സും നൽകുന്ന ചികിത്സ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശാസ്ത്രത്ത സഹായിക്കും.

അച്ഛന്റെ അടുത്തു വന്ന ടീച്ചർ കോളിൻസിന്റെ അടുത്താണ് വന്നിരിന്നിതെങ്കിൽ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കി കണ്ടു പിടിച്ച ഒരു കാര്യത്തെ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനു ചാർത്തിക്കൊടുക്കുന്ന കള്ളസാക്ഷ്യമാകില്ലായിരിന്നു. ടീച്ചറിന്റെ കുടുംബം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന DNA യിൽ കാൻസർ രോഗാണുക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വരും തലമുറയ്ക്ക് ഇത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാനായി എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമായിരിന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് സതൃത്തിന്റ ആത്മാവ് പ്രവൃത്തിക്കുന്നത്.

ഇതല്ലാതെ, രോഗകാരണം അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നത് ഗർഹണിയവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമാണ്. ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചരിത്രനിരാസവും മനുഷ്യരാശിയോടു കാണിക്കുന്ന അപമാനവുമാണ്. ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ, ഒരു ദിവസം അയ്യായിരം പേരെ വച്ച് കൊന്ന AD 542-ലെ പ്ലേഗ് ആരുടെ പാപം കൊണ്ടും അന്യദേവആരാധന കൊണ്ടും സംഭവിച്ചതാണ്? പതിനായിരങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന സുനാമിയുടെയും ഭൂകമ്പത്തിന്റെയും പിന്നിലുള്ള ദൈവകോപം എന്തു കൊണ്ടായിരുന്നു? ഏകദേശം 6 കോടി യഹൂദരെയാണ് ഹിറ്റ്ലർ പുകച്ചു കൊന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നാസി ഹിറ്റ്ലർ തന്നെയായിരിന്നോ, അതോ, യഹൂദരോടുള്ള കലിപ്പ് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഹിറ്റ്ലറിനെ ഉപയോഗിക്കുകയായിരിന്നോ? മനുഷ്യൻ പുഴു കീടങ്ങളെപ്പോല ചഞ്ഞൊടുങ്ങിയ ലോക മഹായുദ്ധങ്ങളുടെ പിന്നിലും ദൈവത്തിന്റെ പക പോക്കലായിരിന്നോ?

എന്തിന് നീതിമാൻ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന അഗാധമായ ചോദ്യമാണ് ജോബിന്റെ പുസ്തക ചോദിക്കുന്നത്. ദൈവവും പിശാചു തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു ഈഗോ ക്ലാഷിൽ ബലിയാടാക്കപ്പെടുകയായിരിന്നു ജോബ്. നികൃഷ്ടമായ രോഗത്താൽ പീഡിക്കപ്പെട്ട ജോബ്, അവന്റെ ജന്മത്തെ ഓർത്തു പോലും വിലപിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ ശപിച്ചിട്ട് മരിക്കാൻ അവന്റെ ഭാര്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെയാണ് ജോബിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർ ജോബിനെ കാണാനെത്തുന്നത്. തിയോഡസിക്കാരായ അവരും പറയുന്നു, ഇതവന്റെ പാപത്തിനു കിട്ടിയ ശിക്ഷയാണെന്ന്. ജോബിനറിയാം അവൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന്, അതു കൊണ്ടു തന്നെ സഹനത്തിന്റെ മുൻപിൽ ക്ഷമ അസാധ്യമാണെന്നും സൃഷ്ടി കർത്താവ് സൃഷ്ടികളെ ഇത്രമേൽ തൃണവത്കരിക്കരുതെന്നും ഇത്രമേൽശക്തിയോടെ അവന്റെ മേൽ പതിക്കരുതെന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവം അനേകം ചോദ്യ ശരങ്ങളുമായി വരുന്നു. ജോബ് വാപൊത്തി നിശബ്ദനാകുന്നു. പിന്നീട് ദൈവം ജോബിനെല്ലാം തിരികെ നൽകുന്നു. അതേ സമയം ദൈവത്തെ നൃയീകരിച്ച് ജോബിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ശകാരിക്കുന്നു. രോഗത്തിന്റെയും പീഡനകളുടെയും പിൻപിൽ ദൈവകോപമാണെന്ന കണ്ടു പിടിഞ്ഞം നടത്തി കുറ്റാരോപണങ്ങളുടെ തിയോഡസി പ്രസംഗിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം ശകാരിക്കുന്നുണ്ട്, ജോബിന്റെ പുസ്തകം ശരിയാണെങ്കിൽ.

കുറ്റാരോപണങ്ങളുടെയും ദണ്ഡന വിധികളുടെയും ദൈവത്തെ ക്രിസ്തു മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. ഒരു അഴുക്കു ഭണ്ഡാരമായി മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയ നിയമത്തിന്റെയും നിഷ്ക്കർഷതകളുടെയും ദൈവത്തെ ക്രിസ്തു അലക്കി വെളുപ്പിച്ചു. പാപമല്ല വലുത്, പാപത്തെ മറക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് വലുതെന്ന് അവൻ ധൂർത്തപുത്രന്റ കഥയിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു. ‘ വിധിക്കരുതെന്ന ‘ ഒറ്റവാചകത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ധാർമ്മികതയെയും അവൻ അവതരിപ്പിച്ച. പാപിനിയായ സ്ത്രീയോടു ഞാനും നിന്നെ വിധിക്കുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ വിധിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലായ്മയെ ക്രിസ്തു അംഗീകരിച്ചു. മനുഷൃന്റെ തലയിൽ അതിഭീമമായ ഭാരം എടുത്തു വയ്ക്കുകയും അതിറക്കാൻ ഒരു ചെറുവിരലുപോലും അനക്കാത്ത പുരോഹിത വർഗ്ഗത്തിനെതിരെ കലഹിച്ചു.

കുറ്റാരോപണങ്ങളുടെയും ദണ്ഡന വിധികളിലും അഭിരമിക്കുന്നവർ ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ച ജീവന്റെ ദൈവത്തിലല്ല വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു നിഷ്ക്കാസിതനാക്കിയ മരണത്തിന്റെയും ജീവിത നിരാസത്തിന്റെയും ദൈവത്തിലാണ്.

Advertisements

മരണം തിരയുന്നത്

ജിജോ കുര്യൻ എന്റെ കവിതയിലെ നിഷേയനിസം കണ്ടു പിടിച്ച് അറിയിപ്പ് തന്നു. ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാനാവാത്ത ചിന്തയുടെ പ്രക്ഷോഭമാണ് നീഷേ. പക്ഷെ, ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകനായ ഡെല്യുസിനെയാണ്. ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഡെല്യുസിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡെല്യുസിന്റെ നല്ല വ്യാഖ്യാതാവായ ഫിലിപ്പ് ഗുഡ്ചൈൽഡിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഡെല്യുസിന്റെ ദുർഗ്രഹതയെ ഫിലിപ്പ് അനാവരണം ചെയ്തുതരുന്നു. ഡെല്യുസ് തന്റെ ചിന്തയുടെ അസ്ഥിവാരം ഉറപ്പിക്കുന്നത് നിഷേയിലും, സ്പിനോസയിലും ബർഗ്സനിലുമാണ്. ജീവിതത്തെ അതിന്റെ മുഴുവൻ സാധൃതകളോടു കൂടി ആവിഷ്ക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഡെല്യുസ് തുടർച്ചയായി പറയുന്നുണ്ട്, ” The categories of thought must be brought before life.” ഡെല്യുസിന്റെ ചിന്തയുടെ രീതി, ‘ think otherwise’ ആണ്. തിയറി, philosophy of desire ആണ്.

ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി തന്റെ ചിന്തയെ ഊഷ്മളമാക്കിക്കൊണ്ടിരിന്ന ഡെല്യുസിന്റെ ജീവിതം ദയനീയമായിരിന്നു. ചെറുപ്പത്തിലെ ശ്വാസകോശ രോഗിയായിരിന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീട് ക്ഷയരോഗിയുമായിത്തീരുന്നു. ശ്വാസകോശം മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന ശസ്ത്രക്രീയക്ക് വിധേയനാവുന്ന ഡെല്യുസ് കൂടുതൽ രോഗിയായിത്തീരുന്നു. ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും ചെയ്യുന്നതിന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഡെല്യുസിന് തന്റെ പേന എടുത്ത് എഴുതാൻ പോലും പറ്റാത്ത ദുരവസ്ഥയിൽ ആകുന്നു. ” ഒരു പട്ടിയെപ്പോലെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകളിൽ കെട്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു” എന്ന് അദ്ദേഹം ഫിലിപ്പിനെഴുതിയ കത്തിൽ പറയുന്നു. ഒരു ദിവസം തന്റെ മുറിയുടെ ജന്നാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ചാടി ഡെല്യുസ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു.

ജീവിതത്തെ ആഗാധമായി സ്നേഹിച്ച മനുഷ്യരെ എന്തു കൊണ്ട് ജീവിതം തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നത് ഒരു കുഴപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്. ജീവിതത്തെ എല്ലാ വിധത്തിലും വെറുത്ത, ജനിക്കാതിരിക്കുന്നവനാണ് ഭാഗ്യവാൻ എന്നൊക്കെ എഴുതിയ സിയറോൺ മരിക്കുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിലാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ പ്രണയിതാക്കളായ വാൻഗോഗും ഹെമിംഗ്‌വേയും വെർജീനിയ വൂൾഫും ഡേവിഡ് ഫോസ്റ്റർ വാലസും അഭയം കണ്ടെത്തുന്നത് ആത്മഹത്യയിലാണ്. കാമ്യുസ് ആത്മഹത്യയെ വിളിച്ചത്, ‘ മെറ്റാഫിസിക്കൽ ക്രൈം’ എന്നാണ്. മനുഷ്യൻ അതിഭൗതിക ശക്തികളെ ആത്മഹത്യയിലൂടെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു.

മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ മരണത്ത വൃക്തമായി അഭിമുഖീകരിച്ചത്. ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനു കീഴെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി നിൽക്കുകയായിരിന്നു. തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എണ്ണമയമുള്ള ഒരു പാറയിൽ കാലെടുത്തു വച്ചു. മനസ്സ് തടഞ്ഞതാണ്, ആ പാറമേൽ ചവിട്ടരുതെന്നു പറഞ്ഞ്. പക്ഷെ, ഞാൻ കാലെടുത്തു വച്ചു ഉടനെ കാലു തെന്നി പിറകിലോട്ട് പാറമേൽ തലയടിച്ചു വീണു. ചുറ്റുമുള്ളവരെല്ലാം സ്തബ്ദരായി നിന്നു, ഒരാളുടെ മരണം കണ്ടിട്ടെന്നവണ്ണം. ഞാൻ ഉടനെ ചാടി എഴുന്നേറ്റു. എന്റെ തലയുടെ പിറകിൽ പൊട്ടി രക്തമൊഴുകുന്നതു കണ്ടത് അടുത്തു നിന്നിരിന്ന സുഹൃത്താണ്. അവരെന്നെ പൊക്കിയെടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയി. ഞാൻ കണ്ണടയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചുറ്റുപാടും ജീവനു വേണ്ടി പരതിക്കൊണ്ടിരിന്നു. ബാക്കി രണ്ടും ബൈക്ക് ആക്സിസന്റ ആയിരിന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണ് എന്റെ തലയുടെ അടുത്തു കൂടി കെഎസ്ആർടിസി ബസിന്റെ വീലു ഗൗനിക്കാതെ പാഞ്ഞു പോയി. Death brushed me aside.
ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്: ഞാനൊരു ഫ്രാസസസിസ്കൻ കപ്പൂച്ചിൻ ആയതിനാൽ അവരെന്നെ കുളിപ്പിച്ച് ളോഹയിടിപ്പിച്ച് ശവപ്പെട്ടിയിൽ കിടത്തും. ളോഹയുടെ കപ്പൂസ് തലയിലൂടെ ഇടും, ഒരു തൊപ്പി പോലെ. ഇറ്റലിയിലെ ഒരു പാപപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരന്റെ വസ്ത്രമാണ് ഫ്രാൻസ്സിസ് തന്റെ സന്ന്യാസ വസ്ത്രമായി സ്ഥീകരിച്ചത്. മഞ്ഞ് സമയത്ത് തലയിലിട്ടു കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരിന്നു ഈ കപ്പൂസ്. ഞാൻ ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ തലയിലിട്ടുണ്ട്, ചെറുമഴയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ. ഇതിനുശേഷം അവർ ജീവച്ഛമായ എന്റെ വിരലുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി ഞങ്ങളുടെ സന്യാസ സമൂഹത്തിന്റെ നിയമാവലി തിരുകി വയ്ക്കും. ഇതും പിടിച്ചാണ് ഞാനിനി ശവപ്പെട്ടിയിൽ കിടക്കേണ്ടത്. അതാണെന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്. നോവിഷ്യറ്റിൽ വച്ച് ഞാൻ ഈ നിയമാവലി വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീടിത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. അതിൽ നിഷ്ക്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചിട്ടില്ല. പരാജയപ്പെട്ട ഒരു കപ്പൂച്ചിൻ വൈദീകനാണ് ഞാൻ. വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ശവപ്പെട്ടിയിൽ കിടക്കേണ്ടത് എന്റെ പരാജയത്തിന്റെ ട്രോഫിയും പിടിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന്റെ പരിഹാസ്യത ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും പരിതപിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട്, മരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് എനിക്ക് അറിയിപ്പ് കിട്ടണമെന്ന് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. സഭയുടെ പുറത്തു കിടന്ന് മരിക്കാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ശവപ്പെട്ടി പോലും ഞാനർഹിക്കുന്നില്ല. ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും വിദൂരമായ ഒരു കോണിൽ ആരുടെയും ഓർമ്മയിലും ശ്രദ്ധയിലും പെടാതെ ഇടതൂർന്നു നിൽക്കുന്ന പുല്ലുകൾക്കിടയിൽ മരിച്ചു കിടക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. റിൽക്കേയുടെ ചൈതൃലേഖം ഞാൻ കടമെടുക്കും. റിൽക്കേയുടെ ശവകുടീരത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു, ” അല്ലയോ റോസാപ്പൂവേ, ആരുടേതുമല്ലാത്തതിന്റെ വൈരുദ്ധ്യമുള്ള ആനന്ദവും പേറി അനവധി അടരുകൾക്കിടയിൽ നീ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.”
ആരുടേതുമല്ലാത്തതിന്റെ വൈരുദ്ധ്യമുള്ള ആനന്ദം എന്റെ മരണത്തെയും ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രതിരോധം

ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്താശൂനൃതയാണ് പുരോഹിതന്മാർ വച്ചുപുലർത്തുന്നത്. ഒരാൾ പുരോഹിതനാകുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അയാൾ പഠിച്ച ഫിലോസഫിയും തിയോളജിയും വലിച്ചെറിയുന്നു. ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട്, സത്യം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൗരോഹിതൃത്തിൽ വിജയിക്കാനാകില്ലെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. സെമിനാരികളിലെ കാര്യവും കഷ്ടമാണ്. എങ്ങിനെയെങ്കിലും പരീക്ഷകളിൽ ജയിച്ച്, എങ്ങിനെയെങ്കിലും വൈദീകരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥികൾ. ഫിലോസഫി പഠിക്കാനുള്ള താത്പര്യമോ ബൗദ്ധികതയും പലർക്കുമില്ല. വിദേശത്തു പോയി ഡോക്ടറേറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ പുരോഹിതന്മാർ പോലും എന്തെങ്കിലും വായിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ മെനക്കെടുന്നില്ല. എല്ലാവരും വലിയ പ്രായോഗീക ബുദ്ധി കാണിച്ച് സഭയിലെ ഏതെങ്കിലും അധികാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ദിനപത്രത്തിലെ ഗോസിപ്പുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് ബൗദ്ധിക ആത്മസംതൃപ്തി അടയുന്ന പുരോഹിതന്മാരുണ്ട്. വോൾട്ടയർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, അറിവില്ലാത്ത പുരോഹിതനാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം. സമൂഹത്തിന് വലിയ ദ്രോഹം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ ധ്യാന ഗുരുക്കന്മാരും ഉണ്ട്. ദൈവരാജ്യത്തിനുവേണ്ടി മണ്ണിനെയും പെണ്ണിനെയും പൊന്നിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചവർ പെൻസിൽ കഷണങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അടിപിടി കൂടുന്ന ദയനീയ കാഴ്ചകളുമുണ്ട്.

ചിന്ത ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടുതന്നെ ഇവരെല്ലാം അബ്സലൂട്ടിസത്തിന്റ വക്താക്കളാണ്. ആപേക്ഷികമായ ഒരു ആശയത്തെയും ഇവർ സഹിക്കില്ല. അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ ആവശ്യമായ കുറച്ച് ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിന്നു. എനിക്കെതിരെ സംസാരിച്ചവരിൽ ചിലർ ഉപരിപഠനം കഴിഞ്ഞെത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരായ പുരോഹിതന്മാരാണെന്നുള്ളത് എന്നെ കൂടുതൽ സങ്കടപ്പെടുത്തുകയും നിരാശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രാവശ്യത്തെ സന്ന്യാസ പ്രതവാഗ്ദാന ചടങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചത് എന്നെയാണ്. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നെനിക്കറിയില്ല. സാധാരണ ഇത്തരം പരിപാടികൾക്ക് എന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കാറില്ല. ഇനിയെന്തായാലും ഒരു പരിപാടിക്കും ഇവരെന്ന ക്ഷണിക്കാനും പോകുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിലും എന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യമേ വിളിക്കാറുള്ളു. രണ്ടാമതൊന്ന് വിളിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മൂന്നു പ്രാവശ്യം അവർ ചിന്തിക്കും. വൈകാരികമായി, അല്ലേലുയകൾ പറഞ്ഞ്, പൊട്ടൻ തമാശകൾ പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കാൻ ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

സന്ന്യാസവ്രത വാഗ്ദാനം നടത്തുന്നവരെ ഞാൻ ഫിലോസഫി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കീർക്കേഗാർഡിനെയും നീഷേയെയും സാർത്രിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ ഞാൻ കുറ്റവും കൂടുതൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൈഡഗറിനെയാണ്. ഹൈഡഗറിന്റെ ചിന്ത ‘ Dasein’ നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. Dasein എന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മുഴുവൻ ഗ്രീക്ക് ചിന്തയെയും ഹൈഡഗർ അഴിച്ചിടിന്നു. റിൽക്കേയുടെയും ഹോൾഡറിന്റെയും കവിതകളെയും വാൻഗോഗിന്റ ചിത്രങ്ങളെയും വ്യഖ്യാനിക്കുന്നു. Dasein എന്താണെന്ന് പറയാനായി ഒരു ഉദാഹരണം അവതരിപ്പിക്കാം. ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകി തളർന്നിരിന്ന നിങ്ങൾ ഒരു വൈകുന്നേരം ടെറസിലേക്ക് പോകുന്നു. പ്രകാശത്തിന്റെ വിടുതൽ സന്ദേശങ്ങൾ പല നിറങ്ങളായി ആകാശത്ത് പടർന്നു കിടക്കുന്നു. കൂടണയാനായി പക്ഷികൾ ആകാശത്തിനു വിലങ്ങനെ പറക്കുന്നു. ഒരു നക്ഷത്രം ഭൂമിയിൽ രാത്രിയായോന്ന് എത്തി നോക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അവൃക്തവു അജ്ഞാതവുമായ എന്തോ ഒന്ന് ഉയിർകൊള്ളുന്നതായി നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. പ്രപഞ്ചവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഉണ്മ ചലനം കൊള്ളുന്നു. തികച്ചും നശ്വരനായ നിങ്ങൾ അനശ്വരതയുടെ വെളിപാടും പേറി നിൽക്കുന്ന ഈ Sublime നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങൾ Dasein ആണ്. Sublime ഒരു bitter sweetnes ആണെന്ന്കാന്റ് പറയുന്നു . Dasein ആയിരിക്കുക എന്നു വച്ചാൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുക എന്നു കൂടി അർത്ഥമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ Dasman ആയിച്ചുരുങ്ങിപ്പോകും, ലോകത്തിന്റെ ശബ്ദമുഖരിതമായ ഗോസിപ്പുകളിൽ നിപതിച്ച്.

ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഹൈഡഗറിനെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരാടോണ് ഞാനിപ്പോൾ സന്ന്യാസത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇതാണ്: സന്ന്യാസം നരച്ച ആകാശമുള്ള, ഏകാതനതയുടെയും വിരക്തതയുടെയും ലോകമല്ല. സന്ന്യാസം ഒരു erotic affair ആണ്. നിങ്ങളുടെ വികാരവും സഹജാവബോധവു ബലി കഴിക്കാൻ സന്ന്യാസം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. പകരം അതിനെ കൂടുതൽ ആഴമുള്ളതാക്കുക, കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയുള്ളതാക്കുക എന്നാണ് സന്യാസം പറയുന്നത്. സെന്റെ അഗസ്റ്റിൻ പറയുന്നു, ” yearning makes my heart deep.” തീവ്രഭിലാഷത്താൽ ആഴമുള്ള ഹൃദയങ്ങൾ ഉപരിപ്ലവതയിൽ അഭിരമിക്കുന്നില്ല. ദൈവം അഗാപ്പെ മാത്രമല്ല, ഇറോട്ടിക് കൂടിയാണ്. അനുഭൂതികളുടെ ചിറകുകൾ മുളച്ചപ്പോൾ ആവിലയിലെ അമ്മ തെരേസ വിളിച്ചു പറയുന്നു, “O God, you kissed me with the kiss of your mouth!” വീണ്ടും തെരേസ പറയുന്നു,” ദൈവമേ, നീയെന്നെ ചലനം കൊള്ളിക്കുന്നു” ഈ ചലനത്തിലായിരിക്കുക. പ്രണയത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ആലില പോലെ വിറക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും ദൈവത്തിന്റെ ചലനത്തിൽപ്പെട്ട് വിറ കൊള്ളട്ടെ !

എന്താണ് സന്ന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രസക്തി? നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവരാജ്യം എന്ന സ്വപ്നം ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുഴപ്പം പിടിച്ചതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായ കാര്യമാണ് ഒരു സ്വപ്ന രാജ്യം ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നത്. നമ്മുടെ നിരന്തരമായ പരാജയം ഒരു തെളിവാണ്. പക്ഷെ, ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പരാജയത്തെ ഗൗനിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ശ്രമത്തിൽത്തന്നെ അവൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രശ്നത്തിൽ ചെന്നുചാടിയത്. ബുദ്ധനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു. ബുദ്ധനും ക്രിസ്തുവും രണ്ടു മാർഗ്ഗകൾ അനുവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ക്രിസ്തു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തെ അന്വേഷിക്കുക, ബാക്കിയെല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടും. ബുദ്ധൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുക, ബാക്കിയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാകില്ല . വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനും ബുദ്ധനും അറിയാം ദൈവരാജ്യം ലഭിച്ചവന് മറ്റൊന്നും ആവശ്യമുണ്ടാകില്ല . ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാം വിറ്റുകളയണമെന്ന് ക്രിസ്തു പറയുന്നുമുണ്ട്. എങ്കിലും ദൈവരാജ്യത്തക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബുദ്ധൻ തന്നെയാണ്. ബുദ്ധനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധമത ചിന്തകനായ നാഗാർജുനനെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കേണ്ടിവന്നു. നാഗാർജുന പറയുന്നു, “as long as you are capable to distinguish between Moksha and Samsara, you are in samsara.” മോക്ഷത്തെയും ലോകത്തെയും നിങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ ലോകത്തിലാണ്. ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടാനിടയായ ശുദ്ധവും മഹത്തരവുമായ ആശയമാണിത്. എന്തുകൊണ്ട് പോളിന് ഇത് പറയാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥ സന്ന്യാസം, ലോകത്തെ മോക്ഷത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നില്ല, അവനു ലോകം തന്നെ മോക്ഷമായ മാറുന്നു. അവനിൽ നിന്നും എല്ലാ വേർതിരിച്ചുകളും മാഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ അതു കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ ലോകത്തു തന്നെയാണ്. ഈ ലോകം തന്നെയാണ് ദൈവരാജ്യമായി മാറ്റപ്പെടുന്നത്. ചില മനുഷ്യർക്ക് വഴി തെറ്റുന്നത് പ്രകാശത്തിൽ നടക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ്, ഇരുളിനുമാത്രം നൽകാനാവുന്ന ജ്ഞാനം അവർക്ക് എങ്ങിനെയോ നഷ്ടമായി.

സന്ന്യാസ പ്രതവാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരോട് ഇത്തരത്തിലാണോ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത്. ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ ശക്തവും പോംവഴികൾ ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരു ഭാഷ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബുദ്ധൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു കത്തോലിക്കാ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നു പ്രസംഗിക്കാമോ? പാടില്ല എന്ന് ഉച്ചത്തിലും നിശബ്ദതയിലും പറയുന്നവർ എന്റെ മുന്നിലുണ്ട്. മറ്റു മതങ്ങളുടെ ദർശനവും സൗന്ദര്യവും ഉൾക്കൊള്ളാതെ പോകുമ്പോൾ ശുഷ്ക്കമായ പോകുന്നത് എന്റെ മതം തന്നെയാണ് എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാനേ സാധിക്കുകയുള്ളു. അബ്സലൂട്ടിസം എന്റെ തട്ടകവ്വുമല്ല.

പ്രശ്നത്തിൽ ചെന്നു ചാടുക എന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ പെട്ടെന്ന് ശത്രുക്കൾ ആക്കാനുള്ള കല ഞാനെങ്ങനെയോ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ രംഗം ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പുരോഹിതൻ വിളിച്ചതുകൊണ്ട്, ‘ശരീരം’ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു ചർച്ചയെ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ചെല്ലുന്നത്. ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ആഴമുള്ള ചിന്തകളുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഒരു വിദ്യാർഥി അവതരിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം സജീവമായ ഒരു ചർച്ചയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചർച്ചയ്ക്ക് സമാപനമായി ചില പരാമർശങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകേണ്ടിവന്നു. ശരീരം ശരീരം മാത്രമാണോ അതോ അത് ആത്മാവിന്റെ ഒരു ചട്ടക്കൂട് മാത്രമാണോ? ഒരു ശരീരം ആയിരിക്കുക എന്ന പ്രതിസന്ധി മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് തരണം ചെയ്യുക? എന്നിങ്ങനെ തത്വചിന്തയെ ഭേദിച്ച് നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. എങ്കിലും ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അതിഭൗതിക മായാദർശനങ്ങളും ഇല്ല. ഒരു ശരീരം ആയിരിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ടോയ്‌ലറ്റിൽ വച്ചാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ശരീരം സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ഉത്പാദന, പ്രത്യുൽപാദന, വിസർജന വ്യവസ്ഥയാണ്. ക്രിസ്തുവും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. ദൈവം മനുഷ്യൻ ആയപ്പോൾ അവൻ ചെന്നു പതിച്ചത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിലും അപകടകരമായ അവസ്ഥകളിലുമാണ്. തിന്നുന്ന, കുടിക്കുന്ന, വിയർക്കുന്ന, തുമ്മൂന്ന, ചുമക്കുന്ന, വേദനിക്കുന്ന, ക്ഷീണിക്കുന്ന, വിസർജിക്കുന്ന ഒരു ശരീരമായി ദൈവം മാറി. ഈ പ്രതിസന്ധികളിൽ വീണുഴലിയപ്പോഴാണ് പ്ലോട്ടൈനസ് പറഞ്ഞത്, “I am ashamed to have a body.” എത്രയൊക്കെ ആകാശത്തിന്റെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ശരീരം സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ശരീരം സമം ഭാരം.

ലൈംഗികതയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സംഘർഷം എങ്കിൽ ക്രിസ്തു തീർച്ചയായും ഈ സംഘർഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിരിക്കണം. ഈ സംഘർഷം അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു വിശുദ്ധിക്കും അർത്ഥമില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ ലൈംഗികതയുടെ സംഘർഷങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്.? എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവന്റെ ലൈംഗികത കൊണ്ട് അവൻ എന്തു ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അന്ത്യ അത്താഴത്തിലാണ്. ഒരാൾ തന്റെ ശരീരം മറ്റൊരാളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് ലൈംഗീകതയെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന ക്രിസ്തുവിന്റെ ലൈംഗികതയാണ്. കാലങ്ങളെയും ദേശങ്ങളെയും ഭേദിച്ച് നിൽക്കുന്ന സ്നേഹമായി അവൻ അവന്റെ തൃഷ്ണകളെ പരിവർത്തനം ചെയ്തു. സ്പിനോസ പറയുന്നതാണ് സത്യം, “We don’t know what our body is capable of.” ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം capable ആണ്, നിരന്തരം മുറിക്കപ്പെടുവാനും പങ്കുവെക്കപ്പെടുവാനും. ഇതവന്റെ ലൈംഗികത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്താണ്?

എന്റെ പ്രൊവേക്കേഷൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഇന്റർനാഷണൽ ഫോർമേഷൻ കൗൺസിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രയർ എന്നെ കറക്ട് ചെയ്തു, എന്റെ സംസാരം അതിരുകടന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. കുർബാനയെ ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചിന്തകൾ ദൈവശാസ്ത്ര വിദ്യാർഥികളെ വഴിതെറ്റിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ലൈംഗികത എന്ന വാക്കിന് നമ്മൾ വല്ലാതെ ഭയക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഭയത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ഉത്തമഗീതം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കട്ടെ! ദൈവ-മനുഷ്യ ബന്ധത്തിന്റെ ആത്മീയതയായി ഈ പുസ്തകത്തെ വായിക്കാൻ എന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. തികച്ചും രതിസമ്പന്നമായ ഒരു പ്രണയ കാവ്യമാണിത്. സോളമനേക്കാൾ ഒമർഖയ്യാമിന്റെ തൂലികക്ക് ചേരുന്ന വരികൾ. ഇതെഴുതിയ പെൺകുട്ടിയെ എനിക്ക് കാണാനാകുന്നുണ്ട്. അഴിച്ചിട്ട അവളുടെ മുടിയിഴകളുടെ ഗന്ധം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു. കറുത്തിരുണ്ട അവളുടെ കണ്ണുകളുടെ ആഴങ്ങളിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒഴുകി നടക്കുന്നു. പ്രാചീനമായ അനുഭൂതികൾ നിറഞ്ഞ അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും മുട്ടുമടക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരേ സമയം പുരുഷനും സ്ത്രീയും ആയിത്തീരുന്നു. പ്രണയ വേലിയേറ്റത്തിന്റെ ആവേഗങ്ങളിൽ കുതിച്ചെത്തുന്ന ശരീരത്തിന്റെ തൃഷ്ണകളിൽ ആത്മാവ് ആമഗ്നമാകുന്നു.

Advertisements

ഒരു മടിയന്റെ സുവിശേഷം

തന്റെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് വൃക്തമായ ധാരണയില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റ പ്രയോജനമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ള, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ പേടിക്കുന്ന, അതൃന്തികമായ മനുഷ്യന്റെ വിധി പരാജയപ്പെടാനുള്ളതാണെന്ന ഉൾവിളിയുള്ള ഒരാൾ എന്തിലാണ് അഭയം പ്രാപിക്കുക? ഞാൻ അഭയം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അലസതയിലാണ്. എങ്ങിനെ അലസനായിരിക്കാം എന്നതാണ് എന്റെ അനേഷണം. മടിയന്മാരുടെ രാജ്യം വരണമേ എന്നതാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന. വായനയും ചിന്തയും മാത്രം ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു അലസ സഞ്ചാരകനായിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വല്ലാത്ത കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള മനുഷ്യരെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയും അവരിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരെന്നെ നിസ്സാരനാക്കിക്കളയുന്നു.

മടിയന്മാർ പൊതുവേ സ്വപ്നജീവികളാണ്. സൂര്യോദയത്തെക്കാൾ അവർ സുര്യാസ്തമയത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മഴക്കാലമാണ് അവരുടെ പ്രീയപ്പെട്ട സീസൺ. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാളം അവർ എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിക്കുന്നു. സ്വപ്നജീവിയിൽ നിന്നു ബുദ്ധിജീവിയിലേക്കുള്ള ദൂരം വളരെ ചെറുതാണ്. മടിയന്റെ തലയിൽ തേങ്ങാ വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ആപ്പിൾ വീഴാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ഇവിടെ ബുദ്ധിജീവികളുണ്ടായിരികും. 1895-ൽ ഇറ്റലിയിലെ ഒലിവ് തോട്ടത്തിൽ അലസനായി ഇരുന്നു കണ്ട ദിവാസ്വപ്നത്തിൽ നിന്നാണ് ഐൻസ്റ്റിൻ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ശീലുകൾ മെനഞ്ഞത്.

മടിയന്മാർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ധാർമ്മികമായ മേന്മ അവർ ചതിയന്മാർ അല്ലന്നുള്ളതാണ്. വഞ്ചനയ്ക്ക് ഒരു മിനിമം ഔത്സുക്യം ആവശ്യമാണ്. ചതിക്കപ്പെട്ടാലും ചതിക്കാതിരിക്കാൻ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അലസന്മാർ വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വിവാഹത്തിന്റെ ബൂർഷ്യറ്റിക് ആഘോഷങ്ങളും പ്രായോഗിക വശങ്ങളും അലസന്മാർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല. പ്രായോഗീക ബുദ്ധിക്കാർ അറുബോറന്മാരാണെങ്കിലും, വിവാഹം അവർക്കാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചേരുക.

ഉപയോഗപ്രദമായ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളെല്ലാം വലിയ തോതിൽ വെയ്സ്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. വെയ്സ്റ്റുകളൊന്നും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ സ്വയം വെയ്സ്റ്റഡ് ആയി മാറുക എന്നതാണ് ഒരു മടിയന്റെ ലക്ഷ്യം. വയലുകളൊന്നിലും അവനു അഭയം കണ്ടെത്താനാവില്ല. പിതൃസ്വത്തെല്ലാം ധൂർത്തടിച്ച് അവൻ പന്നിക്കൂട്ടിൽ അഭയം തേടുന്നു. ഒരു പന്നിക്കൂട്ടിൽ വച്ച് ധുർത്ത പുത്രനുമാത്രം മനസ്സിലാക്കാനാവുന്ന ചില സത്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്.

ഭൂമി, എന്തായാലു നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, മനുഷ്യരെ കൊണ്ടും അവന്റെ വിജയകളെക്കൊണ്ടും ചരിത്രസ്മാരകങ്ങൾ കൊണ്ടും. എന്തിനേറെ, ബഹിരാകാശം പോലും അവൻ നിക്ഷേപിച്ച റോക്കറ്റുകൾ കുന്നുകൂടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭൂമി മുഴുവന് കവർന്നെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മഞ്ഞുപാളികൾ ഉരുകി അപ്രതൃക്ഷമാകുന്നു. പുഴകളും വൃക്ഷങ്ങളും മലകളും താഴ്വാരങ്ങളും എല്ലാം മനുഷ്യന്റെ പടയോട്ടത്തിൽ പെട്ട് ഞെരിഞ്ഞമരുന്നു. ഇനി ഭൂമിയുടെ പ്രതീക്ഷ അലസന്മാരിലാണ്, യാതൊരു പടയോട്ടത്തിലും താത്പര്യമില്ലാത്ത, ഒരു സ്മാരകത്തിലും കണ്ണു വയ്ക്കാത്ത, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തന്റെ ഇടം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള മടിയന്മാരിലാണ് ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയും. മടിയന്റെ മരണം തികച്ചും സ്വച്ഛന്ദമായിരിക്കും . അവനെ വിട്ടു പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ പിന്നാലെ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഒന്നുമില്ല. അവന്റെത് തികച്ചും ആശയ സമ്പുഷ്ടമായ മരണമായിരിക്കും. നീഷേയുടെ സരാതുഷ്ട്ര പറയുന്നു, “I shall show you the consummating death which shall be a spur and a promise to the living.”

തൊഴിലിനെയും ഉത്പാദനത്തെയും വല്ലാതെ മാർക്സ് മഹത്ത്വവത്കരിച്ചു. എല്ലാ തൊഴിലുകളും അതേ അളവിൽ തൊഴിലില്ലായ്മയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുവന്റെ കട മറ്റൊരുവന്റെ കടയുടെ അടച്ചു പൂട്ടലിനു കാരണമാകുന്നുണ്ട്. തൊഴിലാളികൾ പുതിയ ജന്മികളായ മാറുന്നത് മാർക്സ് മുൻകൂട്ടി കണ്ടില്ല. തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലിന്റെ അടിമകളായി മാറുന്ന അവസ്ഥ ഇന്ന് സംജാതമായി. മനുഷൃൻ ഒരു തൊഴിൽ ജീവിയാണെന്ന് മാർക്സ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. മനുഷൃൻ തൊഴിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ അർഹിക്കുന്ന വിനോദത്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം. ചിന്തയെ ബലപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ഘടകം മാത്രമായിരിക്കണം തൊഴിൽ. പണമാണ് മനുഷ്യൻ കണ്ടു പിടിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കള്ളം. അലസതകൊണ്ട്, നിഷ്ക്രീയത്വം കൊണ്ട്, പണത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വിപ്ലവം. എല്ലാ സംസ്ക്കാരങ്ങളും പണിതുയർക്കപ്പെട്ടത് ചതിയുടെയും കൊലയുടേയും പിടിച്ചു പറിയുടേയും കുടിയൊഴിപ്പക്കലിന്റെയും രക്തത്തിൽ മുങ്ങിയ കൈകൾകൊണ്ടാണ്. അലസത കൊണ്ട്, നിഷ്ക്രീയത്വം കൊണ്ട്, നമ്മുക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരിന്നെങ്കിൽ?

പ്രവൃത്തികൾ കുന്നു കൂടിയപ്പോൾ നമ്മുക്ക് നഷ്ടമായത് ധ്യാനാത്മകതയുടെ ചാലക ശക്തിയാണ്. വേഗതയുടെ കാലഘട്ടം ധ്യാനാത്മകമല്ലന്ന് മാർസൽ പ്രുസ്ത് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. പോയ് പോയ കാലത്തിനു തിരിച്ചു വരവ് നൽകാൻ ആവശ്യമായ ധ്യാനാത്മത നമ്മുടെ കാലത്തിന് നഷ്ടമായി എന്നദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. സൗന്ദര്യം പോലും ധ്യാനാത്മകമായ മനസ്സുകൾക്കു മാത്രം വെളിപ്പെട്ടു കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. മടിയൻ ലക്ഷ്യകളുടെ മായികതയിൽപ്പെടുന്നില്ല. അവനറിയാം യാത്ര തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന്. ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാതെയുള്ള അലച്ചിലിനും അർത്ഥമുണ്ട്. ലക്ഷ്യവും അർത്ഥവും അന്വേഷിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത മുഷിപ്പ് അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ്. ഈ ജീവിതത്തെ ജീവിക്കാത്തവരാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ജീവിതം പട്ടികളുടെ മുൻപിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ട എല്ലിൻ കഷണകളാണ്. ചില പട്ടികൾ അതു കടിച്ചു കീറി തിന്നുമ്പോൾ മറ്റു ചില പട്ടികൾ അനേഷിക്കുന്നു, ഇതാരാണ് എന്റെ മുൻപിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ടത്? അവരെ സംബദ്ധിച്ച് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ളതല്ല, പീഢയുടേതാണെന്ന് കസൻദ് സാക്കിസ് എഴുതുന്നു. മടിയന്മാർക്ക് ജീവിതം ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല, പരീക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ്.

പ്രവൃത്തി കൂടാതെയുള്ള വിശ്വാസം മരിച്ചതാണെന്ന് യാക്കോബ് ശ്ലീഹാ പറയുന്നു. വിശ്വാസം മാത്രം മതിയെന്നാണ് പോളിന്റെ വാദം. എന്തൊക്കെയായാലും ചിന്ത കൂടാതെയുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ഏറ്റവും തൊന്തരവ്. ചിന്തയില്ലാത്ത മനുഷ്യർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് വലിയ ദുരന്തങ്ങളായിത്തിരുന്നു. യാതൊരു കഥയുമില്ലാത്ത മനുഷ്യർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭൂമിക്കുചുറ്റും കുന്നു കൂടി ശ്വാസം മുടിക്കുന്നത് . നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കനുസൃതമായ ആത്മീയ ബലം നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നന്മ പ്രവൃത്തികൾ പോലും തിന്മയായി മാറുമെന്ന് സിമോൺ വെയിൽ പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നന്മ പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെയും ദൈവത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നിന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മുഖം മറച്ചു കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭൗതീക വസ്തു എന്ന വാദവും തെറ്റാണ്. ചിന്തയാണ് ഏറ്റവും ഭൗതീകമായ കാര്യം. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഗതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതുതന്നെ മനുഷകൻ കണ്ടെത്തുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങളാണ്. ഭൂമിയുടെ നെടുനാളത്തെ നിലനിൽപ്പിന് കാരണമാകുന്ന ആശയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഇന്നിന്റെ ആവശ്യം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചിന്തയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രവൃത്തി. സൈദ്ധാന്തികതയുടെ പിൻബലമില്ലാത്ത ഏതു രാഷ്ട്രീയ സാമുഹിക മുന്നേറ്റങ്ങളും വിസ്മൃതിയുടെ ശ്മശാനങ്ങളിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് മാർക്സ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാരികളായി തെരുവോരങ്ങൾ കയ്യേറിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൽ മുഖമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിന് ആശയബലം നൽകിയ ചിന്തകന്മാരായ റുസ്സോയ്ക്കും വോൾട്ടയറിനും വൃക്തമായ മുഖമുണ്ട്. ചരിത്രത്തിന് വൃക്തത നൽകുന്നത് അതിലെ പ്രവൃത്തികളല്ല, അതു കൈവരിച്ച ആശയങ്ങളാണ്.

എസ്കേപ്പിസവും എസ്കേപ്പു തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ചിന്തകനായ ആൻഡ്രു കുൾപ്പ് പറയുന്നു, “Escapism is the great betrayer of escape. The former is simply “withdrawing from the social,” whereas the latter learns to “eat away at [the social] and penetrate it,” everywhere setting up “charges that will explode what will explore, make fall what must fall, make escape what must escape” as a “revolutionary fore.” ഒളിച്ചോടൽ, രക്ഷപ്പെടൽ, പലായനം ചെയ്യൽ, അഞ്ജാതനായിരിക്കൽ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ കാൽപ്പാടുകളോ തെളിവുകളോ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ വിരലടയാളങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി നമ്മളെ മോണിട്ടർ ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റുകൾ നാളെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും വികാരങ്ങളെയും മോണിട്ടർ ചെയ്ത് നമ്മളെ അടിമകളാക്കിവയ്ക്കും. ഒരിക്കലും ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെയും പക്ഷത്തായിരിക്കരുത്. എപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കുക. ഭരണപക്ഷത്തിനേക്കാൾ സത്യവും ധാർമ്മികതയുമുള്ളത് പ്രതിപക്ഷത്തിനാണ്. ഗവൺമെന്റിന്റെ ആയുധ ഇടപാടുകളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തുക വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. ഒരിക്കലും പിടിക്കപ്പെടരുത്. രക്ഷപ്പെടാനും, ഓടിക്കളയാനും അഞ്‌ജാതനായിരിക്കാനുമുള്ള വിരുതുണ്ടായിരിക്കണം. സർക്കാരിന്റെ ചാരന്മാരെ എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണം.

ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഉപമകളിലൊന്നാണ് താലന്തുകളുടെ ഉപമ. ഇതൊരു കുഴപ്പം പിടിച്ച ഉപമയാണ്. സേവകന്മാർക്കാർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു യജമാനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സേവകനു അഞ്ചു താലന്ത് നൽകിയപ്പോൾ രണ്ടാമനു രണ്ടു താലന്തു മൂന്നാമന് ഒന്നും നൽകി. ഇതിൽത്തന്നെ വൃക്തമായ പക്ഷപാതം ഉണ്ട്. ഒന്നാമൻ അഞ്ചിനെ പത്താക്കുകയും രണ്ടാമൻ രണ്ടിനെ നാലാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മൂന്നാമൻ യജമാനനോടുള്ള എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തനിക്കു കിട്ടിയ ഒരു താലന്ത് കൊണ്ടു പോയി കുഴിച്ചിട്ടു. യജമാനൻ അവന്റെ കൈയിലിരിന്ന ഒരു താലന്ത് മേടിച്ച് അഞ്ചു കിട്ടിയവനു കൊടുത്തു എന്നിട്ടവനെ ശിക്ഷിച്ചു അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തു. കഥയുടെ സന്ദേശമായി ക്രിസ്തു പറയുന്നു, ഉള്ളവന് വീണ്ടും നൽകപ്പെടും ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്നും ഉള്ളതു കൂടി എടുക്കപ്പെടും . ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനാവശ്യമായ നന്മകളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കഥപറയുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടു പേർ ശരിയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തീക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്നു കൊണ്ട് ഈ കഥയെ ചിന്തിച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെവനാണ് ശരി. മുതലാളിഞ്ഞ, മൂലധന വ്യവസ്ഥിതിയെ ഒറ്റു കൊടുക്കുന്ന whistleblower ആണവൻ. എല്ലാ ബാങ്കിംഗ് കൊള്ളയടിക്കുമെതിരെ നിൽക്കുന്ന വിപ്ലവകാരിയാണവൻ. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നന്മ ജനാധിപതൃത്തിലെ തിന്മയാണ്. ഉള്ളവനു വീണ്ടും കിട്ടുകയും ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്നും ഉള്ളതു പോലും എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നീതി, മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതി നടത്തുന്ന വൻ അനീതിയാണ്. പാപപ്പെട്ടവൻ വീണ്ടും പാപപ്പെട്ടവനാകുകയും സമ്പന്നൻ വീണ്ടും സമ്പന്നനാവുകയ്യും ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തീക വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരെ കലഹിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ സേവകനെയാണ് നമുക്കിന്നാവശ്യം.

Advertisements

പക്ഷികളും ഞാനും

1

ഞാൻ പക്ഷികളെ സ്നേഹിക്കുന്നു,

അവരുടെ വിചാരരഹിതമായ മൗനത്തെ.

പക്ഷികളെപ്പോലെ,

പറക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയെ ഓർക്കാനും

നടക്കുമ്പോൾ ആകാശത്ത ഓർക്കാനും

എനിക്കാവുന്നില്ല.

പേടികളെ ഒരു മരച്ചില്ലയിൽ മറന്നുവെയ്ക്കാൻ

പ്രണയങ്ങളെ തുവലുകളാക്കി പറത്തിവിടാൻ

ഞാൻ പരാജയപ്പെടുന്നു.

പക്ഷികളെപ്പോലെ,

ഒരു തീരത്ത്

അലക്ഷ്യമായി

ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ

തികച്ചും നിരാലംബനായി

മരിച്ചു കിടക്കാൻ

ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു.

2

ദേശാടന പക്ഷികളെ പിൻതുടർന്നാണ് എന്റെ വഴികളെല്ലാം തെറ്റിയത്

മുറ്റത്തെ മൈനയെ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പേരുണ്ടായത്

കാക്കകളെ വെറുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിരൂപനായത്

കുരുവികളോട് കൂട്ടുകൂടിയതോടു കൂടി ഞാൻ ഏകാകിയുമായ്

എങ്കിലും,

ദൂരേക്കു പറക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്തുള്ളവ

നമ്മുടേതാകുന്നതെന്ന് അവരെന്നെ പഠിപ്പിച്ചു

നമ്മുടേതല്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ് ആകാശം

നമ്മളെ നിരസിക്കാത്തതെന്നു പറഞ്ഞു

പക്ഷെ,

മഴയെ, മഴയെ മാത്രം പേടിക്കുക

മഴയിൽ പെയ്തിറങ്ങുന്ന തൂവലുകളെല്ലാം

ചിറകുകളെ തിരയുന്ന മരണമാണ്

Advertisements

ഒരു പ്രസംഗ നിരൂപണം

ഫാദർ ഡാനിയേൽ പൂവണ്ണത്തിലിനെ മറ്റു ധ്യാന ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അച്ചന് ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്യമുണ്ട്. ശ്രവണ സുഖമുള്ള ശബ്ദം അച്ഛനുണ്ട്. അനർഗളവും സുന്ദരവുമായ ഒരു ഭാഷ അച്ഛൻ കരഗതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് കാര്യപ്രസക്തി നൽകാനുള്ള ശ്രമവുമുണ്ട് . എന്റെ ഇടവകയിൽ അച്ഛൻ നടത്തിയ ധ്യാനം വളരെ വിജയമായിരിന്നു. അച്ഛന്റെ ധ്യാനത്തെ അനുഗമിക്കുകയും അതിനെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി വിശ്വാസികളുമുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്ത അച്ഛന്റെ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കാനിടയായി. ആത്മാർത്ഥത തുളുമ്പുന്ന, അനിതസാധാരണമായ ഒരു ആമുഖം നൽകിയിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് ഞാനതു കേൾക്കാൻ തുനിഞ്ഞത്. അച്ഛൻ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ദർശനം എല്ലാവരും സാകൂതം ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്നാണ് . ഈ ദർശനം പങ്കുവയ്ക്കാനാണ്‌ അച്ഛൻ ജനിച്ചത്. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അച്ഛൻ മരിക്കാതിരിക്കുന്നത് . ദൈവം അച്ഛനു നൽകിയ ഒരു വെളിപാട് ആണിത്.

അച്ഛനുകിട്ടിയ ഈ ദർശനം വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ യാഥാർത്ഥൃതയുടെയും ശക്തിയുടെയും പിന്നിലുള്ള ദൈവശാസ്ത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനായി അച്ഛൻ പുതിയ നീയമത്തിലുള്ള രണ്ടു അത്ഭുതങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആദ്യത്തേത് ക്രിസ്തു അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ അത്ഭുതത്തിൽ നിന്നും അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന് എന്തു കൊടുത്താലും അവനതിനു മാറ്റം വരുത്തും, അവനതിനെ ഇരട്ടിയാക്കും എന്നതാണ്.

രണ്ടാമത്തേത്, ക്രിസ്തു കടലിനു മീതേ നടന്ന അത്ഭുതമാണ്. ഇതെങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനു സാധിച്ചു എന്നു കാണിക്കാൻ അച്ഛൻ മറ്റൊരു കാര്യത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു; കടലിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വഞ്ചി, കടലിൽ താഴ്ന്നു പോകാൻ മാത്രം ഭാരം വഞ്ചിക്കുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രത്യേക ആകൃതിനിമിത്തം വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു പോകാതെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. സുവിശേഷത്തിൽ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പരാമർശമില്ലെങ്കിലും അച്ഛൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു വെള്ളത്തിനു മീതേ നടക്കാനുള്ള ഏതോ ഒരു ആകൃതി കൈക്കൊണ്ടു എന്നാണ്, അല്ലാതെ വെള്ളത്തിനു യാതൊരുവിധ മാറ്റവും സംഭവിച്ചില്ല. ഇങ്ങനെ, അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള, കാലിനു മീതേ നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്രിസ്തുവിനു തീർച്ചയായും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന അപ്പത്തിനെയും വീഞ്ഞിനെയും സ്വന്തം ശരീരരക്തങ്ങളാക്കി പകർത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഡാനിയേൽ അച്ഛന്റെ പ്രധാനമായ വാദം. അച്ഛന്റെ ഈ വാദത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കഴമ്പൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്.

ഒരു കാര്യത്തിന്റെ സത്യം മറ്റൊരു കാര്യത്തിന്റെ സത്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കുഴപ്പം. വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സത്യം ക്രിസ്തു കടലിനു മീതേ നടന്നതിനെയും അപ്പം ഇരട്ടിയാക്കിയതിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ, വിശുദ്ധ കുർബാനയുടേത് ഒരു വിധേയ സത്യമാണ്. വിധേയ സത്യം ഒരു ചിന്നഭിന്ന സത്യമാണ്. ഇതിന്റെ സത്യം അതാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലമേയുള്ളു. ഇതിലൊന്ന് സത്യമല്ലാതായാൽ ഇതിന്റെ സത്യം ചിന്നഭിന്നമായിപ്പോകും . ഫിലോസഫി ഈ അബദ്ധ ചിന്തയെ വിളിക്കുന്നത്, corelationism എന്നാണ്. Corelationism പറയുന്നത് ഇതാണ്: ’X’ is not right without the giveness of ‘Y‘. ഡാനിയേൽ അച്ഛൻ പെട്ടുപോയത് ഇത്തരം ഒരു കോറിലേഷണിസത്തിലാണ്. പരസ്പരബദ്ധിത ചിന്തയിലൂന്നിയ അച്ഛന്റെ വാദം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മഹത്വം ഉയർത്തുകയല്ല, താഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അച്ഛൻ അതാഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും.

അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച് ഒരു അത്ഭുതമായി ക്രിസ്തു മാറി എന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നതിലും മനുഷ്യത്വപരമായ ചില ശരിക്കേടുകളുണ്ട്. ലോകത്തെ ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യരും ജീവിച്ചത്, ജീവിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട്, ദാരിദ്രൃത്താലും രോഗങ്ങളാലും ഹിംസിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ക്രിസ്തു സ്വീകരിച്ചത് അത്ഭുങ്ങൾക്ക് അനുകുലമായ നിലപാടല്ല, പ്രതികുലമായ നിലപാടായിരിന്നു. മരുഭൂമിയിൽ ചെകുത്താൻ ക്രിസ്തുവിനോടാവശൃപ്പെട്ടതും, കുരിശിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ പടയാളികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതും ഒരു അത്ഭുതമായി മാറാനായിരിന്നു. യാതൊരു അത്ഭുതങ്ങളുടെയും കനിവ് ലഭിക്കാതെ വിശപ്പിന്റെ മരുഭൂമിയിൽ അലയുന്ന, മരണത്തിന്റെ പ്രചണ്ഡതയേറ്റ് കുരിശിൽ കിടന്നു പിടയുന്ന മനുഷൃരോടൊപ്പം എണ്ണപ്പെടാനായി അവൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ മായികതകളെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്സഹായതയുടെ കുരിശിൽ പിടഞ്ഞുമരിച്ചു. ഈ ക്രിസ്തുവിനെ മറക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ കെട്ടുകാഴ്ചയിൽ സഭയെ വീഴ്ത്തി പിശാച് പലപ്പോഴും വിജയിക്കുന്നത്.

സുവിശേഷത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളുള്ളത് നമ്മളെ വിശ്വസിയാക്കനല്ല, അവിശ്വാസിയാക്കാനാണ് എന്ന നിരീക്ഷണം നടത്തിയത് ബ്ലെയ്സ് പാസ്ക്കലാണ്. അത്ഭുതങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുന്നവർക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് അന്യമായി നിൽക്കും. ക്രിസ്തു ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യനല്ലായിരിന്നു. തികച്ചും ഭൗതീകനായ മനുഷൃനായിരിന്നു. ഒരു ഭൗതീകനായ മനുഷ്യനു ചെയ്യാനാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ ക്രിസ്തു ചെയ്തിട്ടുള്ളു. ആത്മീയമായി വിശദീകരിച്ച് സുവിശേഷത്തെ തേജോവധം ചെയ്തില്ലാതാക്കുകയാണ് പല സുവിശേഷ പ്രഘോഷകരും. സാധാരണക്കാരനായ ക്രിസ്തുവിനെ ഭയക്കുകയും അസാധാരണക്കാരനായ ക്രിസ്തുവിനെ തൽസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അസാധാരണത എത്ര പെട്ടെന്നാണ് മടുപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അവർ മറന്നു പോകുന്നു. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സർക്കസ്. വർഷത്തിൽ രണ്ടാമതൊന്നു കാണാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അതിലൊരു മടുപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ, സാധാരണ ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ മടുപ്പിക്കില്ല, അതിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ. ജീവിതത്തിന്റെ ഭംഗി അതിന്റെ വെറും സാധാരണതയാണ്. ഈ ഭംഗിയെയാണ് ക്രിസ്തു ‘സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ’ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും വാഴ്ത്തുന്നതും: അന്നന്നു വേണ്ടുന്ന അപ്പം അന്നന്നു കിട്ടുന്ന സാധാരണത, അന്നന്നുള്ള മുറിവുകൾ അന്നന്നു ക്ഷമിച്ച് ഉണക്കുന്ന വെറും സാധാരണത. വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചോ? ഇല്ല, എന്നു തന്നെയാണ് ഉത്തരം. ക്രിസ്തു മടക്കിക്കൊടുക്കൽ മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതായപ്പോൾ അതു പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലാക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു ചെയ്തത്. മനുഷ്യൻ നടക്കേണ്ടവനാണ്, അതു കൊണ്ട് തളർവാത രോഗിയോട് അവൻ നടക്കാൻ പറഞ്ഞു. മനുഷ്യൻ കാണേണ്ടവനാണ്, അതുകൊണ്ടവൻ അന്ധനോടു കാണാൻ പറഞ്ഞു. മനുഷ്യനു അപ്പമുണ്ടായിരിക്കണം, അതു കൊണ്ടവൻ അപ്പത്തിനോടിരട്ടിയായി മനുഷ്യരെ ഊട്ടാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൽ തെളിയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കഴിവല്ല, ഇരട്ടിയാകാനുള്ള അപ്പത്തിന്റെ കഴിവാണ്. ക്രിസ്തുവിനറിയാമായിരിന്നു, നമ്മുടെ കൈയിലുള്ള അപ്പത്തിനെല്ലാം ഇരട്ടിയാകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, നമ്മൾ അവ മുറിച്ച് പങ്കുവയ്ക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളു. പിന്നെ, കടലിനു മീതെ ക്രിസ്തു നടന്ന സംഭവം, ഇതു വിശദീകരിക്കാൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് തന്നെ വേണ്ടിവരും. അത്ഭുതങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രവണത വളരെ പ്രാചീനമാണ്.അത്ഭുതത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതിന് മറ്റൊരത്ഭുതം ചെയ്യാനാവില്ല എന്നതാണ്. വിരുദ്ധ കുർബാന ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടങ്കിലും വിശുദ്ധ കുർബാന ഒരു അത്ഭുതമല്ല. വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായ കാര്യത്തെ അത്ഭുതം എന്നു വിളിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ സഹജമായ പ്രവണത ഉപയോഗിച്ചാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ ഒരു അത്ഭുതമാക്കി മാറ്റുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു Sense Field ൽനിന്നും മാത്രം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന തികച്ചും ഭൗതീകമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന. ക്രിസ്തു ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യത്തെ വെളിവാക്കുന്നുണ്ട്, “ഇതെന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായ് ചെയ്യു” എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ട്. ഓർമ്മ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചാലകശക്തി. കടന്നുപോയവന്റെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നവന്റെ ഓർമ്മയിലാണെന്ന് ക്രിസ്തു പറയുന്നു. വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആത്മീയ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും അത്ഭുതശക്തിയെക്കുറിച്ചും വാതോരാത സംസാരിക്കുന്നവർ ഇതിന്റെ വിപ്ലവാത്മകതയെ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നു. കൂടെയുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ, ഓർമ്മ ഒരാളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെയല്ല, അസാന്നിദ്ധ്യത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ, എന്തു തരം ഓർമ്മയും അസാന്നിദ്ധ്യവും ആണിത്? മറവി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ശൂന്യതയ്ക്കതിരെ, മരണത്തിന്റെയും അധികാരത്തിന്റെയും വിധ്വംസക്കെതിരെ പോരാടുന്ന, നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓർമ്മയും അസാന്നിദ്ധ്യവുമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന. അങ്ങനെവച്ചുനോക്കുമ്പോൾ, ഈ ഓർമ്മയാണ് സത്യം, ഈ അസാന്നിദ്ധ്യമാണ് യഥാർത്ഥ സാന്നിദ്ധ്യം . ആരാധനയെക്കാളുപരിയായി, വിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മളിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവന്റെ ഓർമ്മ നിരന്തരമായി നടത്തുന്ന ഈ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കുചേരാനാണ്. വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ പ്രതിലോമകതയെയും വിസ്ഫോടന ശക്തിയെയും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന താരാട്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.

Advertisements

The Unbearable

New York Times suggests 11 ways to be a better person in 2017. Its first suggestion is to live like Bill. Bill Cunningham was an American fashion photographer. He also wandered around on his bicycle and took some immortal photos. Times asks us to live by his words: “Once people own you, they can tell what you to do. So don’t let ’em.”
But is it ok? Don’t we wish to be owned? Don’t we wish to have a sister or a friend who ask us to be careful while drive? or ask us to tidy up the room or not to be out in the night too long? What sort of life you have when you don’t belong to anyone? What is preferable, your total independence or being owned by someone?
Being owned means a heaviness. You are not a feather in the air. You may be a kite in the wind but someone is there down holding the string. Being independent means a lightness, you are a free bird, no strings attached. You are not answerable to anyone, you don’t send your map location to anyone, neither there’s someone to locate you. What is preferable, heaviness or lightness?
This is the problem with which Czech novelist Milan Kundera opens his greatest novel, The Unbearable Lightness of Being. It is a shame that Kundera has not yet received a Nobel prize. The Unbearable lightness is enough to be worthy of Nobel.
Kundera examines the position of Greek philosopher Parmenides who lived in the sixth century before Christ. He saw the world divided into pairs of opposites: light/darkness, fineness/coarseness, warmth/cold, being / non-being. Which one is positive? Parmenides responded: lightness is positive and weight is negative. Milan kundera asks, “but is heaviness truly deplorable and lightness splendid?” It is true that heaviness crushes us and pins us to the ground. Kundera reminds us that in the love poetry of every age, the woman longs to be weighed down by man’s body so, “the heaviest of the burden is also simultaneously an image of life’s most intense fulfilment. The heavier the burden, the closer our lives comes to the earth, the more real and truthful they become.” The absolute absence of burdens makes us light. We can leave earth behind and its gravitational pull and be winged. Kundera says that with this lightness we become only half real. These movements are free as they are insignificant.
Responsibility is something that makes lives burdensome. The moment you take up the responsibility, you feel a burden on your shoulder. You can’t but worry about that person, you are compelled to sacrifice everything for him or her. You toil and die because you are responsible. What is bearable?
Kundera’s answer is that burden is bearable and lightness is unbearable, the unbearable lightness of being. However burdensome, we all wish to belong and belonged. Like a character in Sartre’s drama, we all long, “if I were indispensable to someone!” Everybody is in search of such an indispensable person. Your meaning of life depends on that person. Your life is worth living because of that person. Happiness means I’m together with someone.
But as you are with that person, you feel the agonising aspect of love which pulls and repels at the same time, don’t you also run away from her or him? There is that secret impossibility of love which makes no one indispensable You know that even the greatest love will become a skeleton of feeble memory as time goes by. You feel that push and pull of love. You may be like Musil’s Ulrich who says, “I fled thousand miles away from the woman I loved, and once I felt safe from any possibility of really embracing her, I howled for her like a dog at the moon.” Perhaps, love flourishes not in the presence of the lover but in the absence.
David Foster Wallace looks at the issue from the another perspective. He says, “you don’t have to think very hard to realise that our dread of both relationships and loneliness has to do with angst about death, the recognition that I’m going to die, and die very much alone, and the rest of the world is going to go merrily on without me.” Death is the force that pushes us to love because tomorrow I may not be here to love. I should love today, what if there is no tomorrow? Death is the force that pulls us away from love because tomorrow I will die. I can’t be forever with the person I love. He or she will live on merrily without me. I must learn to be lonely to die alone.
It is better to have a married life and live with its bearable burden. Still, there are people who live a life of unbearable lightness. A monk must live this hard life of lightness. Of course, this life has no particular meaning. Meaning is not everything, we can also do some experiment with life. I prefer to observe life than to live because thousands are living their life. Why can’t I be an observer of passing clouds? Perhaps, one who swims in the sea doesn’t know what is sea, but one who gazes for hours from the shore may know what is the sea. He grabs a meeting point where he dissolves his soul into it. He must train himself in solitude and loneliness. But should not let loneliness to eat away his soul. Your heart must be as vast as the sea, then nothing can destroy you. You are here to live alone even if it’s not good for man to live alone.

Advertisements